Aartje organiseert en voert uit

Aartje organiseert en voert uit

Aartje Scholten is een zelfbenoemde vrijwilligster voor het leven. Ze raakte als kind door haar ouders, die beide lid waren van een toneelgroep, geïnteresseerd in het verenigingsleven. Wat daarna volgde is nauwelijks in een A-viertje samen te vatten. Een vrijwilligster die al tientallen jaren beurtelings hoofd en handen laat spreken, die coördineert, organiseert en uitvoert.

Ze was hart en ziel van de Zangvereniging Mediona: 35 jaar bestuurslid, secretaris en later ook voorzitter. In het verlengde van de passie van haar ouders was ze dertig jaar actief bij  de toneelvereniging Burgerenk. Voor beide verenigingen maakte ze zich op diverse manieren verdienstelijk.

Tijdens haar werkzame leven bij Atlant Wonen Zorg en Welzijn zat ze in allerlei personeelsverenigingen, ook de overkoepelende.

Kulturhus
Na haar pensionering kwam het vrijwilligerswerk in een stroomversnelling. Aartje: “De zangvereniging repeteerde in het Kulturhus. De beheerder vroeg me of ik daar wat voor wilde doen. Nou, ik werd medewerkster van de receptie. Eerst een dag, daarna twee en tegenwoordig op maandag, woensdag en vrijdag. Ik coördineer nu ook de werkzaamheden binnen de receptie. Verder functioneer ik als gastvrouw en verricht diverse handenspandiensten .In de zomermaanden onderhoud ik de tuin en ik heb alle kamers behangen.

Ik ben me ervan bewust niet de gemakkelijkste te zijn. Wanneer je een taak op je neemt moet je er ook voor gaan. Als er in mijn ogen wordt verzaakt dan neem ik het werk uit handen. Dat is iets waar ik voor moet waken. Mijn mond zit niet op de verkeerde plaats Ik maakte wat opmerkingen over dingen die we in het Kulturhus zouden kunnen doen en hupsakee, zo kwam ik ook weer in de Programmaraad.”

Play In
In 2014 nam ze samen met Marianne Heij en Trijnie Bronsink de organisatie van de vermaarde Eper Play In over van Nettie Aslander. “Zij leidde dit evenement rond de Kerst eerst samen met Nettie Jonker en deed het vervolgens gedurende een lange tijd alleen. Nettie heeft ons op een voorbeeldige manier ingewerkt. Het wordt nu voor de 34ste keer georganiseerd met inmiddels Ineke Draaijer als opvolgster van Trijnie.

In juli komen we voor de eerste keer bij elkaar en vanaf augustus zijn we er flink mee bezig. We zouden best wat mensen kunnen gebruiken die zich ook tot dit evenement geraakt voelen. Dat geldt trouwens in nog sterkere mate voor het werk in het Kulturhus.”

En verder
We weten dat we daarmee nog lang niet alles hebben benoemd. Aartje (lachend): “Eens in de maand draai ik met mijn dochter bingo in verzorgingshuis De Speulbrink in Vaassen. We nemen de hele organisatie ervan voor onze rekening.

Omdat ik na het opheffen van Mediona lid ben geworden van zang en Vriendschap in Emst werd ik daar de Verenigingsraad ingezogen van dorpshuis De Hezebrink. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle verenigingen die hun bijeenkomsten in dit dorpshuis houden. Mijn bemoeienis slaat op facilitaire zaken.

Oh ja, ik heb het initiatief genomen voor spel- en kaartmiddagen op maandag in het Kulturhus. Daar maken mensen gretig gebruik van. Iedereen die wil kan tussen 14.00 en 16.00 uur aanschuiven”

Het slotakkoord typeert haar ten voeten uit. Op de vraag hoe ze de toekomst van het vrijwilligerswerk ziet als mensen zoals zij er mee moeten stoppen. “Ik geef niets uit handen voordat ik geschikte opvolgers heb gevonden.”

 

Dit vind je misschien ook interessant!

Prokkelstagedag 8 juni 2023

2 juni 2023
Koppel-Swoe organiseert samen met de Passerel en de JP van den Bent Stichting voor de 11e keer de landelijke Prokkelstagedag voor mensen met een beperking...
Meer lezen?

Buitenspeeldag 2023

31 mei 2023
Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon organiseren al meer dan tien jaar een Nationale Buitenspeeldag. Dit jaar is het zover op woensdag 14 juni. Op drie...
Meer lezen?
© 2023 Media Magneet