Tijdens de meivakantie maken we een reis door de tijd

Tijdens de meivakantie maken we een reis door de tijd

Voor de meeste scholen in Epe begint 30 april de meivakantie. Heel veel kinderen hebben enorm veel zin om weer naar de Vakantie-peuteropvang en de Vakantie-BSO van Koppel-Swoe te gaan.

In de aankomende meivakantie reizen de kinderen van de vakantieopvang door de tijd. Van de prehistorie tot de Middeleeuwen en van de tijd van de Grieken en de Romeinen naar de 20e eeuw.

Meivakantie-peuteropvang 2018

De Vakantie-peuteropvang is in de meivakantie gedurende drie ochtenden per week geopend. Iedere ochtend staat er een spetterende activiteit op het programma. Zo gaan de peuters een heus zelfportret à la Rembrandt of Van Gogh maken en creëren zij grottekeningen met houtskool.

Ze wanen zich Robin Hood tijdens de spelletjesdag en verkleden zich als jonkvrouwen en ridders tijdens de verkleeddag. Ook maken de peuters een uitstapje naar Kasteel Cannenburch en knutselen ze Romeinse mozaïeken.

Kijk hier voor het volledige programma

Meivakantie-BSO 2018

Ook de kinderen van de Vakantie-BSO gaan terug in de tijd. Zij starten de vakantieweken met het bouwen van een grote tijdmachine, waarmee ze gedurende twee weken iedere BSO-dag naar een andere tijd kunnen reizen. Ze vertrekken als eerst naar de prehistorie, waar ze zelf vuur gaan maken en een prehistorische lunch zullen eten.

Aan sportiviteit geen gebrek op de Oudhollandse spelletjesdag en tijdens de Robin Hood-dag. Op creatief gebied wordt er geschilderd en een mozaïek gemaakt. En uiteraard staan er ook uitstapjes op het programma: de kinderen gaan terug naar 1900 tijdens de kindermiddag bij Museum Hagendoornse Plaatse en bezoeken het middeleeuwse stadje Hattem.

Kijk hier voor het volledige programma

Meer informatie

De BSO van Koppel-Swoe organiseert iedere vakantie dagelijks een activiteit. De opvang is af te nemen op vaste momenten, maar ook geheel flexibel.

Wilt u meer informatie over de buitenschoolse opvang (BSO) of de peuteropvang en de mogelijkheden hiervan? Stuur dan een mail naar planning@koppelswoe.nl of bel naar 0578-67 67 67.

Geslaagd welkomstfeest voor ’t Hummelhoekje op Kindercentrum Kierewam

Het welkomstfeest dat onlangs gehouden is bij Koppels kindercentrum Kierewam bleek zeer geslaagd. Dit was eveneens het moment dat ouders en kinderen van de verhuisde peuterspeelzaal ’t Hummelhoekje met elkaar konden ervaren hoe het er daar aan toe ging.

Peuterspeelzaal/peuteropvang ’t Hummelhoekje is na de zomervakantie namelijk verplaatst naar locatie Kierewam aan het Kerkenveld in Epe. Hierdoor is Kierewam een compleet kindercentrum geworden waar Koppel alle vormen van opvang en peuterspeelzaalwerk aanbiedt.

kindercentrum kierewam epe_3

Aan het Kerkenveld zijn nu twee groepen kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een peuterspeelzaal/peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een buitenschoolse opvang. Dit maakt dat Koppel bij de locatie Kierewam voorziet in een perfect doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs toe.

Koppel biedt brede ontwikkeling aan kinderen

Heb je als ouder een wens qua opvang, dan wordt die bij Koppel aangeboden. Kinderen kunnen zich zeer breed ontwikkelen. Zo zijn de kinderen van de peuterspeelzaal bij Kierewam bijvoorbeeld ook druk bezig met dier (konijnen en ook een kip) en natuur (met o.a. een eigen moestuin).

kindercentrum kierewam epe_2

Zo kunnen peuters daar zo eens in de zoveel tijd op ‘scholenbezoek’. Het peuterspeelzaalwerk van Koppel loopt kortom erg goed, maar door de verplaatsing is er op de locatie Kierewam nog ruimte voor nieuwe aanwas.

Open uitstraling

De samenwerking tussen de kinderdagopvang en de nieuw gekomen peuterspeelzaal is hecht te noemen. Kinderen kunnen zowel naar peuterspeelzaal als naar de kinderdagopvang in hetzelfde gebouw. Kierewam heeft een heel open en ruimtelijke uitstraling. Dat maakt dat kinderen gemakkelijk met andere groepen in aanraking kunnen komen.

Koppel denkt daarbij niet vanuit groepen, maar vanuit het individu. Bij Koppel wordt gekeken waar het kind behoefte aan heeft.

kindercentrum kierewam epe

 

Flexibele aanpak qua opvang

Koppels aanpak qua opvang is zeer flexibel te noemen. Bij Kierewam wordt er verlengde en vervroegde opvang aangeboden. Dat gebeurt niet bij alle kinderopvangaanbieders. Daarnaast kunnen opvanguren bij ziekte heel gemakkelijk verschoven worden, zodat je als ouder nooit dubbel betaalt.

 

Peuterspeelzaal ’t Hummelhoekje verhuist naar Kierewam

Na de zomervakantie verhuist peuterspeelzaal/peuteropvang ’t Hummelhoekje naar Kindercentrum Kierewam. Laatstgenoemde plek is hierdoor vanaf 20 augustus een compleet kindercentrum geworden waar Koppel alle vormen van opvang en peuterspeelzaalwerk aanbiedt.  

Kindercentrum Kierewam is een basisvoorziening voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar. Er zijn twee groepen kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een peuterspeelzaal/peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een buitenschoolse opvang. Koppel kan hiermee een doorlopende leerlijn realiseren. De kinderen worden in Kierewam uitgedaagd zich breed te ontwikkelen.

Peuters voelen zich thuis

Veel ouders kiezen ervoor om hun kind in de voorschoolse periode naar de peuterspeelzaal te brengen. De overgang van huis naar school verloopt dan soepeler. Een peuterspeelzaal van Koppel biedt een stimulerende, veilige speelomgeving, die de thuissituatie aanvult. Koppel biedt activiteiten aan, op verschillende niveaus. Denk daarbij aan spel, verhalen, prentenboeken en thematisch werken waardoor taal en sociale contacten gestimuleerd worden.

De thema’s zijn afgestemd op seizoenritme, festiviteiten en onderwerpen (belevingswereld of interesse) voor peuters. Kortom: met hulp van een peuterspeelzaal van Koppel Epe ontdekken peuters de wereld om zich heen.

´t Hummelhoekje verhuist

Bij de peuters van ’t Hummelhoekje wordt die wereld echter ietwat anders. Ze verhuizen per augustus naar Kierewam. Dirkje Groenouwe, al jaren de pedagogisch medewerker bij ’t Hummelhoekje, neemt voor de zomervakantie afscheid van ’t Hummelhoekje op de oude locatie en gaat van haar welverdiende pensioen genieten. Op 30 juni, vanaf 12.30 uur, is er een afscheidsreceptie voor Dirkje op peuterspeelzaal ’t Hummelhoekje. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Over Koppel kinderopvang

Koppel biedt kinderopvang aan in de gemeente Epe. Ouders van jonge kinderen kunnen zorg, werk of studie op deze manier ideaal combineren. Kinderen van 0 tot 4 jaar krijgen bij de verschillende locaties van Koppel een veilige en vertrouwde opvangomgeving met volop mogelijkheden om te spelen en te ontwikkelen.

Wilt u meer informatie over peuteropvang / peuterspeelzaal ’t Hummelhoekje in Epe? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel via emailadres planning@koppelepe.nl of telefoonnummer 0578-676767. (link naar filmpje)

Foto: juf Dirkje Groenouwe en de peuters van ’t Hummelhoekje. Na de zomervakantie verhuist deze opvanglocatie naar Kindercentrum Kierewam. Juf Dirkje gaat vanaf juli van haar welverdiende pensioen genieten. 

Ouder aan het woord: Koppel blijft vernieuwen!

In de rubriek ‘Aan het woord’ leggen we ‘klanten’ van Koppel een aantal vragen voor. Deze maand een interview dat we deze zomer hielden met een ouder over Koppel BSO en Vakantie-BSO op locatie Kierewam.

Koppel blijft vernieuwen!

Aan het woord is Gert-Jan Slijkhuis, vader van Caro, Jesper en Alec.

Hoe vaak gaan jullie kinderen naar de opvang?

“Onze kinderen gaan drie middagen in de week naar de BSO bij Kierewam. Namelijk maandag, dinsdag en donderdagmiddag. De oudste is net gestopt op de dinsdagmiddag omdat ze dan training van haar sport heeft.”

Waarom hebben jullie voor Koppel opvang gekozen?

“Elf jaar geleden zijn wij gaan kijken naar het kinderdagverblijf bij Koppel op de locatie Kierewam. Die opvang lag in de buurt van ons toenmalige huis. Het voelde direct goed. Dat is altijd zo gebleven.”

Hoe word je als ouder betrokken bij het wel en wee van je kind(eren) op de opvang?

“Toen de kinderen nog op het kinderdagverblijf zaten, had je uiteraard ’s ochtends en ’s middags een overdracht. Het boekje met verhalen van de leidsters gaf ook inzicht in het dagelijkse gebeuren.”

“Op de BSO is er bij het ophalen altijd wel even een kort momentje met één van de leiders. Uiteraard neemt men wat uitgebreider tijd voor ons, wanneer er iets bijzonders te melden is.”

Wat vind je positief aan Koppel? 

“Als eerste de fijne en betrokken leidsters. Daarnaast vinden we het goed om te zien dat Koppel door de jaren heen blijft vernieuwen. De BSO is er bijvoorbeeld eind 2009 bijgekomen op de locatie Kierewam.”

“Ook de BSO zelf blijft vernieuwen. Samen met de kinderen bedenken ze steeds hoe het nog leuker en interessanter gemaakt kan worden. Ondanks dat onze kinderen al vele jaren op Kierewam komen, vervelen ze zich geen moment.”

“Het meedenken van Koppel bij bijvoorbeeld studiedagen van de scholen, ervaren wij ook als positief.”

Maken jullie kinderen gebruik van de Vakantie peuteropvang en/of Vakantie BSO? Welke ervaringen hebben jullie daarmee?

“Onze kinderen maken af en toe gebruik van de Vakantie BSO. Dit is niet op vastgestelde dagen maar echt als er van onze kant behoefte aan is, door onze werkzaamheden.”

“Wij proberen het dan zo te regelen dat we dagen uitkiezen waarop de kinderen leuke dingen gaan doen of er een leuke activiteit wordt georganiseerd.”

“De ervaringen met de Vakantie BSO zijn positief. Ondanks dat het voor kinderen natuurlijk lange dagen zijn, weten de leidsters een dag zo in te delen dat de kinderen vaak nog eens niet uitgespeeld zijn, als het tijd is om naar huis te gaan. Een betere terugkoppeling dan dat, kun je niet krijgen van de kinderen. Toch?”

 Al eerder spraken we in deze rubriek met een ouder over Koppel. Lees hier de interviews van: Denyse Veldhuis over Kinderopvang Kierewam, Lous Bakker over Kinderopvang en BSO Kanjers en Ilona Klein Heerenbrink over BSO Kanjers.

Ouders over Kinderopvang Kierewam

Deel 2 van de rubriek: Ouders over Koppel. Een rubriek waarbij wij ouders een aantal vragen voorleggen over Koppel. Vorige maand Ilona Klein Heerenbrink over Koppel BSO Kanjers. Deze maand Denyse Veldhuis over Kinderopvang Kierewam.

Over Koppel Kinderopvang Kierewam

Aan het woord Denyse Veldhuis (31), moeder van Luna (7), Jill (5) en Kjeld (0) Lokhorst.

Hoe vaak gaan je kinderen naar de opvang?
“Onze zoon Kjeld gaat drie dagen in de week naar Kierewam. Op maandag, dinsdag en donderdag. Luna en Jill gaan alleen in de vakanties en incidenteel ook wel eens vanuit school.”

Waarom hebben jullie voor Koppel opvang gekozen?
“Destijds woonden wij op de Hoge Weerd. Koppel had toen nog een kindercentrum aan de Quickbornlaan. Daar zijn we geweest en dat gaf gelijk een goed gevoel: klein, huiselijk en er werkten fijne leidsters. Later is die locatie bij de huidige locatie Kierewam gevoegd. Die fijne sfeer is gebleven!”

Hoe word je als ouder betrokken bij het wel en wee van je kind(eren) op de opvang?
“Elke ochtend vragen de pedagogisch medewerkers van Koppel of er nog bijzonderheden zijn. Elke middag vertellen ze hoe de dag is verlopen. Mocht er overdag iets bijzonders zijn, dan word je gebeld.”

“Leuk om te vertellen? Bij de groep van Kjeld is er een map waarin ze alle veranderingen opschrijven zodat elke leidster ook van de andere dagen al voordat je komt weet wat er speelt. Elke middag krijg ik over Kjeld een briefje mee over zijn slaaptijden/eettijden. Dat heb ik ooit een keer gevraagd en sindsdien krijg ik dit elke keer mee zodat ik er thuis op verder kan borduren. Zo wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om de wensen van de ouders op de opvang ook te hanteren. Als er een keer iets is, dan wordt daar ook écht naar je geluisterd en wat mee gedaan.”

Wat vind je positief van Koppel?
“In overleg is er heel veel mogelijk. Koppel is als organisatie heel flexibel. Ziektedagen zijn inwisselbaar, de dagen dat je op vakantie bent, kan je op een ander moment gebruiken. Een voorbeeld? Ik belde vanwege iets dringends een keer om 13.00 uur of Luna en Jill die middag door de buitenschoolse opvang (bso) opgehaald konden worden van school. Alles werd gelijk in werking gezet. Ook werd er extra op de meiden gelet op school aangezien ze nog van niks wisten, toen ze uit school kwamen lopen.”

“Bij Kierewam is net de hele buitenboel veranderd. Er zijn kipjes gekomen en een moestuin. Verder staat er een nieuw speeltoestel bij de bso. Er wordt dus continu voor gezorgd dat dit op tijd vernieuwd wordt en dat het uitdagend blijft. Dit geldt ook voor het speelgoed binnen.”
“Er wordt op verschillende dagen gekookt bij de bso. De kinderen hebben dan al gegeten. Als ze opgehaald worden is dat ideaal.”

“Nog een laatste punt? Bijna altijd staan dezelfde leidsters op de groepen. Dat is zowel bij kinderopvang als bij bso. Dit is erg fijn voor de kinderen, de leidsters zijn ook echt gek van de kinderen. Echt toegewijde leidsters, ik denk dat alles valt of staat bij zo’n insteek.”

Maak je gebruik van de vakantie-peuteropvang en/of vakantie-BSO? Welke ervaringen heb je daarmee?
“Jazeker. Elke vakantie heeft een thema en binnen dat thema zijn er dagelijks passende activiteiten. De kinderen hebben het altijd reuze naar het zin.”

Kinderen van Kierewam naar zorgboerderij Oene

Zaterdag 2 april gingen veel kinderen en ouders van Kindercentrum Kierewam op visite bij de zorgboerderij van Zwier van der Weerd in Oene. Sommige kinderen waren verkleed als boer of boerin. Overall aan of een echte boerenpet op, klompen en laarzen aan of een boerenzakdoek om. Erg leuk om te zien!

De kinderen konden heel veel dieren bekijken… konijnen, ezels, koeien en kalfjes. Eerst werd er iets gegeten en gedronken en daarna werd er verteld wat het programma van de ochtend was.

Er waren vier opdrachten: wortel happen, een kruiwagenrace, eieren zoeken en blikgooien. Per opdracht was een puzzelstukje te verdienen. Wanneer alle opdrachten gedaan waren, kon de puzzel gemaakt worden. De kinderen genoten van de opdrachten, maar de dieren bekijken en aaien, lekker rennen op het gras en op de tractor zitten is natuurlijk ook erg leuk. Als afsluiting smulden de kinderen van een ‘biggetje in de modder’ (snoepje van een varkentje in chocoladevla) en nog wat te drinken. Een geslaagde ochtend!

Voor meer informatie over Kindercentrum Kierewam (kinderdagopvang en buitenschoolse opvang) kan contact worden opgenomen met de afdeling Planning van Koppel (planning@koppelepe.nl of 0578-676767).

foto: Kruiwagenrace, een spannend onderdeel van de ochtend.

Moestuinproject op Kindercentrum Kierewam, met dank aan Spar Tessemaker!

Dat Kindercentrum Kierewam sinds enige tijd een eigen moestuin heeft, is ook de eigenaren van Spar Tessemaker uit Oene opgevallen. Afgelopen jaar, tijdens het bezorgen van de boodschappen, zagen zij hoe enthousiast de kinderen van Kierewam met de moestuin bezig waren. Ze zagen dat er in kleine potjes allerlei groenten werd gekweekt, die later geplant werd in de eigen moestuin. En met succes!

De Spar was zo enthousiast hierover, dat zij Kindercentrum Kierewam hebben aangemeld voor het Nationaal Moestuinproject. Dit project wil mensen bewust maken van gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Er is namelijk wetenschappelijk aangetoond dat mensen die zelf voedsel verbouwen, gezonder gaan eten. En hier kan je natuurlijk niet vroeg genoeg mee beginnen!

Nationaal moestuinproject

De benodigde spullen voor het Moestuinproject heeft de Spar deze week bezorgd bij Kierewam. Binnenkort start met het project. Wekelijks zal er via de mail informatie komen over welke stappen er genomen moeten worden om de groenten en fruitsoorten te kweken.

De kinderen van Kierewam kunnen niet wachten om ermee aan de slag te gaan en waren dan ook heel blij toen alle spullen bezorgd werden door de Spar!

© 2019 Media Magneet