Uit de media: Dag van de Dialoog 2018 op 6 november

Uit de media: Dag van de Dialoog 2018 op 6 november

Ze woonde wel in dezelfde buurt, maar ze sprak nooit met haar autochtone dorpsgenoot. De culturele verschillen leken te groot. Met recht leken, want uiteindelijk bleek het van beide kanten onwetendheid te zijn. “In de week na de Dag van de Dialoog werd ik ineens gedag gezegd door haar. Ze groette me als een vriendin.”

Dit is zo maar één van de prachtige voorbeelden die een willekeurige deelnemer van de Dag van de Dialoog heeft ervaren. Bilge Yeleser, één van de organisatoren van dit jaarlijkse evenement, raakt met dit voorbeeld meteen de kern.

“Daar waar verschillende personen in de wijken misschien wel veel te veel langs elkaar heen leven, zorgt zo’n evenement er juist voor dat er verbinding optreedt. Je praat met elkaar. Het is geen discussie, je laat elkaar in zijn of haar waarde. Ongeacht je afkomst.” De Turkse vrouw waar Bilge Yeleser het over heeft, vond het eerst ‘best spannend’ om mee te doen. Toen ze er echter achterkwam dat er een gelijkwaardig gesprek ontstond, viel de schroom van haar af.

Organisatie Dag van de Dialoog 2018

Bilge Yeleser zit samen met Martin Pelamonia, Johan Schroten en Anneke Filmer in het organisatiecomité van de Dag van de Dialoog. Dit jaar vindt deze dag op dinsdag 6 november plaats. Op verschillende plekken in Epe zijn er deze dag zogeheten gesprekstafels neergezet waar geïnteresseerden met elkaar in dialoog kunnen gaan over een bepaald thema. “Het is een verrijking voor de deelnemers. Maar ook voor de gespreksleiders en de organisatie”, aldus het viertal. De gesprekken aan de tafels duren 2,5 uur.

“Vanaf heden kan een ieder zich via epeindialoog@gmail.com of tel.: 06-12 96 16 42 opgeven om deel te nemen aan een gesprek.” Men kan zich ook als gespreksleider opgeven. Die groep krijgt voordien een training in dialoogmethodiek aangeboden. “Luisteren naar de andere. Onbevooroordeeld met elkaar communiceren. Het is steeds weer erg inspirerend. Uiteindelijk ontstaat er altijd een kleurrijke dialoogmozaïek, een prachtig gespreksboeket.” In 2016 is er voor het eerst ook een Kinderdialoog georganiseerd. Ook dit jaar zijn er diverse kindertafels samengesteld.

Dag van de Dialoog 2018

Tijdens de jaarlijkse Week van de Dialoog (vrijdag 2 tot en met zondag 11 november), is het de bedoeling om burgers met verschillende achtergronden en culturen met elkaar in gesprek te brengen. Mensen verbinden en hen samen in gesprek laten gaan zonder vooroordelen. In de gemeente Epe vindt op 6 november de Dag van de Dialoog plaats. Dit jaar zijn er 24 gesprekstafels opgesteld. Per tafel zijn er ongeveer zeven deelnemers. Dit jaar is het thema ‘elkaar zien’. Voor velerlei uitleg vatbaar, inderdaad.

Meer informatie of je willen opgeven als gespreksleider of gesprekspartner? Bekijk dan deze pagina.

tekst en foto: Dennis Dekker – Veluws Nieuws

Gemeente Epe in dialoog tijdens Dag van de Dialoog 2017

De nationale Week van de Dialoog vindt van 3 tot en met 12 november plaats. In die week zijn er bijna 100 gemeenten in Nederland dialoogtafels waar men de kracht van de dialoogmethodiek kan ervaren. Zo ook in Epe. De Dag van de Dialoog vindt 7 november in deze gemeente plaats.

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in de gemeente. Dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het levert, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, vaak nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

dag-van-de-dialoog-5

Gemeente Epe in Dialoog

Op dinsdag 7 november staan er op verschillende locaties dialoogtafels in de gemeente Epe. Daar gaat men in gesprek over het thema ‘Samen…’. Het gesprek vindt plaats onder het genot van een hapje en een drankje en duurt maximaal 2,5 uur. Elke dialoogtafel bestaat uit zes tot acht personen en er is ook een gespreksbegeleider/ster.

Het doel is mensen met elkaar in een inspirerend gesprek te brengen door inzet van de dialoog methodiek. Door aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van eventuele persoonlijke acties.

dialoog2

Doe mee met de Dag van de Dialoog 2017 in Epe!

Iedereen in de gemeente Epe wordt van harte uitgenodigd om het gesprek met anderen over het thema “Samen…” aan te gaan. Het is een thema dat op iedereen betrekking heeft. Aan de Dag van de Dialoog kan op verschillende manieren meegedaan worden:

1. Als organisator van dialoogtafels. Organisatoren van dialoogtafels zijn personen die normaal gesproken namens een organisatie één of meer dialoogtafel(s) organiseren op een eigen locatie. Hiervoor krijgen ze inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de projectgroep die deze activiteit coördineert.

2. Als gespreksbegeleider van een dialoogtafel. De kwaliteit van het gesprek is afhankelijk van de vaardigheden van de gespreksbegeleider in de dialoogmethodiek. Daarom wordt aan alle gespreksbegeleiders een korte training in de dialoogmethodiek aangeboden. Deelname aan deze gratis training is voorwaarde voor de inzet als gespreksbegeleider.

3. Als gespreksdeelnemer om mee te doen aan het gesprek. Alle deelnemers dienen zich vooraf aan te melden zodat de organisatie gemengde gesprekstafels kan samenstellen.

Meedoen met het coördinatieteam?

De groep vrijwilligers die de Dag van de Dialoog in Epe organiseren, zijn op zoek naar een aanvulling van het team. Ook zoekt men naar mensen die kunnen helpen met een nieuwe vorm om het coördinatieteam te inspireren, ondersteunen en aan te moedigen. Heb je interesse en/ of nog vragen hierover, neem dan contact met ons op via Johan Schroten (tel.: 06-12 96 16 42) of Bilge Yeleser (tel.: 0578-67 67 67 of 06-40 45 8328).

Voor meer informatie over Dag van de Dialoog kan je deze pagina bekijken of contact opnemen met de organisatie via tel.: 0578-676767 of email: epeindialoog@koppelepe.nl. Op de Facebookpagina https://www.facebook.com/epeindialoog/ is ook meer informatie te verkrijgen.

Doe je mee aan de Dag van de Dialoog 2016 in Epe?

In de Nationale Week van de Dialoog (van 4 tot 13 november 2016) wordt in zo’n 100 plaatsen door heel Nederland een Dag van de Dialoog 2016 georganiseerd. In de gemeente Epe vindt deze op 9 november op verschillende plekken plaats.

Vele mensen gaan tijdens zo’n Dag van de Dialoog op uiteenlopende locaties met elkaar in gesprek. Aan de hand van een thema worden persoonlijke ervaringen en gedachten uit te wisselen. Het thema is in Epe dit jaar ‘Ben jij ook zo bang?’. Een actueel thema dat zich leent voor een goed gesprek volgens de dialoogmethode.

Doel Dag van de Dialoog 2016?

Het doel van de Eper Dag van de Dialoog is mensen met een verschillende achtergrond, met elkaar in gesprek te brengen. Door aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. Wil je eens met een onbekende in gesprek gaan? Met iemand die je anders voorbij zou lopen? Je ervaringen, dromen en wensen delen, gewoon omdat het leuk en inspirerend is? Doe dan mee. Aanmelden kan hier.

dag-van-de-dialoog-4

Kinderdialoog

De W.G. van de Hulstschool heeft in Epe de primeur om met een kindertafel mee te doen aan de Dag van de Dialoog 2016. Inmiddels heeft ook de Hoge Weerdschool aangegeven mee te doen. Op andere plekken in Nederland waar al eens een dergelijke Kinderdialoog gehouden werd, reageerde men zeer enthousiast. ‘Kinderen zijn creatiever dan volwassenen. Denken minder in kaders. Kinderen zijn bij uitstek geschikt voor een dialoog’.

dag-van-de-dialoog-1

Ontstaan Dag van de Dialoog – Nederland in Dialoog

De Dag van de Dialoog kan het beste gedefinieerd worden als een burgerinitiatief. Het richt zich op het bevorderen van het vertrouwen tussen inwoners door met elkaar kennis te maken op een onbevangen en onbevooroordeelde manier. De dag is 2002 in Rotterdam ontstaan nadat grote groepen mensen, door diverse tragische gebeurtenissen zoals de aanslagen in New York, tegenover elkaar stonden. Inmiddels zijn er 100 gemeentes in Nederland waar een Dag van de Dialoog wordt georganiseerd.

Sinds 2011 wordt de Dag van de Dialoog ook in de gemeente Epe georganiseerd. Stichting Koppel neemt in samenwerking met met SWO/E en vrijwilligers het voortouw in de voorbereiding ervan. De organisatie wil elk jaar meer mensen bereiken om de voordelen van een goed gesprek te laten ervaren. De dialoog is bij uitstek namelijk een geschikt middel om vertrouwen tussen mensen te scheppen en daardoor de sociale samenhang in een samenleving te versterken.

Hoe werkt het?

De Dag van de Dialoog bestaat uit gesprekken die in gevarieerd samengestelde groepen aan tafels  – verspreid over de vier dorpen – plaatsvinden. De gesprekken vinden zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds plaats. Ze gaan over een centraal thema, geleid door een getrainde gespreksleider volgens de Dialoogmethode.

Tips voor het voeren van een dialoog:

  •     Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
  •     Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.
  •     Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
  •     Spreek vanuit jezelf (‘ik vind’ in plaats van ‘men zegt’).
  •     Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen.
  •     Stel oordelen uit en onderzoek ze.
  •     Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

Meedoen?

U kunt meedoen als organisator van een gesprekstafel, als gespreksleider en/of als deelnemer. Hiervoor kunt u zich voor 2 november aanmelden via www.epeindialoog.nl, per mail: info@epeindialoog.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Martin Pelamonia, tel.: 06-19356721 of Johan Schroten, tel.: 06-12961642.

“Durven Delen” bij Dag van de Dialoog

“Delen is het nieuwe hebben.” Met deze woorden en een mooie toespraak opende wethouder Visser op 10 november de Dag van de Dialoog, georganiseerd door Koppel.  In de raadszaal van het gemeentehuis benadrukte hij het belang van het voeren van een dialoog. Dat mensen met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat er leeft, elkaar te begrijpen en te vinden. Tijdens de dag waren er verspreid over de gemeente Epe 15 gesprekstafels waaraan ruim 100 deelnemers in gesprek gingen over het thema Durven Delen. Dit maakte veel verschillende dingen los. Zo werd er regelmatig gesproken over de vluchtelingen en hoe we met hen kunnen en willen delen. Maar ook het delen van eigen meningen, gevoelens en kennis kwam veelvuldig aan bod. Mooi om te merken hoe elk gesprek weer anders verliep. Dat mensen met verschillende achtergronden en ervaring met elkaar in gesprek raakten, elkaar daarin beter gingen begrijpen en vaak ook herkenning vonden. Op deze manier wordt sociale cohesie versterkt; gesprek en begrip geeft vertrouwen! De afsluiting van de dag was in wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen, waar werd terug gekeken op een mooie dag. Rapper Bart Lambrechts gaf de deelnemers nog iets mee door zijn speciaal geschreven nummer voor dit thema: ”Iets over hebben voor een ander heb je zelf in handen, ik hoop dat deze woorden landen. Dus sla de handen in elkaar en heb wat over voor elkaar”.

 

© 2019 Media Magneet