Eetcafé Los Huus wordt voortaan Buurt-eetcafé

Eetcafé Los Huus wordt voortaan Buurt-eetcafé

Op dinsdag 20 december organiseerde Koppel in samenwerking met vrijwilligers en Jumbo een kerstdiner voor 40 personen in het Los Huus in Epe.

Supermarkt Jumbo van Andel leverde de gratis producten en medewerkers en vrijwilligers van Koppel zorgden voor de rest. Het menu bestond uit Italiaanse tomatensoep met ciabatta en tapenade, kipfilet met rodekool, aardappelpuree en champignonsaus en als toetje chocoladevla met kerststerretjes.

Eetcafé

Elke maand is er een eetcafé in het Los Huus, ook georganiseerd door Koppel, waar bewoners van het Slath, de Weemekamp, Passerel, Philadelphia, ’s Heerenloo en de van de Bent Stichting samen eten.

Buurtbewoners voortaan ook welkom!

Deze keer werden de buurtbewoners ook uitgenodigd en er ontstond een gezellige sfeer waarbij ontmoeting en het samen genieten van een heerlijk kerstdiner centraal stonden. De avond was zo’n succes dat met ingang van 2017 buurtbewoners ook altijd welkom zijn bij het eetcafé.

Hiermee wordt het dan een echt Buurt-eetcafé.

kerstdiner-los-huus-2

Aanmelden

Het eerstvolgende Buurt-eetcafé is op dinsdag 31 januari. Graag wel van tevoren even aanmelden bij Koppel via de mail m.moors@koppelepe.nl of telefonisch 0578-676767.

Gezellige avond bij de Klaarbeek Epe

In het kader van de Week tegen de Eenzaamheid was er maandag 26 september een gezellige avond in het Praathuis bij de Klaarbeek in Epe. Deze avond werd georganiseerd door Koppel. De stichting deed dat samen met de Klaarbeek/Viattence, de Passerel en Philadelphia.

De avond was bedoeld voor buurtbewoners, zowel oud als jong, mensen met en zonder verstandelijke beperking en iedereen die zin had om een gezellige avond met anderen door te brengen.

Hoge opkomst

Meer dan vijftig mensen hebben een leuke avond gehad met koffie met een taartje, hapjes en drankjes. Samen met een aantal kinderen uit groep 8 van de Gildeschool en een paar jongeren konden de mensen sjoelen en rummikubben. Een aantal dames liet zelfs hun nagels lakken. Een dame van 89 heeft zelfgeschreven gedichten voorgedragen. Ondertussen werd er meegezongen en meegedeind op live accordeonmuziek.

koppel-gezellige-avond

Aanmelden Eetcafé

Het komende Eetcafé bij de Klaarbeek staat maandag 10 oktober op stapel. Het Eetcafé van Koppel is een maandelijkse smakelijke activiteit voor buurtbewoners en ook voor mensen met een beperking. Een eetproject van, voor en door de buurt, zogezegd.

U kunt zich hiervoor aanmelden via mail m.moors@koppelepe.nl of telefonisch bij Koppel, tel. 0578-67 67 67.

Meer informatie over de Eetcafé’s van Koppel vindt u hier

Koppel in de media: Eetcafé in Praathuis van Klaarbeek

Een vers groentesoepje vooraf, bloemkool, doperwtjes, aardappeltjes en een tartaartje als hoofdgericht en een vlaflip als toetje. De maaltijd in het allereerste Eetcafé in de Klaarbeek is simpel doch zeer doeltreffend. De eerste keer maken er zelfs 38 eters gebruik van dit nieuwe maandelijkse initiatief voor de Klaarbeek-buurt. Meggie Moors werkt bij de stichting Koppel die initiatiefnemer is van dit eetproject voor de buurt, door de buurt. Ze vertelt erover.

Joke Zillig en Thijs Dirksen maak je qua koken niet meer zo veel wijs. Die hebben in De Speulbrink in Vaassen vaak voor hetere vuren gestaan. Toen kookten ze voor hele grote gezelschappen. Nu ze vrijwilliger zijn bij het Eetcafé gaat het er een stuk gemoedelijker aan toe. Samen met vrijwilligers Erik Arends, Carla Mittemeijer en Passerel-cliënt Jurjen Pit bereiden ze iedere maand een avondmaaltijd in de ontmoetingsruimte van de Klaarbeek (het zogenoemde Praathuis). Vele buurtbewoners melden zich hiervoor aan.

Eetcafé in de Klaarbeek ook voor buren

Moors vertelt: “Dat zijn bijvoorbeeld ouderen met een aanleunwoning rondom de Klaarbeek. Die kunnen hier voor slechts 5 euro een driegangenmaaltijd komen nuttigen.” Maar dit Eetcafé is ook voor andere buurtgenoten, vertelt Moors. Ook komen er enkele cliënten van De Passerel eten en maken cliënten van Philadelphia gebruik van dit eetproject in het Praathuis. “Samen eten is toch veel gezelliger?” De voorbereidingen voor de maaltijd beginnen iedere keer zo rond 16.00 uur. Vanaf 18.00 uur kan er gegeten worden. “Dit Eetcafé is van, voor en door buurtbewoners.”

Mede in het kader van de De Nationale Week van Zorg en Welzijn introduceerde de stichting Koppel dit nieuwe Eetcafé in zorgcentrum De Klaarbeek, aldus Moors. Het eetinitiatief in de Klaarbeek werd de eerste keer druk bezocht en krijgt dus een vervolg. “We doen dit iedere laatste dinsdag van de maand trouwens al in het Los Huus in Epe. Dat Eetcafé is puur voor mensen van De Passerel. Maar ook in Balai Pusat in Vaassen wordt (tweede woensdag van de maand) een Eetcafé voor de buurtbewoners gehouden.”

De volgende maaltijd in het Praathuis vindt plaats op maandag 30 mei. Aanmelden kan via Meggie Moors, email: m.moors@koppelepe.nl

Foto van links naar rechts: Erik Arends, Joke Zillig, Thijs Dirksen en Jurjen Pit, de vrijwilligers die het maandelijkse Eetcafé in de Klaarbeek runnen.

Koppel in de media, bron: Veluws Nieuws

Negen eetcafés in Epe dienen maatschappelijk doel

foto: vrijwilligers aan het werk in Koppels Eetcafé in de Klaarbeek

In het kader van het project Dorpskracht heeft in 2015 onder andere een inventarisatie plaatsgevonden van allerlei initiatieven voor én door vrijwilligers in de buurten en dorpen van de gemeente Epe.

Uit deze inventarisatie bleek dat er allerlei initiatieven bestaan die feitelijk hetzelfde nastreven. Toch is er tussen deze initiatieven weinig onderling contact. Bewoners gaven aan dit soms wel meer te willen, om bijvoorbeeld op deze manier van elkaar te kunnen leren.

Negen eetcafés in dorp Epe

Zo blijken er in het dorp Epe alleen al negen eetcafés te bestaan die op het gebied van koken en eten in de eigen buurt een maatschappelijk doel nastreven. Bijvoorbeeld om iets te doen voor eenzame buurtbewoners. De meeste van deze eetcafés worden geheel of gedeeltelijk door vrijwilligers mogelijk gemaakt.
Burgers met zorg en- ondersteuningsvragen moeten steeds langer thuis wonen, waarbij er een nadrukkelijker beroep wordt gedaan op de omgeving van deze mensen. Buurtrestaurants of eetcafés kunnen hier een rol in spelen. Met de bevindingen van Dorpskracht in het achterhoofd hebben Henk van der Meer van Koppel en Marleen van de Streek van de Passerel daarom de betrokkenen van de eetcafés in Epe op 29 februari uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Middenstip.

Koppel is aanjager

Koppel is voor deze onderwerpen een aanjager. De stichting heeft als insteek dat dit soort initiatieven nog steviger verankerd raken in de lokale samenleving. De Passerel was er bij betrokken omdat hun cliënten ook steeds langer zelfstandig blijven wonen. Die krijgen hier dus direct mee te maken en zullen tevens gebruik maken van de eetcafés.
Daarnaast wil de Passerel ook de mogelijkheden voor hun cliënten onderzoeken om in eigen omgeving geactiveerd te worden, bijvoorbeeld door werkzaamheden te verrichten voor een eetcafé.
De bijeenkomst begon met een voorstelronde waarbij iedereen kon vertellen over het eetcafé waar hij of zij bij betrokken was, waarbij al mooi naar voren kwam hoe een en ander aangepakt wordt. Daarna was er een inspirerend verhaal van een medewerker van Resto van Harte uit Zwolle. Resto van Harte is een landelijk netwerk van buurtrestaurants in met name de grote steden van Nederland.

Succesfactoren en knelpunten

Daarna gingen de aanwezigen aan de slag met een aantal vragen. Deze gingen onder andere over over wat succesfactoren en knelpunten zijn. Zo blijkt het halen en brengen van bezoekers een sterk punt, evenals het kleinschalige karakter van de eetcafés. Waar men allemaal tegenaan loopt is dat de keukens in de locaties te klein zijn en dat er heel creatief om gegaan moet worden met de ruimte.

Ook leven er vragen op het gebied van wet- en regelgeving. Verder blijken veel eetcafés vaak vol te zitten, waardoor er geen plaats meer is. Een onderwerp dat ook erg leeft bij de vrijwilligers? Hoe om te gaan met gasten die een bepaalde mate van ‘kwetsbaarheid’ hebben.

Een aantal aanwezigen kwam met idee om één keer per jaar gezamenlijk met alle eetcafés in Epe een activiteit te organiseren. Met dit idee en met de eerder benoemde bevindingen gaan de betrokkenen de komende periode aan de slag.
We houden u op de hoogte!

© 2019 Media Magneet