Buurtbemiddeling Epe blijft op hetzelfde niveau

Buurtbemiddeling Epe blijft op hetzelfde niveau

Ieder mens ergert zich wel eens aan een buurman of buurvrouw. Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. Door er niet met elkaar over te praten kan zo’n kleinigheidje uit de hand lopen. Buurtbemiddeling van Koppel-Swoe biedt uitkomst.

De politie erbij halen, levert namelijk niet altijd de ‘vrede’ op die buren zich wensen. Het lost misschien het conflict wel op, maar bewerkstelligt niet altijd een duurzame oplossing.
 Buurtbemiddeling wordt gecoördineerd door Koppel en wordt financieel mogelijk gemaakt door Triada woondiensten en de gemeente Epe. In de vier jaar dat Buurtbemiddeling in de gemeente Epe actief is, maken er gemiddeld rond de 40 mensen per jaar gebruik van.

Preventie

Coördinator Henk van der Meer denkt dat in de preventieve sfeer veel winst te behalen valt. “Buren met elkaar in gesprek laten gaan, zorgt voor een goed woon- en leefklimaat in de buurt. Dan is bemiddeling vaak niet nodig.” Er wordt veel samengewerkt met de collega’s van Koppel in de buurten om op een preventieve manier de leefbaarheid te verbeteren. Ook wordt de samenwerking met andere partijen steeds belangrijker. Door de veranderingen in de zorg, blijven mensen langer zelfstandig wonen en dit brengt ook nieuwe vragen met zich mee. De coördinator komt regelmatig bij sociale partners in de wijken en in de regio over de vloer. Door al die contacten worden signalen opgevangen over bijvoorbeeld dementie die er oorzaak van kan zijn dat er problemen in een buurt ontstaan. Dat is de keerzijde van zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Als de vrijwilligers van Buurtbemiddeling dergelijke signalen tegenkomen wordt dit besproken met de coördinator waarna deze dit desgewenst bespreekt met andere Koppelmedewerkers of instanties.

Inzet van vrijwilligers

Ondertussen zijn er acht goed toegeruste vrijwilligers actief. “We zorgen voor adequate cursussen, hebben tweemaandelijks overleg. Vrijwilligers zijn uiteraard geen hulpverleners maar het is wel handig als je daar iets van af weet.”

Landelijk heeft men te maken met 12.000 klachten waarvan 68 procent wordt opgelost in 216 gemeenten door de inzet van Buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars kunnen kosteloos terugvallen op het registratiesysteem van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Buurtbemiddeling: hoe werkt het?

Een klacht loopt via de coördinator. Die stuurt vrijwilligers in tweetallen naar de klagende partij waarna men, als het even kan via een vriendelijke overvaltactiek, direct bij de buurman/vrouw waarover de klacht gaat een bezoek brengt. Vervolgens is er een gesprek met beide partijen in een rustige neutrale omgeving. “In de praktijk blijkt dat een luisterend oor al veel betekent. Door de inzet van vrijwilligers houden we dure professionals buiten de deur.”

Geluidsoverlast, overhangende takken en overlast door huisdieren staan hoog genoteerd. Maar bijvoorbeeld ook pesterijen. Buurtbemiddelaars spelen niet voor rechter, vellen geen oordeel en geven evenmin adviezen. Zij doen een beroep op de weldenkendheid van partijen. Alle informatie blijft vertrouwelijk.

Voor informatie vooraf of directe hulp; neem contact op met coördinator Buurtbemiddeling Henk van der Meer, telefoon 0578- 67 67 67, email: buurtbemiddeling@koppelepe.nl

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet