Negen eetcafés in Epe dienen maatschappelijk doel

Negen eetcafés in Epe dienen maatschappelijk doel

foto: vrijwilligers aan het werk in Koppels Eetcafé in de Klaarbeek

In het kader van het project Dorpskracht heeft in 2015 onder andere een inventarisatie plaatsgevonden van allerlei initiatieven voor én door vrijwilligers in de buurten en dorpen van de gemeente Epe.

Uit deze inventarisatie bleek dat er allerlei initiatieven bestaan die feitelijk hetzelfde nastreven. Toch is er tussen deze initiatieven weinig onderling contact. Bewoners gaven aan dit soms wel meer te willen, om bijvoorbeeld op deze manier van elkaar te kunnen leren.

Negen eetcafés in dorp Epe

Zo blijken er in het dorp Epe alleen al negen eetcafés te bestaan die op het gebied van koken en eten in de eigen buurt een maatschappelijk doel nastreven. Bijvoorbeeld om iets te doen voor eenzame buurtbewoners. De meeste van deze eetcafés worden geheel of gedeeltelijk door vrijwilligers mogelijk gemaakt.
Burgers met zorg en- ondersteuningsvragen moeten steeds langer thuis wonen, waarbij er een nadrukkelijker beroep wordt gedaan op de omgeving van deze mensen. Buurtrestaurants of eetcafés kunnen hier een rol in spelen. Met de bevindingen van Dorpskracht in het achterhoofd hebben Henk van der Meer van Koppel en Marleen van de Streek van de Passerel daarom de betrokkenen van de eetcafés in Epe op 29 februari uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Middenstip.

Koppel is aanjager

Koppel is voor deze onderwerpen een aanjager. De stichting heeft als insteek dat dit soort initiatieven nog steviger verankerd raken in de lokale samenleving. De Passerel was er bij betrokken omdat hun cliënten ook steeds langer zelfstandig blijven wonen. Die krijgen hier dus direct mee te maken en zullen tevens gebruik maken van de eetcafés.
Daarnaast wil de Passerel ook de mogelijkheden voor hun cliënten onderzoeken om in eigen omgeving geactiveerd te worden, bijvoorbeeld door werkzaamheden te verrichten voor een eetcafé.
De bijeenkomst begon met een voorstelronde waarbij iedereen kon vertellen over het eetcafé waar hij of zij bij betrokken was, waarbij al mooi naar voren kwam hoe een en ander aangepakt wordt. Daarna was er een inspirerend verhaal van een medewerker van Resto van Harte uit Zwolle. Resto van Harte is een landelijk netwerk van buurtrestaurants in met name de grote steden van Nederland.

Succesfactoren en knelpunten

Daarna gingen de aanwezigen aan de slag met een aantal vragen. Deze gingen onder andere over over wat succesfactoren en knelpunten zijn. Zo blijkt het halen en brengen van bezoekers een sterk punt, evenals het kleinschalige karakter van de eetcafés. Waar men allemaal tegenaan loopt is dat de keukens in de locaties te klein zijn en dat er heel creatief om gegaan moet worden met de ruimte.

Ook leven er vragen op het gebied van wet- en regelgeving. Verder blijken veel eetcafés vaak vol te zitten, waardoor er geen plaats meer is. Een onderwerp dat ook erg leeft bij de vrijwilligers? Hoe om te gaan met gasten die een bepaalde mate van ‘kwetsbaarheid’ hebben.

Een aantal aanwezigen kwam met idee om één keer per jaar gezamenlijk met alle eetcafés in Epe een activiteit te organiseren. Met dit idee en met de eerder benoemde bevindingen gaan de betrokkenen de komende periode aan de slag.
We houden u op de hoogte!

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2024 Media Magneet