Moedige mensen: aanpak armoede en schulden in de gemeente Epe

Moedige mensen: aanpak armoede en schulden in de gemeente Epe

In de gemeente Epe zijn armoede en schulden een steeds groter wordend probleem. Zes procent van de huishoudens leeft op of onder het sociaal minimum.

Voor de gemeente Epe gaat het om 837 gezinnen. Hier zijn 365 kinderen bij betrokken.

Nieuwe insteek beleid Gemeente Epe

Door de Gemeente Epe is afzonderlijk beleid gemaakt ten aanzien van minima en schulden. In de nieuwe beleidsnota ‘Minimaal rondkomen, armoede en schulden 2017-2020’ kiest men voor samenvoeging van deze twee onderwerpen. Uit de praktijk blijkt dat mensen met schulden moeten rondkomen van een te laag inkomen. Daarbij hebben mensen met een laag inkomen vaak schulden. Met de nieuwe beleidsnota zijn de problemen in kaart gebracht en is daar beleid op gemaakt.

Eén van de doelen van de Eper beleidsnota is het organiseren van een meer integrale werkwijze, zowel intern als met externe partners.

Lees ook: Armoede en Schulden in de gemeente Epe

Samenwerking is nodig

Om de toename van armoede en schulden en de financiële redzaamheid van mensen te verbeteren, is een aanpak nodig langs meerdere kanalen. Vanuit Sociaal Werk Nederland zijn doelstellingen geformuleerd voor het opzetten van landelijke steungroepen. In de gemeente Epe heeft Koppel het initiatief genomen om het project ‘Armoede en Schulden – Moedige Mensen‘ op te starten.

Aanpak armoede en schulden in de gemeente Epe

Focus van het project ‘Moedige Mensen‘ is het forceren van een doorbraak in de lokale bestrijding van schulden. Niet alleen door beleid, maar samen met overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en vrijwilligers. Want alleen via een brede integrale samenwerking kun je effectief de strijd aangaan met armoede en schulden.

Er zijn in verschillende delen van Nederland diverse initiatieven gestart om een meer integrale aanpak van dit probleem te realiseren. Een mooi voorbeeld daarvan is de Sallandse Dialoog.

Inmiddels hebben in het kader van ‘Moedige mensen’ in de gemeente Epe twee dialoogsessies plaatsgevonden tussen overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en vrijwilligers. Zo werken we aan een duurzame oplossing met de nadruk op preventie. Met als doel financiële zelfredzaamheid.

Dialoogsessies leiden tot focus op drie doelgroepen

Schuldproblemen van mensen leiden tot vele afgeleide problemen, zoals isolatie, depressie, dakloosheid et cetera. Ook de oorzaak van de armoede en schulden is divers.

Om het succes van ‘Moedige mensen’ te vergroten, is besloten om in de gemeente Epe drie doelgroepen te selecteren:

  1. Jeugd in armoede
  2. Werknemers in armoede
  3. Zelfstandigen/kleine ondernemers in armoede en schulden

Per werkgroep worden deelprojecten benoemd om de aanpak armoede en schulden in Epe zelfstandig te laten uitvoeren. Medio mei/juni komen de werkgroepen bij elkaar om voortgang en verdere acties te delen. Medio september opnieuw voor evaluatie en het vervolgtraject.

Meer informatie over het project ‘Moedige Mensen’?  Laat het ons dan weten via het emailadres: m.kemper@koppelepe.nl

 

aanpak armoede en schulden in Epe

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet