Ouder aan het woord: Koppel blijft vernieuwen!

Ouder aan het woord: Koppel blijft vernieuwen!

In de rubriek ‘Aan het woord’ leggen we ‘klanten’ van Koppel een aantal vragen voor. Deze maand een interview dat we deze zomer hielden met een ouder over Koppel BSO en Vakantie-BSO op locatie Kierewam.

Koppel blijft vernieuwen!

Aan het woord is Gert-Jan Slijkhuis, vader van Caro, Jesper en Alec.

Hoe vaak gaan jullie kinderen naar de opvang?

“Onze kinderen gaan drie middagen in de week naar de BSO bij Kierewam. Namelijk maandag, dinsdag en donderdagmiddag. De oudste is net gestopt op de dinsdagmiddag omdat ze dan training van haar sport heeft.”

Waarom hebben jullie voor Koppel opvang gekozen?

“Elf jaar geleden zijn wij gaan kijken naar het kinderdagverblijf bij Koppel op de locatie Kierewam. Die opvang lag in de buurt van ons toenmalige huis. Het voelde direct goed. Dat is altijd zo gebleven.”

Hoe word je als ouder betrokken bij het wel en wee van je kind(eren) op de opvang?

“Toen de kinderen nog op het kinderdagverblijf zaten, had je uiteraard ’s ochtends en ’s middags een overdracht. Het boekje met verhalen van de leidsters gaf ook inzicht in het dagelijkse gebeuren.”

“Op de BSO is er bij het ophalen altijd wel even een kort momentje met één van de leiders. Uiteraard neemt men wat uitgebreider tijd voor ons, wanneer er iets bijzonders te melden is.”

Wat vind je positief aan Koppel? 

“Als eerste de fijne en betrokken leidsters. Daarnaast vinden we het goed om te zien dat Koppel door de jaren heen blijft vernieuwen. De BSO is er bijvoorbeeld eind 2009 bijgekomen op de locatie Kierewam.”

“Ook de BSO zelf blijft vernieuwen. Samen met de kinderen bedenken ze steeds hoe het nog leuker en interessanter gemaakt kan worden. Ondanks dat onze kinderen al vele jaren op Kierewam komen, vervelen ze zich geen moment.”

“Het meedenken van Koppel bij bijvoorbeeld studiedagen van de scholen, ervaren wij ook als positief.”

Maken jullie kinderen gebruik van de Vakantie peuteropvang en/of Vakantie BSO? Welke ervaringen hebben jullie daarmee?

“Onze kinderen maken af en toe gebruik van de Vakantie BSO. Dit is niet op vastgestelde dagen maar echt als er van onze kant behoefte aan is, door onze werkzaamheden.”

“Wij proberen het dan zo te regelen dat we dagen uitkiezen waarop de kinderen leuke dingen gaan doen of er een leuke activiteit wordt georganiseerd.”

“De ervaringen met de Vakantie BSO zijn positief. Ondanks dat het voor kinderen natuurlijk lange dagen zijn, weten de leidsters een dag zo in te delen dat de kinderen vaak nog eens niet uitgespeeld zijn, als het tijd is om naar huis te gaan. Een betere terugkoppeling dan dat, kun je niet krijgen van de kinderen. Toch?”

 Al eerder spraken we in deze rubriek met een ouder over Koppel. Lees hier de interviews van: Denyse Veldhuis over Kinderopvang Kierewam, Lous Bakker over Kinderopvang en BSO Kanjers en Ilona Klein Heerenbrink over BSO Kanjers.

Hoe word je een stimulerende factor voor je kind?

Net als voorgaande jaren organiseren Koppel en het Centrum voor Jeugd en Gezin Epe in de Week van de Opvoeding wederom een interessante lezing. 

Deze gratis lezing vindt plaats op dinsdag 4 oktober om 20.00 uur in het Kulturhus EGW in Epe (zaal open vanaf 19.45 uur).

Thema: contact

Het thema van de Week van de Opvoeding 2016 is ‘Contact!’. Contact tussen opvoeder en kind, over de verandering in contact tijdens het opgroeien en hoe je kunt meegroeien en blijven leren als opvoeder. Hoe toon je interesse als ouder of opa en oma als kinderen zich anders ontwikkelen dan jij in die tijd? Ingrid Nagtzaam verzorgt de lezing.

Ze vertelt erover: “Tijdens de lezing zal het contact met je kind en de betekenis daarvan centraal staan. Kinderen ontwikkelen zich op allerlei manieren. De relatie is daarbij van groot belang, een voorwaarde.”

‘Zonder relatie, geen prestatie!’ Het is een uitspraak die je vaak hoort. Ingrid: “Daarom is het steeds weer leuk om na te denken over de manier waarop je daadwerkelijk op een kindgerichte wijze een stimulerende factor kunt zijn in de ontwikkeling van je kind. Juist ook wanneer het even moeilijk lijkt te gaan. Want juist op die momenten is het van groot belang consequent te zijn. En dan bedoel ik ‘consequent in relatie’!”

Opgeven
Een ieder kan zich opgeven door een mail te sturen naar planning@koppelepe.nl. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer, emailadres, met hoeveel personen u wilt komen en uw relatie met Koppel (bijvoorbeeld ouder van een kind op locatie: … , leraar op basisschool: … of nog geen directe relatie met Koppel). Er is een beperkt aantal plaatsen voor de lezing, dus geef u snel op (dat kan tot 1 oktober aanstaande).

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is deze avond aanwezig met een informatietafel, waarop allerlei interessante informatie te vinden is. Wij nodigen u van harte uit om erbij te zijn!

Over de spreker

Ingrid Nagtzaam is een professioneel onderwijsontwikkelaar. Zij zet zich in om iedereen die met kinderen werkt te inspireren en te ondersteunen in hun professionalisering. Zij is actief binnen het onderwijs, de kinderopvang, verenigingen en binnen de opvoeding thuis.

Ingrid heeft voor Koppel al diverse trainingen voor de pedagogisch medewerkers verzorgd op het gebied van VVE en kindgericht werken.

 

www.canstock.nl

Pedagogisch medewerkers Koppel blijven zich ontwikkelen

De pedagogisch medewerkers van Koppel zitten niet stil. Ze blijven zich ontwikkelen. In januari werd met succes de training ‘VVE-kindgericht’ afgerond en in juni is de volgende training alweer gestart. Deze is gericht op taal- en interactievaardigheden (TINK). Alle pedagogisch medewerkers volgen deze cursus.

Voor alle pedagogisch medewerkers Koppel

De pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzalen doen hier aan mee. Ook de invalkrachten nemen deel aan de TINK-training.

TINK: Taal- en Interactievaardigheden

Om kinderen in de kinderopvang en peuterspeelzalen goede emotionele én educatieve ondersteuning te bieden, maken pedagogisch medewerkers Koppel gebruik van interactievaardigheden. Eén voorwaarde daarbij is dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, correct en interactief is. Met de TINK-training optimaliseren medewerkers hun taal- en interactievaardigheden.

Gebruiken en verbeteren

De medewerkers krijgen feedback van collega’s en van de trainer hoe men deze interactievaardigheden gebruikt en kan verbeteren. Ze leren de interactievaardigheden bewust in te zetten en daarin keuzes te maken. ‘Kies je in een bepaalde situatie voor ontwikkelingsstimulering of bied je juist structuur? Of allebei?’.

Naast interactievaardigheden leren medewerkers ook taalrijk en correct met kinderen communiceren.

Zes interactievaardigheden ontwikkelen

Tijdens acht bijeenkomsten staan er zes interactievaardigheden centraal: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen.

De nadruk in de training ligt op de bewustwording van eigen vaardigheden. Hiervoor wordt er tijdens de training veel geoefend met zelfreflectie, teamreflectie en het geven en ontvangen van feedback. Ook werkt men met video-coaching. Medewerkers maken filmpjes wanneer ze gaan oefenen. De opnames worden besproken met collega’s en tijdens de training.

Afronding

In februari 2017 is deze training afgerond. Koppel werkt hiermee opnieuw aan de kwaliteit van haar medewerkers en dus ook de kwaliteit van de geboden opvang voor de kinderen in de gemeente Epe.

Achtergrond:

De TINK-training is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld. Het valt onder de subsidieregeling taal- en interactievaardigheden. De TINK-training is een passend professionaliseringstraject voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang om taalvaardigheid en interactievaardigheden te verbeteren.

Koppel in de media: Eper stichting scoort hoog bij nationale kinderopvang awards

EPE – De afgelopen drie maanden hebben duizenden ouders via Opiness.nl en Tevreden.nl gestemd op de kinderopvanglocatie van hun kind. In totaal deden er 621 kinderopvanglocaties mee aan deze zogenoemde Nationale Kinderopvang Awards. Daaronder zijn 48 ketens genomineerd. Koppel schopte het hierbij zelfs tot de Top 10.

Bij ter perse gaan van deze Veluws Nieuws is de uiteindelijke plek van de Eper kinderopvanglocatie nog niet bekend, want de prijsuitreiking werd pas maandagavond 27 juni gehouden. (inmiddels weten we dat we als 6e (!) van Nederland zijn geëindigd. Een prestatie waar we super trots op zijn, red.)

Koppel hoog waarderingscijfer

Wel wilde Jeltje Meijvogel van Tevreden.nl wel zeggen dat Koppel als relatief kleine organisatie een zeer hoog waarderingscijfer kreeg. “Ouders gaven een 8,9. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde en ook hoger dan het Gelders gemiddelde.” Daarbij is het volgens de organisatie bijzonder dat Koppel als gehele keten zo hoog gescoord heeft. “Meestal gaat het bij hoge waarderingscijfers om één locatie. Maar in dit geval is de stemratio over alle Koppellocaties evenredig hoog. Dat maakt het gemiddelde cijfer voor de hele keten hoog”, meldt Meijvogel.

Naast een overall cijfer en een review, konden ouders via kinderopvang.tevreden.nl hun mening geven over het beleid, de medewerkers, de locatie, de informatievoorziening en de veiligheid. In totaal deden 6133 ouders in Nederland mee aan het onderzoek.

De kinderopvang van Stichting Koppel in Epe wordt bijzonder goed gewaardeerd. Dat is de conclusie van het landelijke onderzoek dat Opiness.nl onlangs verrichtte onder ouders. Sterker: als relatief kleine keten, schopte de Eper organisatie het tot de landelijke Top 10 van Nederland. Het bijhorende waarderingscijfer dat ouders aan Koppel gaven, was een 8,9.

29 juni Modderdag bij Koppel

Koppel doet weer mee aan de Nationale ModderDag. Dat betekent dat op woensdagmiddag 29 juni, als in het hele land tienduizenden kinderen met zand en water spelen, ook de kinderen van Koppel lekker vies zullen worden in de modder. Ouders en kinderen van Koppel zijn inmiddels uitgenodigd via een brief en kunnen zich aanmelden.

De gedachte achter ModderDag is om de kinderen weer in contact te brengen met de natuur. Juist in een tijd dat kinderen veel tijd binnen achter de televisie en tablets doorbrengen.

International Mud Day is ooit in Nepal ontstaan om kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven en de verbinding tussen kinderen en hun omgeving te realiseren en te vergroten. In navolging hiervan wordt ook in o.a. Australië, Denemarken, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië sinds enkele jaren in juni International Mud Day gehouden. Wedstrijden wie het verst kan glijden of de hoogste moddertoren kan maken; bouwen en graven met kranen of je blote handen; modderbaden; alles is mogelijk! Tijdens ModderDag ontdekken kinderen én volwassenen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de aarde betekent voor ons dagelijkse leven.

Foto: Heerlijk kliederen met modder!

Ouders over Koppel BSO Kanjers

We introduceren een nieuwe rubriek op onze website: Ouders over Koppel. Een rubriek waarbij wij ouders een aantal vragen voorleggen over Koppel. Dit keer: Ilona Klein Heerenbrink over Koppel BSO Kanjers.

Over Koppel BSO Kanjers

Aan het woord Ilona Klein Heerenbrink, moeder van Romy (8), Jelte (7) en Maud (5

Hoe vaak gaan jullie kinderen naar de opvang?
“Onze drie kinderen gaan elke dinsdag met veel plezier naar de BSO-locatie Kanjers.”

Waarom hebben jullie voor Koppel opvang gekozen?
“Acht jaar geleden zijn wij ons gaan oriënteren voor de opvang van de oudste. Wij hebben diverse locaties bekeken en destijds voor Kanjers gekozen. Waarom? Het is kleinschalig en tegelijkertijd is er veel speelruimte buiten.”

“De ontvangst was direct al erg vriendelijk. Daarbij zijn rust en structuur belangrijk bij Koppel. Ondanks het aantal kinderen. De gezellige en gemoedelijke sfeer gaf uiteindelijk de doorslag. Onze kinderen zijn hier allen gekomen toen ze ongeveer 3 maanden oud waren. Inmiddels zijn ze 8, 7 en 5.”

Hoe word je als ouder betrokken bij het wel en wee van je kind(eren) op de opvang?
“Via nieuwsbrieven, maar ook door de contactmomenten bij het wegbrengen en ophalen. Daarbij heb ik jarenlang in de oudercommissie gezeten. Iets dat ik iedereen kan aanbevelen, trouwens!”

Wat vind je positief van Koppel? 
“De flexibiliteit. Die staat met stip op nummer 1. Als we willen ruilen qua dag, of een dag extra opvang nodig hebben, dan kan dat vrijwel altijd. Ook fijn? Op de momenten dat we geen opvang nodig hebben (bijvoorbeeld wanneer we op vakantie zijn), dan sparen we deze dagen op. Deze kunnen later datzelfde jaar weer ingezet worden. Ideaal!”

“Het avondeten op locatie is voor ons ook een enorm voordeel. Nu halen we drie vrolijke kinderen op omdat ze hun buikje al vol gegeten hebben. In het verleden kwam je, na een lange werkdag, drie vermoeide, hongerige kinderen ophalen en moest je thuis nog van alles doen. Nu komen we thuis, eten mijn man en ik rustig ons avondeten en kunnen de kinderen nog even lekker spelen voordat ze naar bed gaan.”

“Daarnaast vind ik het erg positief dat er vaste gezichten zijn bij Kanjers. Eén leidster zei onlangs nog tegen mij: ‘als jullie kinderen hier ooit weggaan, dan komen ze maar bij mij logeren!’. Dat zegt genoeg over de band die ze in al die jaren samen hebben opgebouwd. Een enorm pluspunt van Koppel!”

Maken jullie kinderen gebruik van de vakantie-peuteropvang en/of vakantie-BSO? Welke ervaringen hebben jullie daarmee?
“Ja, daar maken we gebruik van. Onze kinderen vinden het geweldig! Elke vakantie is er een ander thema en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Als ik mijn kinderen aan het eind van de dag weer ophaal, zijn ze moe maar voldaan en hebben ze een super gezellige vakantiedag gehad!”

“Daarbij geeft de vakantie-BSO ons als ouders veel rust. We zijn niet altijd verplicht om vrij te nemen of om anderen in te schakelen.”

Hier vind je meer informatie over Koppel BSO Kanjers en onze Vakantie BSO

Ik, mijn kind en social media

De snelle opkomst van social media vormt voor veel ouders en verzorgers een grote uitdaging. De jeugd deelt, communiceert en publiceert er intussen op los in de social media. Het levert hen sociale relaties en aandacht op, maar ook informatie en amusement. Soms gaat het daarbij ook goed mis.

We kennen allemaal de verhalen over dreigtweets, het cyberpesten, de toegenomen groepsdruk maar ook de ongemakkelijke contacten via social media. Hoe ga je hier als jongere, maar ook als ouder en verzorger, mee om?

De behoefte aan voorlichting voor vrouwen uit de Turkse gemeenschap in Vaassen, over bovenstaande thema’s kwam aan bod tijdens een gesprek tussen Fabienne Zoetbrood, sociaal werker bij Koppel en het vrouwenbestuur van de Sultan Ahmet Cami Moskee. De GGD Noord Oost Gelderland is benaderd om een voorlichtingsavond te verzorgen. Omdat het vrouwenbestuur het belangrijk vindt dat niet alleen de vrouwen, maar ook de meisjes uit de Turkse gemeenschap in Vaassen voorgelicht worden, wordt er een ‘Moeder/Dochter-avond’ georganiseerd. Deze avond vindt plaats op donderdag 21 april in de Moskee Sultan Ahmet Cami in Vaassen.

Het begin van de voorlichtingsavond over social media voor de moeders en dochters start gezamenlijk. Vervolgens zullen de meisjes in een andere ruimte van de Moskee voorgelicht worden door GGD- medewerker Stina Seegers. Zij gaat wat dieper in op het thema liefde, relaties, ongemakkelijke contacten en weerbaarheid.

Omdat een groot deel van de aanwezige moeders de Turkse taal het best en het meest frequent spreekt, is de voorlichting voor de moeders in het Turks. De communicatie in de Turkse taal zal zoals is gebleken uit eerdere ervaringen van Sunay Nuraydin, medewerker van de GGD Noord Oost Gelderland, het meest effectief zijn.

Voorlichtingsavond ik, mijn kind en social media

De voorlichtingsavond voor moeders en dochters (vanaf 12 jaar), in de Moskee Sultan Ahmet Cami aan de Woestijnweg 96 in Vaassen, begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Aan de avond zijn geen kosten verbonden. Ook moeders zonder dochter(s) en dochters zonder hun moeder zijn uiteraard welkom.

Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Aanmelden kan via:
Nurgül Gedik- Elvan (vrouwenbestuur Moskee Sultan Ahmet Cami): n-gedik@live.nl

Voor meer informatie:
Sunay Nuraydin (GGD NOG): s.nuraydin@ggdnog.nl / 088 4433232 of Fabienne Zoetbrood (Koppel) f.zoetbrood@koppelepe.nl 0578 676767

 
(c) Can Stock Photo

© 2019 Media Magneet