I.v.m. de lockdown hebben we aangepaste diensten

I.v.m. de lockdown hebben we aangepaste diensten

Datum/Tijd : 13/01/2021 - 19/01/2021 - 00:15 - 23:30

We pakken op wat nodig is en voeren uit binnen de grenzen wat kan. Kortom: ook nu staan we voor je klaar!

Verbinding blijven zoeken
Verbinden in een tijd waarin we juist gedwongen worden om fysiek afstand van elkaar te nemen is meer dan ooit nodig. Onze buurt-steunpunten blijven beschikbaar: op afspraak en voor besloten groepen. Een gedeelte van onze vaste bezoekers geeft aan het spannend te vinden om in groepen samen te komen, omdat zij onder andere tot de risicogroep behoren. Daarom vervallen tot 19 januari alle reguliere groepsactiviteiten voor volwassenen en ouderen en schakelen we, samen met onze vrijwilligers, opnieuw over op Welzijn-op-maat. Daarover verderop meer.

Ons kinder- en jongerenwerk gaat wel door in/rondom de buurt-steunpunten. Ons jongerenwerk organiseert in de kerstvakantie ook nog geweldige online activiteiten voor jongeren. Hierover volgt meer informatie. Op dit moment zetten we samen met de gemeente Epe daarvoor de puntjes op de i. We zullen je via onze agenda op de hoogte houden van nieuwe activiteiten en ontwikkelingen.

Daarnaast bieden we -waar mogelijk- onze diensten weer telefonisch en/of online aan. Zo blijft bijvoorbeeld het Formulierenteam actief of kan het Juridisch spreekuur-Wetswinkel je helpen bij urgente zaken.

Wat is Welzijn-op-maat? 
Welzijn-op-maat is coronaproof en bestaat uit 1-op-1 (telefonisch, online of live) contact of contact in een (kleine) besloten groep. Alle mensen, die gebruik maken van één van onze diensten of bezoeker zijn van een buurt-steunpunt worden door onze sociaal werkers of vrijwilligers persoonlijk benaderd. In dat contact inventariseren we wat we in deze tijd kunnen doen om het welzijn van onze (vaak kwetsbare) inwoners te kunnen blijven waarborgen. Daaruit vloeit bijvoorbeeld: onderling verbinden van bezoekers van onze Buurtkoffies of de geplande activiteit op Eerste kerstdag om contact met elkaar te houden. Drinken we via Whatsapp videobellen koffie met een groepje buurtbewoners. Organiseren we een online quiz voor jonge mantelzorgers. Of lezen we kinderen online voor.

Wil je weten wat jij kunt betekenen? Lees dan dit artikel.

Doelgroep: Jongeren, Volwassenen, Ouderen
Dorp: Emst, Epe, Oene, Vaassen
Dienst: Algemeen, Armoede en schulden, BSO, Buurtbemiddeling, Buurtsport, Cliëntondersteuning, Conversatieles Nederlands, Dag van de dialoog, Eetcafé, EpeDoet, Formulierenteam, Gebiedsregisseurs, Groet & ontmoet, Groot en Klein, Heel Epe Beweegt, Huismeester, Jonge mantelzorgers, Jongeren op gezond gewicht, Jongerenwerk, Juridisch spreekuur/Wetswinkel, Kinderdagopvang, Kinderwerk, Maatschappelijke stage, Peuteropvang, Prokkelen, Repair Café, Steunouder, Steunpunt Mantelzorg, Thuis Wonen Nu en Later, Vakantie BSO, VoorleesExpress, VSO, Was en Strijk, Welzijn op recept, Dorps- en wijksteunpunten, Dorpssteunpunt Hezebrink, Dorpssteunpunt Kulturhus Oene, Wijksteunpunt Bloemfontein, Wijksteunpunt Burgerenk, Zomer- en winteruitjes, Buurtkoffie, De Wieken, Steunpunt Triton

© 2021 Media Magneet