Fittesten in Vaassen en Epe zitten vol

Fittesten in Vaassen en Epe zitten vol

Om inactieve inwoners van de gemeente bewust te maken van hun leefstijl en te motiveren in beweging te komen, worden er door de buurtsportcoaches van Koppel fittesten gehouden.

Ruim 400 inwoners in de leeftijdscategorie van 55 tot 70 jaar hebben aangegeven deel te nemen aan de fittestdagen in Vaassen en Epe op 20 februari of 27 februari aanstaande. Daarmee is het maximaal aantal deelnemers voor deze twee dagen bereikt. Koppel is blij met de grote hoeveelheid aanmeldingen en overweegt om de fittestdagen in de toekomst te herhalen.

Vitaliteit

Iedereen wil graag gezond, vitaal en zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Op oudere leeftijd komen echter de gevolgen van langdurige inactiviteit vaak naar voren. Hiermee vermindert de algemene belastbaarheid, waardoor de kans op (lichamelijke) klachten en blessures wordt vergroot. Daarom is het belangrijk om daar tijdig wat aan te doen. Het is in elke levensfase effectief om te investeren in bewegen, maar hoe vroeger in het leven wordt aangeleerd om te sporten en bewegen, hoe langer er geprofiteerd kan worden.

Fittesten: hoe fit bent u eigenlijk?

Alle inwoners van de gemeente Epe, die de leeftijd van 55 jaar gepasseerd zijn, zijn uitgenodigd om mee te doen aan een gratis fittestdag in Vaassen of Epe. De fitheidstest bestaat uit tien verschillende onderdelen: een gezondheidsvragenlijst, een bloeddrukmeting, lengte-, gewichts-, BMI- en vetmeting, zit- en reiktest, knijpkracht, schouderlenigheid, oog- en hand coördinatie, longfunctiemeting, reactiesnelheid en een wandeltest. Hieruit volgt een advies hoe de deelnemers de resultaten van de geteste onderdelen kunnen verbeteren. Het totale proces duurt ongeveer anderhalf uur.

fittesten

Lokale samenwerking

In Epe en Vaassen zijn diverse professionals betrokken bij de fitheidstesten. Fysiotherapeuten, fitnesscentra, diëtisten en sportverenigingen zijn betrokken bij de organisatie en het afnemen van de testen, het vervolgaanbod en verschillende mee-doen-lessen tijdens de testdagen. Daarnaast zetten vijfentwintig tot dertig vrijwilligers zich per testdag in om het geheel tot een succes te maken. De algehele organisatie en coördinatie ligt in handen van de buurtsportcoaches van Koppel.

Vervolgaanbod

Om deelnemers ook passend beweegaanbod te bieden, is een boekje ontwikkeld waarin dit aanbod staat. In dit boekje staat een 10-weeks vervolgaanbod waar aansluitend aan de fittesten aan deelgenomen kan worden. Daarnaast is er een overzicht te vinden van al het specifieke aanbod voor iedereen van 55 jaar en ouder die meer wil bewegen.

Heeft u weinig of geen sportervaring en wilt u graag kennis maken met een sport, spel of bewegen?  Voor meer informatie over de fittesten kunt u contact opnemen met Siebren Groen via email: s.groen@koppelepe.nl.

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet