NAH Kaffee

NAH Kaffee

Datum/Tijd : 20/08/2022 - 14:00 - 16:00

NAH Kaffée

De afkorting NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. Het NAH Kaffée is dus speciaal bestemd voor de groep inwoners (en hun eventuele partners) die met deze vorm van hersenletsel te maken heeft.

Het Kaffée dat zich bevindt in Buurthuis Vegtelarij is geopend op iedere derde zaterdag van de maand.

Niet Aangeboren Hersen Letsel
Eén op de vier inwoners van Nederland krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een hersenaandoening. Dit als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of een operatie. Het leven van deze mensen verandert dan ingrijpend.

Mensen met NAH zouden dus in een sociaal isolement kunnen raken, omdat zij vanwege hun beperkingen vaak niet meer van reguliere voorzieningen gebruik kunnen maken. Reguliere cafés bijvoorbeeld zijn voor hen vaak moeilijk toegankelijk. Daarbij zorgen drukte en herrie er voor dat het voor mensen met NAH erg vermoeiend is. Gevolg? Velen van deze groep komen hier dus niet meer.

NAH Kaffée Epe geboren
En dan biedt het NAH Kaffée wellicht uitkomst. Dit is een plek waar lotgenoten/gelijkgestemden elkaar kunnen treffen voor gezelligheid, ontmoeting en uitwisseling. Een plaats waarbij je niet steeds hoeft uit te leggen wat NAH is.

Behoefte aan sociale contacten
Veel (jonge) mensen met NAH hebben behoefte aan sociale contacten. Aan een plek om uit te gaan, contacten op te doen, maar waar je wel gewoon jezelf kunt zijn zonder veel last te hebben van allerlei drukte. Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel kunnen elkaar gezellig ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee, een ander drankje en een hapje. Gezelligheid, ontspanning en ontmoeting staan voorop. En dat betekent geen harde muziek, geen drukte, geen rumoer, maar wel gezelligheid.

Het NAH Kaffée is ook een belangrijke plaats voor ondersteuners en mantelzorgers van mensen met NAH. Tijdens elk NAH Kaffée is er een beroepskracht aanwezig van één de betrokken organisaties voor informatie en advies:  Gerhard Kwakkel van Anquer, Lenneke Kolkman van MEE Veluwe of Willeke Kosters van InteractContour.

Openingstijden
Het NAH Kaffée is geopend op de derde zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie
Nadere informatie over het Eper NAH Kaffée aan de Europalaan 48 is te verkrijgen via Vera Griep (06-40882538),  of Niki Binnendijk van Koppel-Swoe (06-40387486).

Doelgroep: Volwassenen, Ouderen
Dorp: Epe
Dienst: Dorps- en wijksteunpunten

Niki Binnendijk

Gebiedsregisseur Epe
Telefoon
06- 40 38 74 86
E-mail
n.binnendijk@koppelswoe.nl
Bereikbaar op Maandag, Dinsdag, Donderdag

© 2022 Media Magneet