Steunouders gezocht voor gezinnen!

Steunouders gezocht voor gezinnen!

Ieder gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld psychische klachten, een verstandelijke handicap, overbelasting, ziekte, moeilijkheden met de kinderen op het werk, eenzaamheid, geldproblemen of andere problemen. Soms worden die spanningen teveel.

Daarom is Koppel-Swoe drie jaar geleden het project ‘Steunouder’ gestart in de gemeente Epe. We kunnen terugvallen op een stabiele groep Steunouders. Door de jaren heen vergroot ook de bekendheid en daarmee de vraag van gezinnen. Hierdoor zijn nieuwe Steunouders van harte welkom.

Gezinnen helpen!

In de afgelopen jaren hebben we al veel gezinnen kunnen helpen. Gezinnen met een vraag voor een korte inzet, maar ook gezinnen waarbij een acute vraag speelt door bijvoorbeeld een burn-out. Door de inzet van een Steunouder geven ouders aan dat de kwaliteit van leven is verbeterd en dat zij een prettig luisterend oor hebben gekregen die zo gewenst was.

Vraagouder: “De kennismaking met de steunouder verliep gemakkelijk. Ik wist door de intake wat ik kon verwachten van het project. De kinderen waren direct enthousiast en de Steunouder maakte ook direct contact met hen. Ik en mijn man hadden meteen een goed gevoel bij deze match.”

Contact is laagdrempelig

Steunouders en vraagouders geven allemaal aan dat het contact laagdrempelig en uitnodigend is. Hierdoor ontstaan er bijzondere gesprekken, maar durft de vraagouder ook haar zorgen en twijfels met de Steunouder te bespreken. Doordat de Steunouder (in de meeste gevallen) zelf kinderen heeft en optrekt met de kinderen uit het vraaggezin, kan zij haar visie geven op de twijfel en vragen van de vraagouder.

De Steunouder pakt meerdere dingen op binnen een groot gezin. Zij komt bij het gezin thuis en onderneemt dingen in en om het huis. Doordat zij in het gezin is en daar bezig is met bijvoorbeeld logopedie opdrachten, ziet moeder hoe het werkt en heeft zij een voorbeeld hoe zij het zelf kan oppakken.

Daarnaast gaat de Steunouder actief met de kinderen op pad in hun eigen wijk, zodat zij kennis maken met wat er allemaal is rondom hun woning. Kinderen komen zo te weten waar zij kunnen spelen en andere kinderen kunnen ontmoeten.

Wat kan de steunouder voor een gezin betekenen?

Steunouders zijn vrijwilligers die een maatje zijn voor gezinnen. Een maatje die lichte ondersteuning kan bieden aan het gezin, maar die er vooral is voor de kinderen. De vrijwilliger trekt op met de kinderen, zodat zij in een prettige omgeving kunnen opgroeien. Wanneer de kinderen op pad zijn met de vrijwilliger, ervaren de ouders rust en worden zij even ontlast. Zij kunnen dan tot rust komen of juist andere dingen ondernemen wat normaal niet lukt met de kinderen erbij.

Samen met de ouders kijkt de vrijwilliger naar het netwerk van het gezin. Zijn er voldoende mensen waar het gezin op kan terugvallen? Als dit niet het geval is, dan wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden die opgepakt kunnen worden om een netwerk te creëren.

Steunouder: “Ik heb moeder aangespoord tot het ondernemen van kleine activiteiten met de kinderen en haar woning uit te rusten met speelgoed dat aansluit bij de kinderen en het seizoen. Hierdoor was moeder in staat om spelenderwijs een band op te bouwen met haar kinderen en contact te houden met hen.”

Word ook Steunouder in gemeente Epe

Op dit moment wachten meerdere gezinnen op een match met een Steunouder.

Om als Steunouder aan de slag te gaan wordt er eerst een training gevolgd. Deze training wordt gegeven door stichting Steunouder Nederland en neemt 2 dagen of meerdere dagdelen in beslag. Uiteindelijk gaat de steunouder ongeveer een dagdeel per week aan de slag.

Als Steunouder wordt je begeleid door Mariska van Elst. Dit gebeurt onder andere in vorm van contactmomenten en bijeenkomsten.

Daarnaast werkt Koppel-Swoe nauw samen met het Centrum Voor Jeugd en Gezin en stichting Steunouder Nederland.

Steunouder worden?

Vind jij het prachtig om een gezin te zien opbloeien en wil jij een maatje zijn? Heb jij affiniteit met kinderen en ervaring met opvoeden? Meld je dan aan als steunouder!

Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Koppel-Swoe via telefoonnummer 0578-67 67 67 of via emailadres steunouder@koppelepe.nl

Photo by Scott Webb on Unsplash

Aan het woord: Steunouder Ria Lokhorst

In de rubriek ‘Aan het woord’ leggen we relaties van Koppel een aantal vragen voor. Deze maand een interview dat we met één van onze vrijwilligers hadden over Koppels Steunouder project.

Aan het woord is Ria Lokhorst uit Epe.

Steunouder zijn; wat is dat eigenlijk?

“Als steunouder – het woord zegt het al – probeer je een gezin tijdelijk te ondersteunen. Met name in de omgang en opvang van hun (jonge) kinderen. Dit kan zijn omdat de moeder of vader door ziekte even wat minder goed er voor hun kinderen kunnen zijn. De eerste opzet is niet dat de steunouder als oppas gaat fungeren. In de praktijk kan dat wel gebeuren.”

Waarom wilde jij Steunouder worden?

“Omdat ik zelf al enige tijd oma ben, weet ik hoe leuk het kan zijn om met kinderen om te gaan. Onze kinderen wonen niet naast de deur, dus toen ik deze oproep van Koppel in de krant las, zag ik een mogelijkheid om ook hier in de buurt iets te kunnen betekenen.”

Wat is er zo positief aan dit initiatief van Koppel?

“Als een moeder of vader tijdelijk moeite heeft om het gezin draaiende te houden, dan is het toch fijn wanneer er af en toe iemand langs komt die meedenkt en zich op het kind kan richten. Natuurlijk gaan steunouders heel voorzichtig te werk. We proberen eerst een band op te bouwen zowel met ouders als met het kind. Bij de één gaat dat vanzelf, bij de ander duurt dat even. Maar dat is juist ook de uitdaging. We hebben als steunouder een driedaagse cursus gevolgd om een beeld te krijgen van wat we kunnen tegenkomen en hoe we daar mee omgaan. Het CJG speelt een bemiddelende rol in de contacten tussen Koppel en de aspirant-steunouders.”

Waarom zou je het anderen aanraden om ook Steunouder te worden?

“Het geeft veel voldoening om wat steun te kunnen geven in gezinnen waar dat nodig blijkt te zijn. Verder heb je de vrijheid om de uren in overleg in te delen – meestal één dagdeel per week – zodat het niet een te grote verplichting wordt. En mocht er geen klik zijn tussen jou en het gezin dan zoekt Koppel een andere match.”

Ook Steunouder worden?

Koppel zoekt meer vrijwilligers voor dit project. Wil jij ook Steunouder worden? Lees dan deze pagina of neem contact op met Mariska van Elst via mail m.vanelst@koppelepe.nl of  bel 0578 -67 67 67.

Steunouders: een steuntje in de rug

Ieder gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld psychische klachten, een verstandelijke handicap, overbelasting, ziekte, moeilijkheden met de kinderen op het werk, eenzaamheid, geldproblemen of andere problemen. Soms worden die spanningen teveel. Daarom is Koppel ‘Steunouder’ gestart in gemeente Epe.

Steunouders zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan gezinnen op het moment dat die een helpende hand kunnen gebruiken. De steunouder geeft kinderen een aanvullend ‘thuis’ en de ouders daarmee een steuntje in de rug. Een gezin kan door allerlei oorzaken even een helpende hand nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat een gezin op dit moment niet beschikt over mensen waarop zij een beroep kunnen doen. De steunouder kan hen daarbij helpen en begeleiden en ervoor zorgen dat er meer mensen komen waar zij steun aan hebben.

Steunouders in gemeente Epe

Op dit moment zijn er in gemeente Epe vijf matches gecreëerd en staan er drie steunouders te wachten om aan de slag te gaan binnen een gezin. Om als steunouder aan de slag te gaan moet er eerst een training worden gevolgd. Deze training wordt gegeven door stichting Steunouder Nederland en neemt drie dagen in beslag. Uiteindelijk gaat de steunouder ongeveer een dagdeel per week aan het werk.

Steunouders worden begeleid door twee medewerkers van Koppel, Mariska van Elst en Jan de Graaf. Dit gebeurt onder andere in vorm van contactmomenten en bijeenkomsten. Eind vorig jaar was er een bijeenkomst voor steunouders. De bijeenkomst werd goed bezocht. Er was vooral veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen aan elkaar. Eén ding hadden alle steunouders gemeen; allen waren enorm enthousiast!

Het project Steunouder wordt gefinancierd door het VSB Fonds, Oranje Fonds, gemeente Epe, Kinderpostzegels en Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Daarnaast werkt Koppel nauw samen met het Centrum Voor Jeugd en Gezin en stichting Steunouder Nederland.

Steunouder worden?

Vind jij het prachtig om een gezin te zien opbloeien? Heb jij affiniteit met kinderen en ervaring met opvoeden? Meld je dan aan als steunouder!

Voor aanmelding of meer informatie kan contact opgenomen worden met Mariska van Elst of Jan de Graaf via telefoonnummer 0578-676767 of steunouder@koppelepe.nl. 

© 2019 Media Magneet