NAH Kaffée gestart in Epe

NAH Kaffée gestart in Epe

In de gemeente Epe is onlangs een zogeheten NAH Kaffée gestart. De afkorting NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze bijzondere uitgaansgelegenheid is dus speciaal bestemd voor de groep inwoners die met deze vorm van hersenletsel te maken heeft.

Het café dat zich bevindt in Buurthuis Vegtelarij is geopend op iedere derde zaterdag van de maand. De ene maand is dat zaterdagmiddag, de andere maand zaterdagavond.

Niet Aangeboren Hersen Letsel

Eén op de vier inwoners van Nederland krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een hersenaandoening. Dit als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of een operatie. Het leven van deze mensen verandert dan ingrijpend.

Mensen met NAH zouden dus in een sociaal isolement kunnen raken, omdat zij vanwege hun beperkingen vaak niet meer van reguliere voorzieningen gebruik kunnen maken. Reguliere cafés bijvoorbeeld zijn voor hen vaak moeilijk toegankelijk. Daarbij zorgen drukte en herrie er voor dat het voor mensen met NAH erg vermoeiend is. Gevolg? Velen van deze groep komen hier dus niet meer.

NAH Kaffée Epe geboren

En dan biedt het NAH Kaffée wellicht uitkomst. Dit is een plek waar lotgenoten/gelijkgestemden elkaar kunnen treffen voor gezelligheid, ontmoeting en uitwisseling. Een plaats waarbij je niet steeds hoeft uit te leggen wat NAH is.
Vera Griep uit Epe heeft een partner met NAH. Zij bezocht NAH-ontmoetingsmomenten in Apeldoorn en wilde de inwoners van Epe deze mogelijkheid ook bieden. Ze heeft de samenwerking gezocht met diverse partijen in de gemeente. Het NAH Kaffée Epe was geboren. Partijen die deelnemen zijn: Koppel-Swoe, InteraktContour, MEE Veluwe en Hifive.

Behoefte aan sociale contacten

Veel (jonge) mensen met NAH hebben behoefte aan sociale contacten. Aan een plek om uit te gaan, contacten op te doen, maar waar je wel gewoon jezelf kunt zijn zonder veel last te hebben van allerlei drukte. Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel kunnen elkaar gezellig ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee, een ander drankje en een hapje. Gezelligheid, ontspanning en ontmoeting staan voorop. En dat betekent geen harde muziek, geen drukte, geen rumoer, maar wel gezelligheid.

Het NAH Kaffée is ook een belangrijke plaats voor ondersteuners en mantelzorgers van mensen met NAH. Tijdens elk NAH Kaffée is er een beroepskracht aanwezig van één de betrokken organisaties voor informatie en advies.

Openingstijden

Het NAH Kaffée is geopend op zaterdag 20 oktober (19.30 tot 21.30 uur), zaterdag 17 november (14.00 tot 16.00 uur), zaterdag 15 december (19.30 tot 21.30 uur), zaterdag 19 januari (14.00 tot 16.00 uur) en zaterdag 16 februari (19.30 tot 21.30 uur).

Meer informatie

Nadere informatie over het Eper NAH Kaffée aan de Europalaan 48 is te verkrijgen via Vera Griep (06-40882538), Marieke Aalders van MEE Veluwe (06-20440623) of Niki Binnendijk van Koppel-Swoe (06-40387486).

© 2019 Media Magneet