Geslaagd welkomstfeest voor ’t Hummelhoekje op Kindercentrum Kierewam

Geslaagd welkomstfeest voor ’t Hummelhoekje op Kindercentrum Kierewam

Het welkomstfeest dat onlangs gehouden is bij Koppels kindercentrum Kierewam bleek zeer geslaagd. Dit was eveneens het moment dat ouders en kinderen van de verhuisde peuterspeelzaal ’t Hummelhoekje met elkaar konden ervaren hoe het er daar aan toe ging.

Peuterspeelzaal/peuteropvang ’t Hummelhoekje is na de zomervakantie namelijk verplaatst naar locatie Kierewam aan het Kerkenveld in Epe. Hierdoor is Kierewam een compleet kindercentrum geworden waar Koppel alle vormen van opvang en peuterspeelzaalwerk aanbiedt.

kindercentrum kierewam epe_3

Aan het Kerkenveld zijn nu twee groepen kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een peuterspeelzaal/peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een buitenschoolse opvang. Dit maakt dat Koppel bij de locatie Kierewam voorziet in een perfect doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs toe.

Koppel biedt brede ontwikkeling aan kinderen

Heb je als ouder een wens qua opvang, dan wordt die bij Koppel aangeboden. Kinderen kunnen zich zeer breed ontwikkelen. Zo zijn de kinderen van de peuterspeelzaal bij Kierewam bijvoorbeeld ook druk bezig met dier (konijnen en ook een kip) en natuur (met o.a. een eigen moestuin).

kindercentrum kierewam epe_2

Zo kunnen peuters daar zo eens in de zoveel tijd op ‘scholenbezoek’. Het peuterspeelzaalwerk van Koppel loopt kortom erg goed, maar door de verplaatsing is er op de locatie Kierewam nog ruimte voor nieuwe aanwas.

Open uitstraling

De samenwerking tussen de kinderdagopvang en de nieuw gekomen peuterspeelzaal is hecht te noemen. Kinderen kunnen zowel naar peuterspeelzaal als naar de kinderdagopvang in hetzelfde gebouw. Kierewam heeft een heel open en ruimtelijke uitstraling. Dat maakt dat kinderen gemakkelijk met andere groepen in aanraking kunnen komen.

Koppel denkt daarbij niet vanuit groepen, maar vanuit het individu. Bij Koppel wordt gekeken waar het kind behoefte aan heeft.

kindercentrum kierewam epe

 

Flexibele aanpak qua opvang

Koppels aanpak qua opvang is zeer flexibel te noemen. Bij Kierewam wordt er verlengde en vervroegde opvang aangeboden. Dat gebeurt niet bij alle kinderopvangaanbieders. Daarnaast kunnen opvanguren bij ziekte heel gemakkelijk verschoven worden, zodat je als ouder nooit dubbel betaalt.

 

Pedagogisch medewerkers Joke en Dirkje nemen afscheid bij Koppel

Joke Herkert en Dirkje Groenouwe zijn allebei al jaren als pedagogisch medewerker in dienst bij Koppel. Binnenkort nemen ze afscheid. Maar daarvoor vertellen ze nog graag even wat er allemaal zo leuk was aan hun werk. Een afscheidsinterview van twee zeer bekende gezichten…

“Laten we beginnen met het belangrijkste: het omgaan met de kinderen. Tjonge, wat was dát genieten. Dat maakte dat ons werk wat mij betreft nooit aanvoelde als werk, maar meer als een fantastische vorm van tijdverdrijf”, begint Dirkje Groenouwe te vertellen. Joke Herkert knikt instemmend en vult haar aan. “De liefde voor het jonge kind zit er ook bij mij heel erg in. Ik pas ook wel eens op bij mijn kleinkinderen. Soms heb ik het tegen hen dan over juf Joke. Dat is wat mij betreft een goed voorbeeld waardoor je ziet dat het oprecht een baan is, die in ons hart zit.”

‘Kinderen met respect behandelen’

Beiden deden ze de opleiding tot kleuterleidster, beiden kwamen ze bij een peuterspeelzaal terecht. “Dat leeftijdsverschil was eventjes schakelen, maar we hadden allebei het gevoel dat we ook hier goed bezig waren. Dat kwam misschien ook wel door de leuke reacties van de ouders. Ze zagen dat we het leuk vonden en dat we alle kinderen met respect behandelden”, aldus Joke. Dirkje springt daar op in: “Je hoeft niet gek te doen om interactie te krijgen. Je moet een kind serieus nemen. Dat voelt het kind vanzelf dat je oprecht bent.”
Kinderen en ouders zijn dan misschien wel wat mondiger geworden; in de loop der jaren is hun beider aanpak niet heel veel veranderd. “Natuurlijk worden pedagogisch medewerkers constant bijgeschoold, maar vaak blijkt uiteindelijk dat onze aanpak van voorheen aardig strookt met de hedendaagse eisen.”

Ze hadden op hun locatie (Joke werkt al jaren bij ’t Heggeholletje in Vaassen, Dirkje is al jaren de pedagogisch medewerker bij ’t Hummelhoekje in Epe, red.) veel vrijheid. “Zo konden we altijd blijven inspelen op de ontwikkeling en uitdaging van het kind. Daar wordt het lokaal ook steeds speciaal opnieuw voor ingericht. Kinderen leren namelijk van elkaar, van ons als medewerkers, maar ook van de omgeving waar ze spelen. Dat maakt een peuterspeelzaal wat ons betreft nog altijd tot een wezenlijk onderdeel in de opvoeding.”

Juf Joke neemt 7 juli afscheid bij ’t Heggeholletje in Vaassen. Een week daarvoor (30 juni) neemt juf Dirkje afscheid bij ’t Hummelhoekje in Epe.

foto: Joke Herkert (links) en Dirkje Groenouwe nemen afscheid bij Koppel. ‘Werken met peuters is geweldig. Wij hadden echt een topbaan.’

‘t Heggeholletje viert 40-jarig bestaan!

Peuters en ouders van de peuterspeelzaal en -opvang ’t Heggeholletje hebben onlangs gezamenlijk het veertigste speeljaar officieel geopend.

Er was een lekkere traktatie voor iedereen, waarvan heerlijk werd gesmuld.

Feestjaar

In de speelruimte waren tien getekende blanco dieren opgehangen, eerst nog ‘verstopt’ tussen kranten, die peuters met hun ouder mochten ‘uitpakken’. Deze tien dieren komen gedurende het komende feestjaar aan bod in verschillende thema’s en uitstapjes. Iedere maand wordt een dier door de peuters versierd, zodat aan ‘t einde van dit speelzaaljaar (eind juni/begin juli 2017) alle dieren klaar zijn en we samen het grote jubileumfeest gaan vieren.

Wilt u meer informatie over peuteropvang / peuterspeelzaal ’t Heggeholletje in Vaassen? Kijk dan op deze pagina of neem contact op met de afdeling Planning van Koppel, planning@koppelepe.nl of 0578 676767.

 

Foto: Peuters pakken de dieren uit tijdens het jubileumjaar op ’t Heggeholletje.

Hoe word je een stimulerende factor voor je kind?

Net als voorgaande jaren organiseren Koppel en het Centrum voor Jeugd en Gezin Epe in de Week van de Opvoeding wederom een interessante lezing. 

Deze gratis lezing vindt plaats op dinsdag 4 oktober om 20.00 uur in het Kulturhus EGW in Epe (zaal open vanaf 19.45 uur).

Thema: contact

Het thema van de Week van de Opvoeding 2016 is ‘Contact!’. Contact tussen opvoeder en kind, over de verandering in contact tijdens het opgroeien en hoe je kunt meegroeien en blijven leren als opvoeder. Hoe toon je interesse als ouder of opa en oma als kinderen zich anders ontwikkelen dan jij in die tijd? Ingrid Nagtzaam verzorgt de lezing.

Ze vertelt erover: “Tijdens de lezing zal het contact met je kind en de betekenis daarvan centraal staan. Kinderen ontwikkelen zich op allerlei manieren. De relatie is daarbij van groot belang, een voorwaarde.”

‘Zonder relatie, geen prestatie!’ Het is een uitspraak die je vaak hoort. Ingrid: “Daarom is het steeds weer leuk om na te denken over de manier waarop je daadwerkelijk op een kindgerichte wijze een stimulerende factor kunt zijn in de ontwikkeling van je kind. Juist ook wanneer het even moeilijk lijkt te gaan. Want juist op die momenten is het van groot belang consequent te zijn. En dan bedoel ik ‘consequent in relatie’!”

Opgeven
Een ieder kan zich opgeven door een mail te sturen naar planning@koppelepe.nl. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer, emailadres, met hoeveel personen u wilt komen en uw relatie met Koppel (bijvoorbeeld ouder van een kind op locatie: … , leraar op basisschool: … of nog geen directe relatie met Koppel). Er is een beperkt aantal plaatsen voor de lezing, dus geef u snel op (dat kan tot 1 oktober aanstaande).

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is deze avond aanwezig met een informatietafel, waarop allerlei interessante informatie te vinden is. Wij nodigen u van harte uit om erbij te zijn!

Over de spreker

Ingrid Nagtzaam is een professioneel onderwijsontwikkelaar. Zij zet zich in om iedereen die met kinderen werkt te inspireren en te ondersteunen in hun professionalisering. Zij is actief binnen het onderwijs, de kinderopvang, verenigingen en binnen de opvoeding thuis.

Ingrid heeft voor Koppel al diverse trainingen voor de pedagogisch medewerkers verzorgd op het gebied van VVE en kindgericht werken.

 

www.canstock.nl

‘Oude’ peuterspeelzaal ‘t Muizenholletje gesloopt!

De peuters van peuterspeelzaal ’t Muizenholletje (Koppel) in Emst kijken met grote ogen hoe hun oude speelzaal verdwijnt. De muren zijn al helemaal weg en alleen de deur stond er nog.

Een hele grote graafmachine heeft alle stukken weggegooid in de containerbak. De peuters waren diep onder de indruk en vonden het ook wel heel interessant om naar te kijken!

Regelmatig kijken

Zo wordt er regelmatig samen met de peuters gekeken hoe de bouw verloopt en of de nieuwe Hezebrink wel mooi gaat worden. We hebben er alle vertrouwen in. Tot die tijd spelen de peuters in een andere ruimte, waar ze het erg naar hun zin hebben.

Foto: Spannend om te zien… die grote graafmachines!

Wilt u meer informatie over ’t Muizenholletje in Emst (peuterspeelzaal en peuteropvang)? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel, 0578 676767 of planning@koppelepe.nl.

 

Peuters Kiddo’s leren spelenderwijs de kleuren en vormen

Peuterspeelzaal Kiddo’s, onderdeel van Koppel, is gestart met het thema ‘Kleuren en vormen’. De peuters maken spelenderwijs kennis met allerlei kleuren en vormen.

Kiddo’s is gevestigd in Jenaplanschool ’t Hoge Land in Epe. De peuters hebben daar een eigen groepsruimte en afgesloten buitenruimte. Ook spelen de peuters regelmatig in de gymzaal van de school.

Chillplek

Af en toe maken ze ook gebruik van de faciliteiten op het grote plein van de school. De ‘chillplek’ van de school heeft namelijk grote banen met allerlei kleuren kunstgras. En wat is er nu mooier om op deze plek spelletjes te doen en zo de kleuren te oefenen? Lekker buiten, lekker in beweging!

Foto: Spelenderwijs kleuren en vormen leren!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over peuteropvang/peuterspeelzaal Kiddo’s? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel, 0578 676767 of planning@koppelepe.nl.

Pedagogisch medewerkers Koppel blijven zich ontwikkelen

De pedagogisch medewerkers van Koppel zitten niet stil. Ze blijven zich ontwikkelen. In januari werd met succes de training ‘VVE-kindgericht’ afgerond en in juni is de volgende training alweer gestart. Deze is gericht op taal- en interactievaardigheden (TINK). Alle pedagogisch medewerkers volgen deze cursus.

Voor alle pedagogisch medewerkers Koppel

De pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzalen doen hier aan mee. Ook de invalkrachten nemen deel aan de TINK-training.

TINK: Taal- en Interactievaardigheden

Om kinderen in de kinderopvang en peuterspeelzalen goede emotionele én educatieve ondersteuning te bieden, maken pedagogisch medewerkers Koppel gebruik van interactievaardigheden. Eén voorwaarde daarbij is dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, correct en interactief is. Met de TINK-training optimaliseren medewerkers hun taal- en interactievaardigheden.

Gebruiken en verbeteren

De medewerkers krijgen feedback van collega’s en van de trainer hoe men deze interactievaardigheden gebruikt en kan verbeteren. Ze leren de interactievaardigheden bewust in te zetten en daarin keuzes te maken. ‘Kies je in een bepaalde situatie voor ontwikkelingsstimulering of bied je juist structuur? Of allebei?’.

Naast interactievaardigheden leren medewerkers ook taalrijk en correct met kinderen communiceren.

Zes interactievaardigheden ontwikkelen

Tijdens acht bijeenkomsten staan er zes interactievaardigheden centraal: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen.

De nadruk in de training ligt op de bewustwording van eigen vaardigheden. Hiervoor wordt er tijdens de training veel geoefend met zelfreflectie, teamreflectie en het geven en ontvangen van feedback. Ook werkt men met video-coaching. Medewerkers maken filmpjes wanneer ze gaan oefenen. De opnames worden besproken met collega’s en tijdens de training.

Afronding

In februari 2017 is deze training afgerond. Koppel werkt hiermee opnieuw aan de kwaliteit van haar medewerkers en dus ook de kwaliteit van de geboden opvang voor de kinderen in de gemeente Epe.

Achtergrond:

De TINK-training is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld. Het valt onder de subsidieregeling taal- en interactievaardigheden. De TINK-training is een passend professionaliseringstraject voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang om taalvaardigheid en interactievaardigheden te verbeteren.

© 2019 Media Magneet