Martin Pelamonia kijkt terug op carrière als sociaal werker

Martin Pelamonia kijkt terug op carrière als sociaal werker

Martin Pelamonia is een zeer bekend figuur in de Vaassense wijk Berkenoord II. Niet alleen is hij al jarenlang inwoner van deze wijk, ook is hij al sinds 2002 de zeer actieve sociaal werker van Koppel. Onlangs bereikte hij zijn pensioengerechtigde leeftijd. Nog één keer blikt hij terug op zijn bijzondere carrière.

Als chauffeur van een huisartsenpost vond hij het altijd al zeer leuk om contact te hebben met mensen. In 2002 werd Pelamonia in het kader van het ‘Criemproject Berkenoord II’ gevraagd voor deze job. “Ik kende de wijk op mijn duimpje, ik woonde er al jaren. Daarbij kon ik bij deze baan met mensen werken. Dus ik stortte me volledig op de buurt en de baan. Mensen bij elkaar brengen om elkaar te ontmoeten; daar krijg ik energie van.”

Wederopbouw Berkenoord II

Vanuit wijkcentrum Balai Pusat was Pelamonia als Koppel-medewerker (samen met ex-collega Rob Imlabla) één van de partijen die meewerkte aan de wederopbouw van de wijk. “Als ik eerlijk ben; bij mijn aantreden was het hier echt niet altijd even veilig en prettig wonen. Wanneer je deze wijk analyseerde, was het vaak heel erg een boze wij-zij cultuur. Helemaal niet gek hoor, want Molukse Nederlanders hebben (door de gedeelde geschiedenis) vaak een soort haat-liefde verhouding met de Nederlandse overheid, met alle gevolgen van dien.”

Als je kijkt wat Pelamonia de afgelopen 15 jaar als één van de radertjes van het gebiedsgerichtwerken bereikt heeft, dan is hij zelf nuchter in. “We deden het samen. Koppel werkt innig samen met partijen zoals Vérian, de gemeente, de politie, Triada, maar ook de scholen in de wijk. Je kunt zien dat we er allemaal ons steentje aan bijgedragen hebben om de Molukse samenleving in Vaassen op een hoger plan te zetten. Wat dat aangaat is de samenwerking redelijk geslaagd.”

De individuele hulpvragen die Martin Pelamonia als sociaal werker allemaal kreeg, waren zeer divers. “Ik vond en vind het altijd zeer belangrijk om de eigen kracht van mensen aan te boren bij eventuele probleemsituaties. Wij moeten alle wijkbewoners in deze Vaassense buurt steeds duidelijk maken dat ze geen nummer zijn, maar inwoner van Epe. Net als iedereen heb je rechten, maar ook plichten. Uiteindelijk is het zeer fijn om te zien dat er ook actieve wijkbewoners van Berkenoord II zijn die willen samenwerken om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Mijn conclusie? Berkenoord II is inmiddels een wijk geworden, waar de meeste bewoners (zoals bleek uit een enquête) het prettig vinden om te wonen.”

Onthulling Moluks monument

Een aantal momenten in zijn Koppel-carrière die het succes staven? “Dat is toch wel de onthulling van het Moluks monument in 2008. Daarmee konden ook autochtone Nederlanders ervaren dat Molukkers letterlijk een plek in deze samenleving hadden gekregen.” Eenzelfde voorbeeld is die Molukse editie van een Vaassense dorpsavond, vindt Pelamonia. “De Vaassense dorpsavonden worden traditioneel steeds door de Vaassense voetbalvereniging Vios georganiseerd. Toen er een paar jaren geleden ook de samenwerking met de Molukse Vaassense bevolking gezocht werd, zag je pas echt goed dat de wij-zij cultuur ‘ons’ geworden was.”

In datzelfde wijkcentrum Balai Pusat, waar hij de afgelopen jaren zo veel uren als Koppelmedewerker vertoefde, nam Martin Pelamonia onlangs afscheid. Velen kwamen deze middag opdraven om hem de hand te schudden. “Dat doet me goed. Dan zie je pas echt goed dat het werk van Koppel gewaardeerd wordt.”

Inmiddels zijn zijn taken overgenomen door Hanneke Luesink. Martin vindt haar een goede kracht voor deze wijk. “Zij is als sociaal werker al jaren zeer actief voor Koppel. Daarbij is ze niet woonachtig in de wijk en niet van Molukse komaf. Dat zegt ook wel iets over welke stappen de wijk Berkenoord II in de afgelopen jaren gemaakt heeft. Het is niet meer belangrijk welke achtergrond je hebt. Zolang je je werk goed doet, kan je prima resultaten boeken in Berkenoord II.”

Afscheid nemen als sociaal werker bij Koppel, betekent overigens niet afscheid nemen als betrokken buurtbewoner. Martin Pelamonia heeft inmiddels al diverse vrijwilligersklussen aangenomen. “Zo word ik onder andere buurtverbinder binnen het gebiedsgericht werken (mijnbuurtje.nl). Mensen bij elkaar brengen en elkaar ontmoeten: dat hoort gewoon heel erg bij mij. Daar wil ik niet mee stoppen.”

foto: Martin Pelamonia, blikt terug op zijn carrière als sociaal werker bij Koppel.

 

Rumah Beta onderzoekt Molukse woonzorg voorziening

foto: Stichting Nusantara Zorg

In samenwerking met Stichting Nusantara Zorg stelt de onlangs opgerichte Stichting Rumah Beta zich ten doel een Molukse woonzorg voorziening te realiseren voor de Molukse samenleving in de gemeente Epe.

Initiatiefnemers Baboyo en Fien Porsisa opperden dit idee tijdens een Wmo- voorlichtingsbijeenkomst in de zomer van 2015 vanuit een burgerinitiatief perspectief. Frans Broekhuizen, bestuurder van de zorginstelling Nusantara was meteen enthousiast over het plan. Na uitwerking van de eerste plannen was op 2 februari 2016 het moment daar: Stichting Rumah Beta is opgericht.

Het bestuur van Stichting Rumah Beta bestaat uit vijf leden. Naast het bestuur is ook de Klankbordgroep Rumah Beta gevormd, die signalen uit de Molukse doelgroep opvangt. Onder regie van het stichtingsbestuur Rumah Beta houdt deze Klankbordgroep zich verder ook bezig met belangenbehartiging, lobbyen, mensen informeren, stimuleren en motiveren. Op basis hiervan vindt er straks een behoeftepeiling plaats. Deze inventarisatie is nodig voor andere noodzakelijke onderzoeken, die later gaan plaatsvinden.

Als het moment daar is dat Molukse ouderen hun huis moeten verlaten doordat zij zorgafhankelijk zijn geworden, streeft Stichting Rumah Beta ernaar dat de ouderen in een comfortabele woon- en leefomgeving komen te wonen, alwaar rekening wordt gehouden met de specifieke woon- en ondersteuningsbehoefte van de Molukse oudere. Hier kunnen zij indien nodig de adequate zorg en begeleiding krijgen. Stichting Nusantara zal die cultuurspecifieke zorg en behandeling kunnen bieden. Daarom heeft Stichting Rumah Beta nu al intensief contact met Stichting Nusantara om het fundament te leggen voor een duurzame samenwerking ten behoeve van de begeleiding en cliënt ondersteuning bij de Molukse hulpvraag en de uitvoering van zorg.

De Molukse taal en cultuur zullen immers bijdragen aan een vertrouwde omgeving voor de toekomstige bewoners van woonzorg voorziening Rumah Beta, derhalve zal het Molukse woonzorgcomplex in de buurt moeten komen van de Molukse gemeenschap in de gemeente Epe. De levenshouding van de toekomstige bewoners in Rumah Beta laat zich gelden door de alom bekende Molukse omgangsvormen zoals Mangente, Melajani, Masohi en Maren. Dat wil zeggen, dat wij in onze dagelijkse levensactiviteiten naar elkaar moeten omkijken, aandacht geven aan elkaar, voor elkaar zorgen en elkaar helpen. Binnen enkele maanden zal Stichting Rumah Beta verder concretere plannen presenteren.

© 2019 Media Magneet