Vernieuwde strategie Koppel-Swoe: samen én in verbinding verder!

Vernieuwde strategie Koppel-Swoe: samen én in verbinding verder!

In dit artikel trappen we af met de toelichting op ons vernieuwde strategisch beleid. Daar hebben we het afgelopen jaar hard aan gewerkt. Dit eerste artikel omschrijft onze missie, visie en de speerpunten die we hebben geformuleerd. Bij een omschrijving ontkom je (helaas) niet aan veel woorden. Uiteraard zijn deze woorden gekoppeld aan onze praktijk en die van de inwoners van de gemeente Epe. De aankomende maanden gaan we je écht meenemen in ons werk. Laten we je zien wat we dagelijks doen voor de inwoners van de gemeente Epe. Laten we medewerkers, vrijwilligers, inwoners, ouders of partners aan het woord.

Wil je zeker weten dat je de emailnieuwsbrief ook maandelijks in je mailbox krijgt? Geef je dan op voor onze emailnieuwsbrief via deze link.

Strategie Koppel-Swoe vanaf 2022 en verder

Onze vernieuwde strategie is onze visie op de huidige samenleving en hoe we onze rol als organisatie daarin zien. Ook benoemen we welke aspecten wij de komende tijd meer aandacht willen geven om nog meer impact te maken. De strategie is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse gesprekken met onze medewerkers, vrijwilligers, inwoners, gemeente en samenwerkingspartners. We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de plannen rondom (bijna gratis) kinderopvang, personeelstekort, de dubbele vergrijzing, steeds meer armoede en toenemende druk op de zorg. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker zal worden. We nodigen je van harte uit om dit artikel en de volgende artikelen te lezen en ons te laten weten (via info@koppelswoe.nl) of en welke rol jij hierin ziet voor jou of jouw organisatie. Wij geloven dat we samen én in verbinding het verschil kunnen blijven maken!

Dit is waar we voor staan én waar we voor gaan!

Met onze visie omschrijven we waarvoor we staan. Wie willen we zijn en waar geloven we in! Met de missie beschrijven we waar we voor gaan. In onderstaande afbeelding hebben we onze missie en visie verwoord.

Koppel-Swoe stimuleert het welzijn en de groei van alle inwoners uit de gemeente Epe. Lees hier meer over de strategie van Koppel-Swoe.

Speerpunten

Onderstaande speerpunten hebben we vastgesteld voor de aankomende jaren. Het zijn aandachtsgebieden waar we extra focus op leggen om nog meer impact te kunnen maken. Zoals eerder aangegeven gaan we aankomend jaar iedere maand een speerpunt of een specifiek gedeelte van een speerpunt toelichten.

Kwalitatief goede kinderopvang

Bij ons staat het kind centraal. Wij sluiten aan bij de eigenheid van de kinderen en bij de fase waarin zij zich bevinden. Onze kinderopvang staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en een veilige plek waar kinderen kunnen groeien. Wij gaan ervan uit dat ieder kind op zijn of haar eigen manier de drang heeft om zich te ontwikkelen. Onze kinderopvang kenmerkt zich door het continu bieden van een goede pedagogische kwaliteit. Wij blijven in ontwikkeling en groeien in professionaliteit en kwaliteit.

Lees hier het artikel over onze educatieve wijze ‘Startblokken’ en het artikel over onze thema BSO.

Gebiedsgericht werken in de gemeente Epe

Gebiedsgericht werken gaat uit van een wijze van werken waarbij de behoefte van de inwoners centraal staat. De inwoners worden gestimuleerd en ondersteund om eigen initiatieven te ontplooien. Inwoners, organisaties en lokale overheid in een gebied werken intensief samen, waardoor maatwerk ontstaat. Zo blijft de gemeente Epe een fijne en veilige plek om te wonen en te leven. Binnen gebiedsgericht werken zijn onze speerpunten: Huis van de Buurt, armoede en schulden, eenzaamheid en gezonde leefstijl.

Lees hier het artikel met een uitleg over gebiedsgericht werken, het artikel over verbinding en samenwerking binnen gebiedsgericht werken en het artikel over Huis van de Buurt Vegtelarij en Triton.

Aandacht voor specifieke groepen

De diensten en activiteiten van Koppel-Swoe zijn gericht op alle inwoners van de gemeente Epe van 0-100+ jaar. Wij signaleren dat een aantal specifieke (doel)groepen extra aandacht van ons vraagt. Soms zijn er voor hen belemmeringen om mee te doen aan de samenleving. Waar nodig ondersteunen wij inwoners. De komende jaren zetten wij extra in op: jeugd, ouderen, mantelzorgers en nieuwkomers.

Vragen of opmerkingen over onze strategie?

In samenwerking met anderen hebben we de vernieuwde strategie opgesteld. Voor ons is dit een leidraad voor ons werk. Maar net zoals de wereld om ons heen continu verandert, zal het strategisch beleid ook niet voor eeuwig zijn en verandert het mee met de vragen vanuit inwoners . We vinden het belangrijk om hierover in gesprek te blijven met de mensen om ons heen. De mensen die gebruik maken van onze diensten, waar we mee samenwerken, de mensen die geïnteresseerd zijn in onze organisatie. Daarom: heb je nog vragen of opmerkingen, laat het ons weten! Bel naar 0578-67 67 67 of mail ons via info@koppel-swoe.nl.

 

Koppel-Swoe stimuleert het welzijn en de groei van alle inwoners uit de gemeente Epe. Lees hier meer over de strategie van Koppel-Swoe.

Dit vind je misschien ook interessant!

Prokkelstagedag 8 juni 2023

2 juni 2023
Koppel-Swoe organiseert samen met de Passerel en de JP van den Bent Stichting voor de 11e keer de landelijke Prokkelstagedag voor mensen met een beperking...
Meer lezen?

Buitenspeeldag 2023

31 mei 2023
Kom je op 14 juni 2023 ook gezellig met ons buitenspelen? Het is dan de Nationale Buitenspeeldag! Neem je vrienden mee. Maken we er een...
Meer lezen?
© 2023 Media Magneet