Moedige mensen strijden samen tegen armoede

Moedige mensen strijden samen tegen armoede

Met het project Moedige Mensen is Sociaal Werk Nederland volop bezig om in 15 arbeidsmarktregio’s krachtige lokale samenwerking te organiseren. Dit gebeurt in de gemeente Epe in samenwerking met Koppel.

Armoede is een groeiend maatschappelijk probleem waarbij een enorme groep mensen buitenspel staat (onder wie 231.000 kinderen in Nederland). Hoe kunnen we hen echt effectief helpen en weer onderdeel van de maatschappij laten zijn?

Moed moet! Zeker nu.

Het vergt moed om armoede samen aan te pakken. Er is een een aanpak nodig langs meerdere kanalen om de toename van armoede en schulden te stoppen en de financiële redzaamheid van mensen in de gemeente Epe te verbeteren. Bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers gaan samen een doorbraak forceren in de lokale bestrijding van schulden. Want alleen via een brede integrale samenwerking kun je effectief de strijd aangaan met armoede en schulden.

Bijeenkomsten Moedige Mensen

Op 12 december en 17 januari houdt Sociaal Werk Nederland namens Koppel een gesprekskring met de gemeente, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Onderwerp? Hoe verbeteren we de financiële redzaamheid van inwoners in de gemeente Epe en houden we hen economisch vitaal? De betrokkenheid, kennis en innovatiekracht van het bedrijfsleven is hierbij van groot belang.

Op 15 december is er een bijeenkomst tussen sociaal werkers en klantmanagers. Het doel van deze dag is om de kracht van verschillen tussen deze partijen te benutten en tot vernieuwde inzichten te komen over mogelijke oplossingen en analyses voor vraagstukken uit de dagelijkse praktijk.

Onverwachte coalities

Sociaal Werk Nederland is het afgelopen half jaar letterlijk het hele land door geweest om partijen bij elkaar aan tafel te brengen. Dankzij voortschrijdend inzicht hebben de komende bijeenkomsten een iets andere insteek gekregen. Landelijk projectleider Jacqueline Beekman hierover: “Het hoofddoel is nu om in iedere regio een Financiële Zelfredzaamheidsdialoog op gang te brengen, à la Sallandse Dialoog. De betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven blijft daarbij cruciaal. Je hebt hen echt nodig voor een succesvolle aanpak van de harde sociale problemen en daardoor van schulden.”

Ben je geïnspireerd geraakt door dit artikel?  Laat het ons dan weten via het emailadres: m.kemper@koppelepe.nl

Moedige mensen is een nieuw project wat Koppel samen met Sociaal Werk Nederland in de gemeente Epe oppakt om armoede te bestrijden. Praat je mee?

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet