Heel Epe beweegt: passend sporten en bewegen voor iedereen

Heel Epe beweegt: passend sporten en bewegen voor iedereen

In 2015 werd het eerste plan voor de inzet van Buurtsport en het (digitale) platform Heel Epe Beweegt gemaakt. Na 4 jaar was het tijd voor een uitgebreide evaluatie en een nieuw plan voor de aankomende 4 jaar. Passend sporten en bewegen voor iedereen staan centraal.

Begin 2019 zijn kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs en volwassenen en senioren van 55 tot 80 jaar gevraagd naar hun ervaringen. De resultaten zijn besproken en de nieuwe koers is gemaakt samen met mensen van verschillende sportverenigingen, een fitnesscentrum, Koppel-Swoe en een kinderopvang, plus buurtsportcoaches en medewerkers van de gemeente.

Samen hebben we doelen gemaakt en bepaalt op welke groepen inwoners we ons de komende jaren extra gaan richten. “Deze nieuwe koers is breed gedragen. Dat biedt een goede basis voor succes”, aldus sport-wethouder Robert Scholten. We leggen in dit bericht graag uit waar we ons van 2019 tot 2022 op gaan richten.

Wat doet Heel Epe Beweegt?

Eerst nog even over het team van Buurtsportcoaches en hun platform Heel Epe Beweegt. Zij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Epe die willen sporten, bewegen of aan een gezonde leefstijl willen werken. In het bijzonder richten zij zich op doelgroepen die minder goed in staat zijn om zelf deel te nemen aan activiteiten of om aan een gezonde leefstijl te werken. Door het regelmatig organiseren van sport- en beweegactiviteiten stimuleren ze inwoners tot een gezonde leefstijl. Daarnaast verbindt Heel Epe Beweegt partijen die zich richten op sport, bewegen, gezondheid en welzijn om kennis uit te wisselen, deskundigheid te bevorderen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op het digitale platform www.heelepebeweegt.nl zie je daarvan verschillende voorbeelden.

Er zijn enkele doelgroepen en organisaties die de aankomende 4 jaar extra aandacht krijgen. Dat zijn:

  • Inactieve senioren
  • Mensen met een mentale, fysieke of zintuigelijke beperking
  • Kwetsbaren in de samenleving (denk bijvoorbeeld aan financieel, cultureel, chronisch ziek, etc.)
  • Kinderen en jongeren in de leeftijd 0 – 23 jaar
  • Inactieve volwassenen in de leeftijd 35 – 65 jaar
  • Sportaanbieders
  • Scholen

Passend sporten en bewegen voor iedereen

Sport-wethouder Robert Scholten is blij met het team buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt. “Ook de komende 4 jaren zetten zij zich enthousiast in voor verschillende groepen inwoners.” In de kern verandert er niet veel aan de inzet van het Buurtsport-team en het platform Heel Epe Beweegt. De focus blijft op passend sporten en bewegen voor iedereen. Het team zal nog nadrukkelijker dan voorheen inspelen op actuele trends en (maatschappelijke) ontwikkelingen. Op dit moment spelen de volgende ontwikkelingen:

# Vergrijzing en inactieve volwassenen

Een leven lang fit. Inactieve senioren worden aangemoedigd zo lang mogelijk fit, gezond en zelfstandig te blijven. Dat geldt ook voor inactieve volwassenen in de leeftijd van 35 tot 65 jaar. Zij zijn de senioren van de toekomst.

# Aandacht voor gezondheid en vitaliteit 

Hieronder vallen bijvoorbeeld onze supermarktsafari’s voor basisscholieren. Hiermee willen we kinderen bewust maken over wat gezond eten is. Steeds meer basisscholen krijgen het label ‘gezonde school’. We helpen bij  de aanvraag en kunnen -desgewenst- helpen met de organisatie van activiteiten. De middelbare school in Epe is ook een gezonde school. We organiseren voorlichting aan brugklassers. Ook voor de andere doelgroepen ontwikkelen we activiteiten

# Aangepast sporten (regionale aanpak) en sport als middel inzetten voor kwetsbare groepen

Voor mensen met een mentale, fysieke of zintuiglijke beperking is er het regionale project ‘Uniek Sporten‘. Samen met de 5 andere gemeenten binnen de Stedendriehoek ontwikkelt de gemeente Epe voor hen een programma voor aangepast sporten en bewegen. Ook besteedt Buurtsport aandacht aan de kwetsbaren in de samenleving. Om te sporten en bewegen moeten sommige inwoners eerst een drempel over. Dat kan een financiële of culturele drempel zijn. “Aan al deze groepen inwoners bieden de buurtsportcoaches ondersteuning en passende activiteiten”, vat wethouder Scholten samen.

# Gebiedsgericht werken

De belangrijkste verandering is het gebiedsgericht werken. Buurtsport werkt daarin samen met de gebiedsregisseurs van de gemeente Epe. Onze gemeente is opgedeeld in 7 gebieden  met elk een gebiedsregisseur. In overleg met de gebiedsregisseurs bepalen de Buurtsport-coaches welke vragen er leven op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. En of hier een passend aanbod voor bestaat of ontwikkeld moet worden.Buurtsport werkt nauwer samen met de gebiedsregisseurs van de gemeente Epe.

# Individualisering en anders georganiseerd sporten

We zien dat steeds meer mensen individueel sporten, bijvoorbeeld fitnessen of hardlopen. Via ons sportloket krijgen we met enige regelmaat individuele vragen van sporters. Wij verwijzen mensen door naar vereniging of andere sportaanbieders. Ook houden we in de gaten of we hier extra diensten voor moeten ontwikkelen.

Voortgang koers 2019-2022

Een groep met als voorzitter sport-wethouder Robert Scholten houdt vinger aan de pols. “Twee keer per jaar bespreken we de voortgang, actuele zaken en trends en ontwikkelingen. Zo blijven Buurtsport en Heel Epe Beweegt bij de tijd én toekomstgericht.”

Benieuwd naar het hele nieuwe koersplan van Buurtsport en Heel Epe Beweegt? Dat kun je hier lezen.

Dit vind je misschien ook interessant!

EpeDoet! en De Ventwagen

28 november 2023
EpeDoet! is woensdag 22 november 2023 vanaf 11.00 uur te vinden bij De Ventwagen van De Passerel. DeVentwagen staat van 11.00 tot 11.45 uur bij...
Meer lezen?

EpeVertelt! De Luisterlijn

16 november 2023
EpeVertelt! is een rubriek waarbij EpeDoet! mensen uitnodigt die vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij doen. Deze keer gingen we in gesprek met een vrijwilliger...
Meer lezen?
© 2023 Media Magneet