Groet & Ontmoet, nu ook voor junioren

Groet & Ontmoet, nu ook voor junioren

In wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen wordt er vanaf 2015 iedere donderdagavond een Groet & Ontmoet-avond gehouden. Groet & Ontmoet is bedoeld om mensen met én zonder een beperking de mogelijkheid te bieden om, onder begeleiding, anderen te ontmoeten, vriendschappen te sluiten en te onderhouden. Groet & Ontmoet draagt bij aan de integratie en participatie van buurtgenoten. 

Uit contacten met deelnemers van een Buurtkaffee en bezoekers van jongerengroepen blijkt dat er in de gemeente Epe behoefte is aan een ontmoetingsplek voor jonge mensen met een beperking. Dit komt ook naar voren in gesprekken met onder andere MEE-Veluwe. De leeftijden van de deelnemers aan het al bestaande Groet & Ontmoet in Bloemfontein zijn zeer uiteenlopend en daar vinden jongeren moeilijker aansluiting.

Groet & Ontmoet junior vanaf afgelopen zomer

Afgelopen zomer werd gestart met een aantal bijeenkomsten voor jongeren met een beperking in de verschillende Eper dorpen. Daaruit is Groet & Ontmoet junior ontstaan. Vanaf september vindt Groet & Ontmoet junior plaats op de donderdagavond in de oneven weken in wijkgebouw Triton in Vaassen. De avond is van 19.30 tot 21.00 uur.

Eén van de organisatoren vertelt: “Groet & Ontmoet junior is in eerste instantie bedoeld voor jongeren met een beperking. Bij de gewone Groet & Ontmoet-avond voor volwassenen is wel de vermenging van mensen met- en zonder beperking. Maar voor de junior-groep is daar bewust niet voor gekozen. Het blijkt voor jongeren met een beperking moeilijk te zijn om vrienden te vinden, een netwerk op de bouwen en contacten te onderhouden.”

Er wordt dus gestart met jongeren met een beperking. “Op den duur zullen we daar, vanuit onze contacten in de wijk, jongeren zonder beperking aan toevoegen. Dat moet nog groeien. Eerst maar eens een leuke groep jongeren met beperking draaien en als die zich zeker en happy voelen in de groep kan er een mix ontstaan.”

De activiteit Groet & Ontmoet junior wordt begeleid door een beroepskracht van Koppel. Daarnaast helpen er twee stagiaires en een aantal vrijwilligers. Om beurten zijn zij bij het Groet & Ontmoet aanwezig. De stagiaires bereiden de activiteit voor en worden daarbij ondersteund door de sociaal werker van Koppel. Er is inmiddels een groep van ongeveer acht jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die, om de week, elkaar in Triton ontmoeten.

Gevarieerd programma voor jeugd met beperking

Tijdens de eerste bijeenkomst is met de deelnemers een planning gemaakt voor de rest van het seizoen 2017. Iedere deelnemer mocht aangeven wat hij of zij leuk zou vinden om te doen tijdens de Groet & Ontmoet-avonden. “Daar kwam een heel gevarieerd programma uit. Te denken valt aan activiteiten zoals een spelletjesavond, een Halloween speurtocht, schilderen, boksen en tutten of bijvoorbeeld een karaokefeest.”

Tot op heden is het aantal deelnemers steeds gegroeid en zijn de avonden erg gezellig. Tijdens de eerste bijeenkomst in januari zullen de deelnemers opnieuw een programma samenstellen voor de bijeenkomsten tot en met juni 2018.

De flyers zijn verspreid binnen MEE Veluwe, Siza, J.P. van den Bentstichting, Riwis, Passerel en ’s Heerenloo.

Meer informatie

Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Linda Seinstra linda.seinstra@swoepe.nl of Fabienne Zoetbrood f.zoetbrood@koppelepe.nl.

 

foto: bij Groet & Ontmoet junior in Triton Vaassen is de groep bezig met het maken van schilderijen.

De Groet & Ontmoet-avonden georganiseerd door Koppel en zijn er nu ook voor junioren. Die vinden in Triton Vaassen plaats.

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet