Stichting Koppel en SWO/E gaan meer samenwerken

Stichting Koppel en SWO/E gaan meer samenwerken

In de gemeente Epe zijn twee welzijnsorganisatie, Stichting Koppel en SWO/E, die activiteiten organiseren om het welzijn van de inwoners van de gemeente Epe te bevorderen.  Beide organisaties werken in de praktijk al samen en gaan in de toekomst deze samenwerking uitbreiden. Koppel en SWO/E willen het welzijnswerk zo optimaal mogelijk organiseren en uitvoeren om zo in te kunnen spelen op de wijzigingen die de decentralisaties en de transformatie in het sociale beleid met zich meebrengen. Vanaf 2016 is er een integraal aanbod van activiteiten middels een gezamenlijke subsidieaanvraag.

De uitgangspunten die de beide organisaties hanteren zijn: een transitiebestendig aanbod dat op elkaar is afgestemd en in samenhang en samenwerking wordt uitgevoerd. Ook zijn er nieuwe activiteiten die het sociaal werk als onderscheidend op de kaart zetten.

Op woensdag 27 mei ondertekenden de directeur bestuurder van Stichting Koppel in kinderopvang en welzijn en het bestuur van SWO/Epe een intentieverklaring. In zijn inleiding benadrukte wethouder Visser het belang van deze intentie tot verdergaande samenwerking voor de inwoners van de gemeente Epe.

Na de ondertekening hebben het bestuur van SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe en de raad van Toezicht van Koppel in Kinderopvang en Welzijn de onderlinge kennismaking voortgezet.

koppelswoe1Ondertekening intentieverklaring door Marian Kemper, directeur bestuurder Koppel en Hans Buers, voorzitter bestuur SWO/E

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet