Diploma uitreiking cursus computertypen voor de jeugd

Diploma uitreiking cursus computertypen voor de jeugd

Maandag 6 februari was de afsluiting van de cursus computertypen, georganiseerd door Koppel. De 16 leerlingen hebben geleerd volgens het tienvingersysteem blind te typen (op gevoel, dus zonder te kijken). Het was een feestelijke afsluiting, want bijna alle cursisten behaalden het officiële diploma.

Maar liefst drie cursisten slaagden zelfs cum laude, wat betekent dat ze meer dan 200 aanslagen per minuut behaald hebben en niet meer dan twee fouten hebben gemaakt!

Kari Moors is supertrots op de leerlingen. “De leerlingen, in de leeftijd van groep 7 en 8 van de basisschool hebben 15 lessen gevolgd en daarnaast gemiddeld vijfentwintig uren geoefend. Dan zit het er goed in!”  De cursus wordt gegeven in de computerruimte van de RSG NO-Veluwe.

Niet alleen blind typen, maar ook tekstverwerken

“Het bevalt ons prima op de RSG. We hebben de beschikking over een mooie ruimte en je merkt dat de kinderen het leuk vinden om op een middelbare school les te krijgen.” De kinderen hebben een online typeprogramma (TypeWorld) gevolgd.

Daarnaast kregen ze les in het aanleren van een goede typehouding en in het tekstverwerken met Word. ”Want alleen blind leren typen, dat is jammer. Ik wil ook graag dat de leerlingen weten hoe ze met Word moeten tekstverwerken. Dan kunnen ze er meteen mee aan de slag als ze een werkstuk of uittreksel moeten maken.”

De examens zijn onder auspiciën afgenomen door de VSLM. Dit gerenommeerde examenbureau staat met het uitgeven van het diploma garant voor een goede typevaardigheid.

Nieuwe cursus computertypen

Koppel zal  in het nieuwe schooljaar weer een cursus computertypen aanbieden. Aangezien Koppel geen winstoogmerk heeft, kan dit tegen kostprijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koppel Tel.: 0578-676767, contactpersoon Kari Moors of e-mail k.moors@koppelepe.nl.

 

Koppel verbindt culturen via gespreksgroep

Fennie van Laar stopt al haar vrijwilligheid in het bouwen van bruggen tussen vrouwen die vanuit diverse landen naar Nederland kwamen om hier een toekomst op te bouwen. Ze doet dat op geheel eigen wijze tijdens gespreksgroepen voor gevorderden en beginners.

Met de insteek om de Nederlandse taal te leren, maar met als uitkomst tevens dat mensen van diverse culturen elkaar waarderen en respecteren.

Ze wapende zich met cursussen Nederlandse taal voor buitenlanders om daar een geheel eigen dimensie aan te geven. Elke dinsdag en donderdag is ze daar met conversatieles op een bevlogen wijze mee bezig in gebouw Triton.

Accepteren en respecteren

“We vormen een hechte groep vriendinnen”, zeggen vrouwen uit de Oekraïne en Rusland. Dat geldt evenzeer voor hun gespreksgenoten uit Armenië, Turkije, de Dominicaanse Republiek en Cuba om maar wat te noemen. Ze belijden diverse geloven, behoren tot landen die elkaar in de haren zitten. “Het accent ligt op accepteren en respecteren. Op datgene wat verbindt en niet op wat je van elkaar vervreemdt.”

Fennie heeft daarvoor een antenne. Die voelspriet werkt, want van de groep van tegen de zestien vrouwen blijft er slechts zelden één weg. Alleen deze dag als de griep heeft toegeslagen. “Ik heb in de oude Eper Gemeentewoning, de Kouwenaarschool, de Bibliotheek en bij de RSG gewerkt. Op enig moment kwam ik er achter dat het omgaan met diverse nationaliteiten mijn ding was. Koppel heeft me de gelegenheid gegeven om me daar in te ontwikkelen”.

Makkelijker contact leggen door gespreksgroep

Op de een of andere manier slaagt ze er in om alle dames aan de praat te krijgen. Ze beamen dat ze door de gesprekken tijdens de conversatieles gemakkelijker contacten leggen, zich vrijer voelen. “We maken wandelingen waarbij onderweg aan bepaalde opdrachten moet worden voldaan. Ze hebben bij mij thuis gegeten. Naailessen  om zelf kleding te maken, want breed hebben ze het geen van allen. Woordzoekers geven aanleiding tot het uitleggen van begrippen die voor ons Nederlanders vanzelfsprekend, maar voor mensen uit het buitenland helemaal niet zijn”. Fennie slaagt er in om constructief over geloof en politiek te laten praten en als ze zegt dat Trump daaraan een voorbeeld kan nemen, wordt er enthousiast door alle vrouwen geknikt.

Koken

Binnenkort start een aparte kooksessie met interculturele concepten. De liefde voor de man gaat door de maag. Dat geldt evenzeer voor het begrip voor de ander. De vrouwen zijn er inmiddels ook achter dat in de regio het uitgesproken ‘ja’ niet altijd die betekenis heeft. Als het zoiets is in de geest van aarzelend  ‘ja’ moet eerder aan nee worden gedacht. En dat leidt in andere culturen met meer openheid tot grote verwarring.

Laat helder zijn dat ze zonder uitzondering hun nieuwe vaderland waarderen. Via een whatsapp-groep houden ze elkaar op de hoogte, treuren en lachen samen. Gelachen wordt er ook. Bij een kwartetspel, bij het verhaspelen van hebben en zijn. Nog nooit heeft één euro per week aan deelnamekosten zoveel rendement opgeleverd.

Meer informatie over de conversatielessen? Kijk dan op deze webpagina of neem contact op met Koppel via info@koppelepe.nl of 0578-676767.

Foto: Fennie (geheel links) in aangenaam gesprek met een deel van de groep. Wandelen en koken behoren tot haar hobby’s en ze doet verder werk voor Amnesty International.

Tekst en foto: Dick van der Veen (Veluweland)

Typecursus in Epe voor tieners

In september start Koppel weer een typecursus voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en voor brugklasleerlingen. Blind kunnen typen is een handige basisvaardigheid die leidt tot betere leerprestaties.  

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers leren typen, zich gemakkelijker aan kunnen passen op de middelbare school. Het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger.

Tienvingersysteem

De leerlingen leren volgens het tienvingersysteem blind te typen (typen op gevoel, dus zonder te kijken). Er wordt gewerkt met een online typeprogramma (TypeWorld) in gamevorm, dus erg aantrekkelijk voor de leerlingen. Bovendien kan er overal geoefend worden via internet en heeft de docent inzage om de vorderingen van de leerlingen bij te houden. Ook tekstverwerken met MS Word wordt geoefend.

Als afsluiting van de cursus is er een examen en kan er een officieel erkend diploma computertypen behaald worden van de VSLM. Het examen is inbegrepen in de cursusprijs. De lessen worden op een ongedwongen manier gegeven. Plezier hebben in het typen vindt Koppel daarbij belangrijk.

Typecursus in Epe

De cursus bestaat uit vijftien lessen van 1 uur en kost € 195,– (dat is inclusief examengeld en online programma om overal te oefenen). De cursussen vinden plaats in Epe in de computerruimte van de RSG N.O.-Veluwe op maandagen van 16.15 tot 17.15 uur. Inschrijven vóór 14 september.

Meer informatie en aanmelding? Neem contact op met Kari Moors van Koppel via tel.: 0578-676767 of email: k.moors@koppelepe.nl.

Foto gemaakt tijdens de typeles vorig jaar in de RSG te Epe.

Tablet- en computerbijeenkomsten krijgen vervolg

Eind maart is Koppel, in samenwerking met SWO/E, gestart met tablet- en computerbijeenkomsten voor ouderen. Deze bijeenkomsten vallen onder de projecten ‘Samen Online’ en ‘Sterk Met Je Netwerk’. In totaal maakten 62 ouderen gebruik van het cursusaanbod. Deze groep is ondersteund door maar liefst zeventien vrijwilligers!

Voor veel mensen is het normaal om internet te gebruiken voor contact met familie en vrienden. Bijvoorbeeld voor het bekijken van foto’s op Facebook, om te skypen met een familielid op reis en natuurlijk om te mailen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor ouderen is dit vaak een hele opgave.

Een mooie start
De behoefte voor deze bijeenkomsten was groot. In totaal bezochten twintig ouderen de computerbijeenkomsten en 42 ouderen de tabletcursus. De bijeenkomsten waren verdeeld over de kernen Epe, Vaassen en Emst. In totaal zijn zeventien vrijwilligers, waarvan acht jongeren, aan de slag gegaan om de ouderen de digitale vaardigheden aan te leren. In de afgelopen weken zijn de bijeenkomsten succesvol afgesloten.

Tijdens deze projecten heeft Koppel veel actieve inwoners leren kennen. Vrijwilligers die zich volledig inzetten om de digitale vaardigheden bij hun mede inwoners over te brengen. Daarnaast kon Koppel ook een prachtige leerplek bieden voor jongeren die hun Maatschappelijke Stage bij de cursus hebben uitgevoerd.

Leerzaam en gezellig
Tijdens de verschillende bijeenkomsten werden de deelnemers meegenomen door de digitale wereld. Hierbij is men gestart bij het begin, namelijk hoe ziet een tablet en computer eruit, hoe zet ik het aan en waar dient alles eigenlijk voor? Tijdens de bijeenkomsten is zoveel mogelijk gewerkt met meerdere vrijwilligers op een groep, zodat er voldoende aandacht was voor iedere deelnemer. De bijeenkomsten werden enthousiast ontvangen door de deelnemers. De ouderen waren zeer gemotiveerd.

tablet- en computerbijeenkomsten

Een deelnemer van Sterk Met Je Netwerk vertelt: “Ik heb in één bijeenkomst al meer geleerd dan in het hele jaar dat ik mijn tablet bezit”. Naast het leren van alle belangrijke functies van de tablet en computer, hadden de bijeenkomsten ook een bijdrage aan het sociale netwerk van de ouderen. Tijdens de bijeenkomsten is veel contact gelegd met elkaar. Een deelnemer van Samen Online: “Ik ga deze bijeenkomsten heel erg missen, het was zo gezellig.” Ook kwamen de deelnemers veel oude bekenden tegen.

Nieuwe tablet- en computerbijeenkomsten in het najaar

De vrijwilligers zijn enorm enthousiast en werken heel graag mee aan een volgende ronde. Een vrijwilliger van Samen Online vertelt: “Dit is één van de beste dingen die ik tot nu tegen ben gekomen op vrijwilligersgebied.”
Daarnaast merkt Koppel dat er nog steeds behoefte is aan dit soort bijeenkomsten. Nieuwe deelnemers hebben zich al gemeld, maar ook een aantal deelnemers uit de eerste ronde komen graag in aanmerking voor een herhaling. Daarom gaat Koppel in het najaar starten met een nieuwe ronde basisbijeenkomsten voor pc en tablet. Om deel te nemen aan de computerbijeenkomsten is geen eigen laptop nodig. Om deel te nemen aan de tabletbijeenkomsten is wel een eigen tablet nodig. Koppel beschikt niet meer over leentablets, zoals tijdens de eerste ronde.

Wilt u met de volgende tablet- en computerbijeenkomsten meedoen? Dan kunt u dit aangeven bij projectleider, Mariska van Elst. Dit kan per mail: m.vanelst@koppelepe.nl of per telefoon; 0578-676767

Het project Samen Online wordt gefinancierd door de Lionsclub Epe. De financiering van Sterk Met Je Netwerk is in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds.

Pc en tabletcursus ouderen groot succes!

Eind maart is Stichting Koppel, in samenwerking met SWO/E, gestart met tablet- en computerbijeenkomsten voor ouderen. Deze bijeenkomsten vallen onder de projecten ‘Samen Online’ en ‘Sterk Met Je Netwerk’. In totaal maken 62 ouderen gebruik van het cursusaanbod, ondersteund door maar liefst 17 vrijwilligers!

Voor veel mensen is het normaal om internet te gebruiken voor contact met familie en vrienden. Bijvoorbeeld voor het bekijken van foto’s op Facebook, om te skypen met een familielid op reis en natuurlijk om te mailen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor ouderen is dit vaak een hele opgave.

PC en tabletcursus ouderen groot succes

De behoefte voor deze bijeenkomsten is groot. Hier kwam Koppel na het publiceren van de plannen al snel achter. De aanmeldingen stroomden binnen. In totaal bezoeken 20 ouderen de computerbijeenkomsten en 42 ouderen de tabletcursus. De bijeenkomsten zijn verdeeld over de kernen Epe, Vaassen en Emst. De bijeenkomsten zijn tot stand gekomen door de aanmeldingen uit deze kernen. Verdeeld over deze locaties zijn 17 vrijwilligers, waarvan 8 jongeren, aan de slag gegaan om de ouderen de digitale vaardigheden aan te leren.

De vrijwilligers zijn enorm enthousiast en pakken de verschillende bijeenkomsten goed op. Een vrijwilliger van Samen Online vertelt: ‘Dit is één van de beste dingen die ik tot nu tegen ben gekomen op vrijwilligersgebied’.

Leerzaam en gezellig
Tijdens de verschillende bijeenkomsten worden de deelnemers meegenomen door de digitale wereld. Hierbij is men gestart bij het begin, namelijk hoe ziet een tablet en computer eruit, hoe zet ik het aan en waar is alles eigenlijk voor? De bijeenkomsten werden enthousiast ontvangen door de deelnemers. De deelnemers zijn zeer gemotiveerd en vinden het ook erg gezellig. Een deelnemer van Sterk Met Je Netwerk vertelt: ‘Ik heb in één bijeenkomst al meer geleerd dan in het hele jaar dat ik mijn tablet bezit’. Tijdens de tweede bijeenkomst van de tabletcursus waren de deelnemers een beetje gewend aan de tablet en werden de eerste foto’s al gemaakt van elkaar.

Ouderen digitaal

Gedurende de bijeenkomsten nemen de vrijwilligers, samen met de deelnemers, alle belangrijke functies van de tablet en computer door. Dit wordt individueel of in kleine groepjes gedaan, zodat er veel aandacht is voor de deelnemers en iedereen op een eigen tempo aan de slag kan. Hiermee wordt er een basis gelegd van kennis en vaardigheden door de deelnemer en kan er thuis ook steeds meer gedaan worden met het apparaat.

tablet en computer jongen en vrouw

Naast het aanleren van digitale vaardigheden is het opdoen van sociale contacten door de deelnemers een doel van deze projecten. Koppel merkt dat dit zeker gebeurt tijdens de bijeenkomsten. Deelnemers komen oude bekenden tegen of raken in gesprek met andere deelnemers.

Het vervolg
Op dit moment zitten alle groepen vol. Koppel is aan het inventariseren of er behoefte is voor een tweede ronde van deze basiscursus. Wilt u met een eventuele volgende cursus meedoen? Dan kunt u dit aangeven bij projectleider, Mariska van Elst. Dit kan per mail: m.vanelst@koppelepe.nl of per telefoon; 0578-676767

Het project Samen Online wordt gefinancierd door de Lionsclub Epe. De financiering van Sterk Met Je Netwerk komt van het Nationaal Ouderenfonds.

Vrijwilligers gezocht: geven computer- en tabletcursus Epe

Eind maart start Stichting Koppel met een computer- en tabletcursus op verschillende locaties in de gemeente Epe. Voor veel mensen is het normaal om internet te gebruiken voor contact met familie en vrienden. Bijvoorbeeld voor het bekijken van foto’s op Facebook, om te skypen met een familielid op reis en natuurlijk om te mailen. Maar dat geldt niet voor iedereen.

Voor ouderen is dit vaak een hele opgave. Hoe werkt nou een computer of tablet? In deze cursussen starten we bij de basis. Uiteindelijk werken we naar het in gebruik nemen van verschillende programma’s en internet.

Vrijwilligers gezocht

Voor de cursussen zijn wij op zoek naar enthousiaste geduldige vrijwilligers. Vrijwilligers die het leuk vinden om met ouderen te werken, maar ook om een team te vormen met jongeren. Veel kennis over digitale vaardigheden en ICT is niet nodig, maar het is wel belangrijk dat de basis beheerst wordt.

De cursus bestaat uit ongeveer 8 bijeenkomsten voor ouderen. Tijdens de cursussen gaan jongeren en vrijwilligers aan de slag om hun kennis over te brengen op ouderen.

Vrijwillige coördinatoren gezocht

Voor de cursussen zijn wij ook op zoek naar vrijwillige coördinatoren. De coördinator zorgt ervoor dat de onderwerpen, tijdens de bijeenkomsten, zijn afgestemd op de vraag van de ouderen. Tijdens de bijeenkomsten ga jij de jongeren en vrijwilligers begeleiden in het overbrengen van informatie op ouderen. Ook is het belangrijk dat vragen en kleine problemen ter plekke worden opgelost. Daarnaast is er regelmatig afstemming met de projectleider. Wij werken ernaar toe dat je de cursus kunt beheren en kunt continueren voor toekomstige groepen.

Deelnemers

Deelnemen aan een van deze cursussen? Dat is nog steeds mogelijk!

Gedurende de tabletcursus stellen wij tablets in bruikleen. Deze tablets mogen mee naar huis, zodat er thuis ook geoefend kan worden door de deelnemer. Daarnaast is het voor de deelnemer mogelijk om aan het eind van de cursus de tablet te kopen. Tijdens de computercursussen maken wij gebruik van computers op locatie.

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u graag deelnemen aan de tablet- of computercursus? Meld u dan aan bij projectleider Mariska van Elst. Dit kan per telefoon; 0578-676767 of per mail m.vanelst@koppelepe.nl

Cursus computertypen voor de jeugd

Maandag 15 februari was de afsluiting van de cursus computertypen, georganiseerd door Koppel. De leerlingen hebben geleerd volgens het tienvingersysteem blind te typen (op gevoel, dus zonder te kijken). Het was een feestelijke afsluiting, want alle cursisten behaalden het officiële diploma. Maar liefst zeven cursisten slaagden zelfs cum laude, wat betekent dat ze meer dan 200 aanslagen per minuut behaald hebben en niet meer dan twee fouten hebben gemaakt.

Kari Moors en Anita van den Berg zijn supertrots op de leerlingen. “De leerlingen, in de leeftijd van groep 7 en 8 van de basisschool, hebben 15 lessen gevolgd en daarnaast gemiddeld vijfentwintig uren geoefend. Dan zit het er goed in!” Voorheen gaven de dames les in de Nieuwe Wisselse School, dit jaar voor het eerst in de RSG NO-Veluwe. “Het is ons heel goed bevallen op de RSG. We hebben de beschikking over een mooie ruimte en je merkt dat de kinderen het leuk vinden om op een middelbare school les te krijgen.” De kinderen hebben een online typeprogramma (TypeWorld) gevolgd. Daarnaast kregen ze les in het aanleren van een goede typehouding en in het tekstverwerken met Word. ”Want alleen blind leren typen, dat is onze eer te na. We willen ook graag dat de leerlingen weten hoe ze met Word moeten tekstverwerken. Dan kunnen ze er meteen mee aan de slag als ze een werkstuk of uittreksel moeten maken.”

De examens zijn onder auspiciën afgenomen door de VSLM. Dit gerenommeerde examenbureau staat met het uitgeven van het diploma garant voor een goede typevaardigheid.

Koppel zal in het nieuwe schooljaar weer een cursus computertypen aanbieden. Aangezien Koppel geen winstoogmerk heeft kan dit tegen kostprijs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koppel, telefoonnummer 0578-676767 (contactpersoon Kari Moors) of e-mail k.moors@koppelepe.nl.

typen

© 2019 Media Magneet