Koppel maakt meedoen mogelijk

Koppel maakt meedoen mogelijk

Ludieke wijze van presenteren jaarverslag van Koppel

Tijdens de bijeenkomst op donderdag 23 april presenteerde Koppel aan een select gezelschap van 35 belanghebbenden (raadsleden, collegeleden en samenwerkingspartners) op een bijzondere wijze, haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. Medewerkers, vrijwilligers en inwoners lieten het werk van Koppel zien door middel van diverse presentaties, zoals film, fotomontage en een bezoek aan studio Impuls. Bewoners vertelden hun persoonlijke ervaringen met Koppel. Stagiaires en vrijwilligers functioneerden als gastvrouw. Er werd een lichte maaltijd geserveerd vanuit het eetcafé, door vrijwilligers verzorgd. Dat alleen was al een feestje!

Verdeeld over 7 groepen werden 7 presentaties bezocht. Vrijwilliger Ömer vertelde over Impuls Records – de naam van de studio –  “Ik vind het super om met muziek bezig te zijn. Ik voel me hier blij en op mijn gemak. Ik wilde dat gevoel met anderen delen.” Jongerenwerker Amaro vertaalde de 4 kernbegrippen van Koppel; eigen kracht, samen, preventie en present, naar de praktijk van het jongerenwerk. Twee vrijwillige bemiddelaars deelden het succes van buurtbemiddeling aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het wijk- en buurtgericht werken kwam aan bod, waarbij Welzijn nieuwe stijl werd gepresenteerd. Een Koppel-team werkt allround per gebied/wijk en organiseert en faciliteert diverse activiteiten voor en door de buurt. Zoals BuurtKaffees, Sport & Spel op straat, (jongeren) inloopavonden, individuele contacten, het lopen van wijkrondes enz. Ook hier vertelden bewoners hun verhaal en de waarde die zij hechten aan het werk van Koppel.

Bij de participatiespringplank werd duidelijk dat Koppel mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt en coacht. Ook hierbij geldt de gedachte dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Koppel laat mensen zoeken naar hun persoonlijke kracht. Dit met hulp van het sociale netwerk en in samenwerking met andere lokale organisaties.

Verder kwam Gezondheid en Bewegen aan bod, waarbij Buurtsport een informatieve film liet zien over de vele sport- en beweegactiviteiten. Zij stimuleren een gezonde en actieve leefstijl voor alle inwoners van de gemeente Epe. Het peuterspeelzaalwerk presenteerde eveneens een nieuwe manier van werken waarbij een brede ontwikkelingsstimulering centraal staat. De film van de Gouden Prokkel werd door Kari en Meggie vertoond, waarbij mensen met en zonder beperking elkaar op een prikkelende manier ontmoeten.

De genodigden waren unaniem van mening dat deze manier van presenteren een zeer prettige manier van kennismaken is met het werk van Koppel. Daarnaast was men onder de indruk van het vele (en in hun ogen goede) werk van Koppel.

presentatie jaarverslag buiten

presentatie jaarverslagpresentatie jaarverslag psz

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet