Koppel versterkt eigen kracht

Koppel versterkt eigen kracht

Een ruggesteuntje door vrijwilligers van Koppel

Ieder gezin dat behoefte heeft aan ondersteuning kan een beroep doen op het project Steunouder.
De behoeften, vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen het uitgangspunt voor Steunouder. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft. Daarom heeft de ouder de regie in handen.
De ouders worden geactiveerd en ondersteund om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun probleemoplossend vermogen.
Tijd en een luisterend oor vormen de basis van Steunouder.

Bij de start van het project zal de ondersteuning van ouder en kind zich richten op de jongste leeftijdsgroepen. Steunouder gaat ervan uit dat als je het leven van jonge kinderen wilt verbeteren, het belangrijk is te investeren in hun ouders. Het ontlasten van het gezin door het kind naar een steunouder/vrijwilliger te laten gaan is in principe voor kinderen tot en met het einde van de basisschool.
Er mogen natuurlijk ook oudere kinderen in het gezin zijn, waarbij we in overleg met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kijken wat nodig is voor deze kinderen.

  • Vraaggericht: de behoefte van kind en ouder staat centraal en hier wordt een steunouder bij gezocht die qua mogelijkheden hier zo goed mogelijk bij past.
  • Het werken met (professioneel getrainde en begeleide) vrijwilligers die de ouder(s) helpen door tijdelijk met een zekere regelmaat de zorg voor hun kind(eren) te delen.
  • Het versterken van het eigen netwerk van ouders met opvoedingsvragen en een netwerk vormen van kennisdeling tussen steunouders en ouders met opvoedingsvragen (leren van elkaar bij opvoeden en leren gericht hulp in te schakelen).
  • De contacten tussen ouder en vrijwilliger worden gekenmerkt door gelijkwaardigheid en vertrouwen. Het contact wordt als wederkerig gezien. Niet alleen de ouder heeft er baat bij, ook de steunouder.

Ieder gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld: overbelasting, ziekte, moeilijkheden met kinderen, weinig contacten of eenzaamheid, problemen met werk, geld of partner.

Vaak lossen die spanningen zich vanzelf op, maar soms kan het te veel worden. Het kan dan een opluchting zijn om tegen iemand aan te kunnen praten. Iemand die tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij praktische problemen. Kortom: iemand die op vriendschappelijke basis (thuis) aanwezig is.

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het CJG (0578-720000) of projectleider Jan de Graaf van Koppel (0578-676767, 06-53534369/j.degraaf@koppelepe.nl).

 

 

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet