Pedagogisch medewerkers Koppel behalen certificaat!

Pedagogisch medewerkers Koppel behalen certificaat!

Pedagogisch medewerkers Koppel behalen certificaat!

Bijna een jaar lang hebben alle pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang van Koppel een interne opleiding ‘opbrengstverhoging VVE’ gevolgd.

De rode draad van de opleiding was het kijken naar kinderen, wat hebben zij nodig, wat geven zij aan, hoe kunnen we kinderen stimuleren in hun ontwikkeling op een manier die hen aanspreekt en bij hen past. En hoe verwerken we dit in onze manier van werken, zodanig dat alle kinderen hier optimaal van kunnen profiteren.

De pedagogisch medewerkers keken uitgebreid naar de ontwikkelingsgebieden van kinderen, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling. Ook leerden zij over het pedagogisch klimaat op de locaties en hoe zij hier op in kunnen spelen door gebruik van de ruimtes en verschillende materialen. Het doelgericht werken staat centraal.

Een kind leert van 3 pedagogen: de andere kinderen, de (groeps)ruimte en de volwassene (o.a. de pedagogisch medewerker). Door deze bewust in te zetten zien we een positieve ontwikkeling bij kinderen op allerlei gebieden.

In de praktijk zien we nu al verschil in de manier van werken: er zijn uitdagende activiteiten die passen bij de kinderen en die er voor zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. We zien groepsruimtes die langzaamaan veranderen: ander gebruik van materialen en de inrichting die levensechte situaties nabootst.

De pedagogisch medewerkers zijn enthousiast over de gevolgde opleiding. Zij hebben een enorme betrokkenheid en heel veel enthousiasme in het werken met de kinderen. Dit is goed terug te zien in het werk en ook tijdens de afsluitende avond van de opleiding die op 5 juni jl. plaatsvond.

Alle medewerkers presenteerden tijdens deze avond hun portfolio wat zij gedurende een jaar hebben bijgehouden en waarin goed zichtbaar is wat ze geleerd hebben en waar ze aan gewerkt hebben. Iedereen kreeg een certificaat uitgereikt, waar we erg trots op zijn.

foto collega's VVE

 

 

 

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet