K. Norelschool samen met Koppel 3+ groep gestart

K. Norelschool samen met Koppel 3+ groep gestart

Samen met Koppel is de K. Norelschool een 3+ groep gestart. Iedere woensdagochtend van 9.00-11.00 zijn kinderen van tussen de 3 en 4 jaar welkom.

Onder professionele begeleiding van een pedagogisch medewerker van Koppel, in samenwerking met de leerkracht van groep 1 van de K. Norelschool worden er diverse activiteiten gedaan die aansluiten bij het thema van de school.

K Norelschool 3+ groep sluit aan bij behoefte kind!

Er wordt gekeken naar de behoeften van de kinderen en zo wordt gericht gewerkt aan hun ontwikkeling. De 3+ groep is een goede voorbereiding op de basisschool!

Aanmelden

Meld uw kind snel aan, er is een beperkt aantal plaatsen! U vindt hier het inschrijfformulier.

Via deze link kunt u de folder hieronder downloaden.

K Norelschool 3+ groep

3+groep van Koppel en de K. Norelschool groot succes!

Onlangs startte op de woensdagochtenden in de K. Norelschool een 3+ groep. Koppel organiseert deze 3+ groep samen met de school.

Een pedagogisch medewerker van Koppel begeleidt de groep en verzorgt het programma, in nauwe samenwerking met de leerkracht van groep 1 van de basisschool.

En wat een groot succes is het! De groep zat meteen bij de start al bijna vol. De peuters genieten met volle teugen van de aangeboden activiteiten. Maar ook het spelen op school en het kennis maken met de voor hen nieuwe materialen en andere kinderen is een ware uitdaging, die door de kinderen met beide handen aangegrepen wordt.

Er is al van alles gedaan; knippen, kiezen van het keuzebord, lampionnen gemaakt, lekker buiten spelen en natuurlijk alles ontdekken.

De 3+ groep vindt in ieder geval plaats tot aan de zomervakantie 2016, op de woensdagochtenden (niet in schoolvakanties).Wilt u meer informatie over de 3+ groep en de kosten of uw peuter aanmelden? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel, 0578 676767 of planning@koppelepe.nl

Knorel

Samenwerking Koppel en K. Norelschool – 3+ groep binnenkort van start!

De K. Norelschool in Epe start in samenwerking met Koppel per 4 november een ‘3+ groep’. Peuters van 3 jaar zijn van harte welkom op deze 3+ groep, die iedere woensdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur plaatsvindt. De peuters spelen op de K. Norelschool, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van Koppel.

Er vindt een intensieve samenwerking plaats, waarbij de medewerker van Koppel de groep begeleidt en het programma verzorgt. Zij doet dit in nauw overleg met de leerkracht van groep 1 van de K. Norelschool. De pedagogisch medewerker gaat uit van de peuters, van hun beleving(swereld) en waar zij qua ontwikkeling aan toe zijn. Daarbij speelt zij zoveel mogelijk in op de thema’s die op school actueel zijn. Koppel vindt in haar werkwijze het goed kijken (observeren) naar de kinderen van groot belang. Inspelen op hun interesses, meegaan met de ontwikkeling en het stimuleren van deze ontwikkeling door uitdagende activiteiten aan te bieden. De 3+ groep is een goede voorbereiding op de basisschool. Spelenderwijs leren de peuters, waarbij zij tevens wennen aan de K. Norelschool.

De 3+ groep vindt in ieder geval plaats tot aan de zomervakantie 2016, op de woensdagochtenden (niet in schoolvakanties).Wilt u meer informatie over de 3+ groep en de kosten of uw peuter aanmelden? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel, 0578 676767 of planning@koppelepe.nl .

© 2020 Media Magneet