Vernieuwde samenwerking Centrum Jeugd en Gezin

Vernieuwde samenwerking Centrum Jeugd en Gezin

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is donderdag 13 oktober ondertekend. Met het aanhaken van Koppel is de bestaande dienstverlening aangevuld met welzijnswerk/jongerenwerk.

Wethouder Erik Visser is trots dat er, door het aanhaken van Koppel, nog breder gewerkt wordt. “Een mooi voorbeeld hiervan is het project Steunouder, waarbij vrijwilligers worden ingezet voor gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben.”

 CJG

Het kind of de jongere blijft uiteraard centraal staan. De professionals werken zoveel mogelijk op school, in de wijk en bij mensen thuis. Het CJG vormt in Epe de spil in het web als het gaat om ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. Het is de vraagbaak voor ouders, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Het bundelt de krachten van diverse deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Verschillende professionals werken er nauw samen, denk hierbij aan de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker.

Kernpartners CJG

De kernpartners van het CJG werken samen om de volgende doelen te bereiken:

  • Goed gecoördineerde hulpverlening, waarbij ouders, kinderen en jongeren goed en snel geholpen worden. En waarbij zo min mogelijk verwijzingen en intakes plaatsvinden vanuit de verschillende (kern)partners
  • Effectieve en kwalitatief goede samenwerking door het integraal oppakken van vragen en signalen
  • Een op de lokale vraag afgestemde preventieve aanpak waardoor minder kinderen en jongeren geïndiceerde hulp (individuele voorzieningen) nodig hebben.

Dit betekent onder meer dat iedere kernpartner verantwoordelijk is voor het vroegtijdig bieden van preventieve en lichte ondersteuning, gericht op de versterking van de eigen kracht en de sociale omgeving jeugdige/ouders. Dat is ook waar de kracht van Koppel zit!

Samenwerking CJG en Koppel

Koppel zet zich in voor het welzijn van onder andere jeugdigen en speelt een grote rol in het preventieve veld. Zij hebben veel contactmogelijkheden met kinderen, tieners en jongeren. Door preventieve diensten als de VoorleesExpress, Steunouder, Buurtsport en het Jongerenwerk.

Op de foto v.l.n.r.: Marian Kemper (Koppel), Rieky Seine (CJG), wethouder Visser en Erma Schut (GGD NOG). Foto: Dennis Dekker.

Samenwerking CJG Koppel in Epe

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet