Bewegen is voor iedereen

Bewegen is voor iedereen

Sporten en bewegen is niet alleen leuk om te doen. Het helpt een goede conditie te behouden, het is goed voor het lichamelijk en mentaal fitter voelen en verlaagt de kans op (chronische) ziektes.

Vitaal ouder worden heeft bovendien als voordeel dat je langer de activiteiten kan blijven doen die je graag doet. Koppel-Swoe zet zich in om inwoners van de gemeente hierin te ondersteunen. Denk daarbij aan het project ’Thuis Wonen, Nu en Later’. Dit project is gericht op het langer zelfstandig thuis wonen op een prettige en veilige manier. Ook sport en bewegen wordt ingezet om hier een bijdrage aan te leveren.

De buurtsportcoaches van Koppel-Swoe (Heel Epe Beweegt) zetten diverse doelgroepen letterlijk in beweging. Het accent ligt daarbij op kinderen, jongeren en senioren/ouderen. Daarnaast zijn zij zeer betrokken om de mogelijkheden tot bewegen voor doelgroepen die anders minder aan bod komen mogelijk te maken.

Ouderen in beweging

‘Meer ouderen in beweging krijgen’, één van de doelstellingen van Buurtsport. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld door het wekelijks organiseren van ZitFit-activiteiten. Deze activiteit draait nu op drie locaties, te weten: De Speulbrink Vaassen, De Klaarbeek Epe en buurthuis De Vegtelarij. Op de locaties De Speulbrink en De Klaarbeek wordt nauw samengewerkt met Viattence, waarbij buurtsportcoach Tom Beekman de ZitFit-lessen voor Viattence verzorgd.

Meer informatie over ZitFit vind je hier.

Ouderen in beweging tijdens de Zit Fit van de buurtsportcoaches van Koppel-Swoe

Bewegen en Beleven

Andere initiatieven om meer ouderen in beweging te krijgen zijn het organiseren van ‘Bewegen en Beleven’-inloopochtenden. Tijdens deze inloopochtenden kunnen ouderen langskomen voor een gezellig praatje. Daarnaast maakt men op een laagdrempelige manier kennis met diverse beweegactiviteiten.

Ook is het mogelijk om een beweegcheck van een fysiotherapeut te krijgen met bijbehorend beweegadvies. Verder wordt informatie verstrekt over het beweegaanbod voor ouderen in de gemeente.

Tijdens deze ochtenden (twee keer per jaar) werken de buurtsportcoaches samen met lokale wijksteunpunten/wijkcentra, fysiotherapeuten, fitnesscentra en vrijwilligers en professionals in de wijk. In juni is een dergelijke ochtend in wijk De Burgerenk in Epe georganiseerd. Een mooi filmpje hiervan ziet u hieronder.

Bewegen is voor iedereen: Grenzeloos Actief – aangepast sporten

Tevens kunnen de mogelijkheden voor inwoners uit de gemeente Epe met een beperking of een (licht) verstandelijke beperking om te sporten en bewegen worden vergroot. Vanuit de gemeente is het initiatief genomen om een brainstormbijeenkomst voor belangstellenden te organiseren (organisaties en doelgroep). Deze bijeenkomst werd op maandagavond 23 april georganiseerd in het Kulturhus EGW in Epe.

Grenzeloos Actief zet in op regionale samenwerking en structuur, waarmee de match tussen de vraag naar sport- en beweegactiviteiten en het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking verbeterd wordt. Met maatwerk worden binnen de regio bestaande structuren en partners op lokaal en regionaal niveau met elkaar verbonden en versterkt.

Bewegen is voor iedereen - project Grenzeloos Actief

Regionaal plan van aanpak

Er waren 23 april meerdere organisaties aanwezig die direct te maken hebben met de begeleiding van inwoners met een beperking. In de omliggende gemeenten binnen de regio Stedendriehoek (onder andere Zutphen, Brummen en Apeldoorn) wordt dezelfde brainstormbijeenkomst georganiseerd. Met de inbreng van iedereen wordt toegewerkt naar een (regionaal) plan van aanpak. Heel Epe Beweegt blijft hier nauw bij betrokken, zeker als het gaat om de lokale uitwerking.

Meer informatie over de buurtsportcoaches via www.heelepebeweegt.nl. Of neem contact op met coördinator Buurtsport Vincent Rotman v.rotman@koppelswoe.nl

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet