Rumah Beta onderzoekt Molukse woonzorg voorziening

Rumah Beta onderzoekt Molukse woonzorg voorziening

foto: Stichting Nusantara Zorg

In samenwerking met Stichting Nusantara Zorg stelt de onlangs opgerichte Stichting Rumah Beta zich ten doel een Molukse woonzorg voorziening te realiseren voor de Molukse samenleving in de gemeente Epe.

Initiatiefnemers Baboyo en Fien Porsisa opperden dit idee tijdens een Wmo- voorlichtingsbijeenkomst in de zomer van 2015 vanuit een burgerinitiatief perspectief. Frans Broekhuizen, bestuurder van de zorginstelling Nusantara was meteen enthousiast over het plan. Na uitwerking van de eerste plannen was op 2 februari 2016 het moment daar: Stichting Rumah Beta is opgericht.

Het bestuur van Stichting Rumah Beta bestaat uit vijf leden. Naast het bestuur is ook de Klankbordgroep Rumah Beta gevormd, die signalen uit de Molukse doelgroep opvangt. Onder regie van het stichtingsbestuur Rumah Beta houdt deze Klankbordgroep zich verder ook bezig met belangenbehartiging, lobbyen, mensen informeren, stimuleren en motiveren. Op basis hiervan vindt er straks een behoeftepeiling plaats. Deze inventarisatie is nodig voor andere noodzakelijke onderzoeken, die later gaan plaatsvinden.

Als het moment daar is dat Molukse ouderen hun huis moeten verlaten doordat zij zorgafhankelijk zijn geworden, streeft Stichting Rumah Beta ernaar dat de ouderen in een comfortabele woon- en leefomgeving komen te wonen, alwaar rekening wordt gehouden met de specifieke woon- en ondersteuningsbehoefte van de Molukse oudere. Hier kunnen zij indien nodig de adequate zorg en begeleiding krijgen. Stichting Nusantara zal die cultuurspecifieke zorg en behandeling kunnen bieden. Daarom heeft Stichting Rumah Beta nu al intensief contact met Stichting Nusantara om het fundament te leggen voor een duurzame samenwerking ten behoeve van de begeleiding en cliënt ondersteuning bij de Molukse hulpvraag en de uitvoering van zorg.

De Molukse taal en cultuur zullen immers bijdragen aan een vertrouwde omgeving voor de toekomstige bewoners van woonzorg voorziening Rumah Beta, derhalve zal het Molukse woonzorgcomplex in de buurt moeten komen van de Molukse gemeenschap in de gemeente Epe. De levenshouding van de toekomstige bewoners in Rumah Beta laat zich gelden door de alom bekende Molukse omgangsvormen zoals Mangente, Melajani, Masohi en Maren. Dat wil zeggen, dat wij in onze dagelijkse levensactiviteiten naar elkaar moeten omkijken, aandacht geven aan elkaar, voor elkaar zorgen en elkaar helpen. Binnen enkele maanden zal Stichting Rumah Beta verder concretere plannen presenteren.

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet