Netwerkbijeenkomsten zorg en welzijn in gemeente Epe

Netwerkbijeenkomsten zorg en welzijn in gemeente Epe

Zorg- en welzijnsinstellingen slaan de handen ineen tijdens een netwerkbijeenkomst om bewoners van dienst te kunnen zijn. In de Burgerenk in Epe leven bijvoorbeeld vragen over hoe laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk zo optimaal mogelijk benut kunnen worden. Deze ontmoetingsplekken, waar een grote verscheidenheid aan activiteiten kunnen plaatsvinden, worden steeds belangrijker omdat mensen langer zelfstandig gaan wonen.

In wijkgebouw Burgerenk in Epe was op 19 januari een geslaagde bijeenkomst onder de noemer ‘Ontmoeten in de Burgerenk’. De bijeenkomst werd georganiseerd door Koppel, SWO/E en wijkvereniging Burgerenk. Dat het onderwerp erg actueel is, bleek uit de hoge opkomst van vrijwilligers en zorg- en welzijnsprofessionals die werken in de wijk Burgerenk.

Na een gezamenlijke start ging de groep van ongeveer 40 personen, waar ook  een aantal cliënten/buurtbewoners deel  van uitmaakten, uit elkaar in vier kleine groepen. Er werd ingezoomd op de drie accommodaties in de wijk: Wijksteunpunt Burgerenk, De Buurtwinkel (Passerel) en De Klaarbeek (Viattence), elk met een eigen ingebracht thema. Hoe kunnen vrijwilligers omgaan met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Wmo? Hoe kan het contact mensen met en zonder beperking verbeterd worden? Hoe kan de Klaarbeek meer een plek voor de buurt zijn waar iedereen welkom is?

Naar voren kwam onder andere dat men niet voldoende op de hoogte is van elkaars werkzaamheden en dat er veel verschillende zorgorganisaties actief zijn. Een ander belangrijk punt ging over dat er nog veel meer afstemming en samenwerking nodig is tussen de vele partijen in de wijk om echt een goed antwoord te kunnen hebben op de ontwikkelingen. Niet altijd bleek er voldoende kennis over vrijwilligerswerk en alle aspecten waar vrijwilligers tegenaan lopen. Vrijwilligers willen zich graag gehoord voelen en waar nodig ondersteund door professionele organisaties in hun werk in de wijk.

Hoe nu verder?

Er vindt een terugkoppeling plaats door middel van het verslag. Met daarbij een uitwisseling van contactgegevens naar aanleiding van de vraag ‘hoe vinden we elkaar na deze bijeenkomst’. Men wordt gestimuleerd om hier met betrekking tot de drie accommodaties en thema’s verder mee te gaan. De zorgorganisaties worden uitgedaagd om een meer proactieve rol te spelen en wellicht een volgende bijeenkomst (wat men wenselijk vond) te organiseren.

Netwerkbijeenkomst zorg en welzijn Vaassen

Ook in Vaassen wil Koppel, door middel van een netwerklunch, nog meer verbinding leggen tussen Zorg en Welzijn om bewoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Doel is om een beter beeld te krijgen van de organisaties die actief zijn in de wijk en de werkzaamheden die plaatsvinden. De mate waarin zij elkaar kunnen versterken wordt onderzocht, evenals het uitwisselen van kennis en het leggen van nieuwe verbindingen.

Deze netwerklunch voor zorg- en welzijnswerkers vindt plaats op donderdag 21 januari, van 12.00 tot 13.30 uur in het Triton-gebouw aan de Jasmijnstraat 36 in Vaassen. Een mooie gelegenheid voor de professionals om elkaar in Vaassen op een informele wijze te ontmoeten onder het genot van een broodje.

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet