‘Koppels locatie ’t Heggeholletje is een gezellige, veilige plek!’

‘Koppels locatie ’t Heggeholletje is een gezellige, veilige plek!’

In de rubriek ‘Aan het woord’ leggen we ‘klanten’ van Koppel een aantal vragen voor. Deze maand interviewden we een ouder over Koppels peuterspeelzaal op locatie ’t Heggeholletje aan de Jasmijnstraat 36 in Vaassen.

Koppels locatie ’t Heggeholletje is een gezellige, veilige plek!

Aan het woord is Anneke Bolt, moeder van Laurens (3) en Elena (7 maanden).

Hoe vaak gaan jullie kinderen naar de opvang bij Koppel?

“Onze zoon Laurens (3,5) gaat drie ochtenden per week naar peuterspeelzaal ’t Heggeholletje in Vaassen.”

Waarom hebben jullie voor Koppel gekozen?

“We zochten een peuterspeelzaal waarin vooral aandacht is voor de ontwikkeling van het kind. Dit als voorbereiding op de basisschool. Het ging ons in eerste instantie dus niet zozeer om de opvang, maar veel meer om de ontwikkeling van Laurens. ’t Heggeholletje leek ons een gezellige veilige plek met veel aandacht voor het individuele kind. En dat is uiteindelijk ook gebleken!”

Hoe word je als ouder betrokken bij het wel en wee van je kind(eren) op de opvang?

“De groepen zijn klein bij ’t Heggeholletje. Dat maakt de lijntjes met de pedagogisch medewerkers kort. Daarnaast zit ik zelf in de oudercommissie. Ik ben daardoor nauw betrokken bij alle extra activiteiten naast het reguliere programma. Zoals de ouder-doe-avonden en de kerstviering. Ik heb het idee dat ik goed op de hoogte ben van wat er speelt en dat er goed geluisterd wordt naar de ouders.”

 

Open dag FB

Wat vind je positief van Koppel?

“Ik ben erg blij met de aandacht voor de ontwikkeling van peuters. De pedagogisch medewerkers van Koppel zijn er écht op gericht om peuters uitdaging te bieden. Met die focus op ontwikkeling in plaats van alleen opvang zou Koppel zich wat mij betreft nog wel wat meer mogen profileren in de omgeving.”

Maken jullie kinderen gebruik van de vakantie-peuteropvang en/of vakantie-BSO? Welke ervaringen hebben jullie daarmee?

“Nee, daar hebben we (nog) geen gebruik van gemaakt.”

 Al eerder spraken we in deze rubriek met een ouder over Koppel. Lees hier de interviews van: Gert-Jan Slijkhuis over de Vakantie BSODenyse Veldhuis over Kinderopvang KierewamLous Bakker over Kinderopvang en BSO Kanjers en Ilona Klein Heerenbrink over BSO Kanjers.

Pedagogisch medewerkers Joke en Dirkje nemen afscheid bij Koppel

Joke Herkert en Dirkje Groenouwe zijn allebei al jaren als pedagogisch medewerker in dienst bij Koppel. Binnenkort nemen ze afscheid. Maar daarvoor vertellen ze nog graag even wat er allemaal zo leuk was aan hun werk. Een afscheidsinterview van twee zeer bekende gezichten…

“Laten we beginnen met het belangrijkste: het omgaan met de kinderen. Tjonge, wat was dát genieten. Dat maakte dat ons werk wat mij betreft nooit aanvoelde als werk, maar meer als een fantastische vorm van tijdverdrijf”, begint Dirkje Groenouwe te vertellen. Joke Herkert knikt instemmend en vult haar aan. “De liefde voor het jonge kind zit er ook bij mij heel erg in. Ik pas ook wel eens op bij mijn kleinkinderen. Soms heb ik het tegen hen dan over juf Joke. Dat is wat mij betreft een goed voorbeeld waardoor je ziet dat het oprecht een baan is, die in ons hart zit.”

‘Kinderen met respect behandelen’

Beiden deden ze de opleiding tot kleuterleidster, beiden kwamen ze bij een peuterspeelzaal terecht. “Dat leeftijdsverschil was eventjes schakelen, maar we hadden allebei het gevoel dat we ook hier goed bezig waren. Dat kwam misschien ook wel door de leuke reacties van de ouders. Ze zagen dat we het leuk vonden en dat we alle kinderen met respect behandelden”, aldus Joke. Dirkje springt daar op in: “Je hoeft niet gek te doen om interactie te krijgen. Je moet een kind serieus nemen. Dat voelt het kind vanzelf dat je oprecht bent.”
Kinderen en ouders zijn dan misschien wel wat mondiger geworden; in de loop der jaren is hun beider aanpak niet heel veel veranderd. “Natuurlijk worden pedagogisch medewerkers constant bijgeschoold, maar vaak blijkt uiteindelijk dat onze aanpak van voorheen aardig strookt met de hedendaagse eisen.”

Ze hadden op hun locatie (Joke werkt al jaren bij ’t Heggeholletje in Vaassen, Dirkje is al jaren de pedagogisch medewerker bij ’t Hummelhoekje in Epe, red.) veel vrijheid. “Zo konden we altijd blijven inspelen op de ontwikkeling en uitdaging van het kind. Daar wordt het lokaal ook steeds speciaal opnieuw voor ingericht. Kinderen leren namelijk van elkaar, van ons als medewerkers, maar ook van de omgeving waar ze spelen. Dat maakt een peuterspeelzaal wat ons betreft nog altijd tot een wezenlijk onderdeel in de opvoeding.”

Juf Joke neemt 7 juli afscheid bij ’t Heggeholletje in Vaassen. Een week daarvoor (30 juni) neemt juf Dirkje afscheid bij ’t Hummelhoekje in Epe.

foto: Joke Herkert (links) en Dirkje Groenouwe nemen afscheid bij Koppel. ‘Werken met peuters is geweldig. Wij hadden echt een topbaan.’

‘Groot’ leest ‘klein’ voor

Tijdens de Nationale Voorleesdagen werden de peuters van peuterspeelzaal ’t Heggeholletje voorgelezen door leerlingen uit groep 8 van drie verschillende basisscholen: De Sprenge, Gerardus Majellaschool en De Violier.

Zowel de peuters als de basisschoolleerlingen waren enthousiast. Er werd goed voorgelezen uit zelf gekozen en meegebrachte prentenboeken en de kleintjes luisterden aandachtig. Zij kregen hiermee een leuke extra taalstimulans.

voorlezen 2

Binnenkort gaan alle peuters ook nog op visite bij de bibliotheek in Vaassen om o.a. te luisteren naar het Prentenboek van 2017: de kleine walvis.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over peuteropvang / peuterspeelzaal ’t Heggeholletje in Vaassen? Bekijk dan deze pagina of neem contact op met de afdeling Planning van Koppel, planning@koppelepe.nl of 0578 676767.

Sinterklaasfeest op ’t Heggeholletje

Net als voorgaande jaren werd ook dit jaar het sinterklaasfeest op peuterspeelzaal ’t Heggeholletje op een ‘alternatieve’ manier gevierd.

Toen alle peuters in de kring zaten, werd een pedagogisch medewerker gevraagd of zij de Sint wilde worden. Terwijl de peuters toekeken, veranderde ze van juf tot Sint.

De ‘peutersint’ en ‘peuterpieten’ assisteerden haar.

Het was een gezellige, open sfeer zonder extra spanning. Ook deze Sint had voor iedereen een cadeautje…

Meer informatie

Wilt u meer informatie over peuteropvang / peuterspeelzaal ’t Heggeholletje in Vaassen? Kijk dan op deze webpagina of neem contact op met de afdeling Planning van Koppel, planning@koppelepe.nl of 0578 676767.

foto: ‘Sinterklaas’ met haar ‘peuterpiet’

Kinderboekenweek op ‘t Heggeholletje

Alle jaren wordt er op peuterspeelzaal/- opvang ’t Heggeholletje in Vaassen tijdens de Kinderboekenweek extra aandacht besteed aan het voorlezen van prentenboeken.

De laatste jaren mochten de peuters op visite komen bij boekhandel Bruna. Ook dit jaar is de boekhandel weer bezocht. De peuters werden hartelijk ontvangen door Arnold van de Kamp en mochten alle mooie peuterboeken bekijken, waarvan er één in de winkel werd voorgelezen door de juf.

Prentenboek

Het prentenboek van deze Kinderboekenweek (waar is Ludwig) kreeg de speelzaal gratis aangeboden via het CPNB (Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek). Ook zochten de peuters samen een prentenboek uit die zij voor de speelzaal kochten.

Tot slot kreeg iedere peuter een tas met inhoud (prentenboekje, kinderboekenmolen, ballon e.d.) mee.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over peuteropvang / peuterspeelzaal ’t Heggeholletje in Vaassen? Bekijk dan deze pagina of neem contact op met de afdeling Planning van Koppel, planning@koppelepe.nl of 0578 676767.

‘t Heggeholletje viert 40-jarig bestaan!

Peuters en ouders van de peuterspeelzaal en -opvang ’t Heggeholletje hebben onlangs gezamenlijk het veertigste speeljaar officieel geopend.

Er was een lekkere traktatie voor iedereen, waarvan heerlijk werd gesmuld.

Feestjaar

In de speelruimte waren tien getekende blanco dieren opgehangen, eerst nog ‘verstopt’ tussen kranten, die peuters met hun ouder mochten ‘uitpakken’. Deze tien dieren komen gedurende het komende feestjaar aan bod in verschillende thema’s en uitstapjes. Iedere maand wordt een dier door de peuters versierd, zodat aan ‘t einde van dit speelzaaljaar (eind juni/begin juli 2017) alle dieren klaar zijn en we samen het grote jubileumfeest gaan vieren.

Wilt u meer informatie over peuteropvang / peuterspeelzaal ’t Heggeholletje in Vaassen? Kijk dan op deze pagina of neem contact op met de afdeling Planning van Koppel, planning@koppelepe.nl of 0578 676767.

 

Foto: Peuters pakken de dieren uit tijdens het jubileumjaar op ’t Heggeholletje.

Peuterpicknick bij ’t Heggeholletje

De zomer is in aantocht en de peuters van peuterspeelzaal ’t Heggeholletje (Koppel) krijgen zomerkriebels. Ze zijn lekker actief buiten bezig: spelen met zand en water, modder maken, ‘verven’ met water, de plantjes in de moestuin verzorgen en buiten picknicken.

Het leukst is natuurlijk eerst zelf het eten en drinken te kopen om daarna te picknicken op een groot grasveld in de buurt van de peuterspeelzaal. Daarom gingen de peuters samen naar de winkel, nadat ze bedacht hadden wat ze wilden kopen: krentenbollen, crackers, fruit en pakjes drinken. Iedereen hielp mee om de boodschappen te dragen naar de kassa en na het betalen pakten de peuters samen de tas in.

Op het grasveld hebben ze op de meegebrachte kleden heerlijk zitten smullen. Het was een leuk uitstapje, dat op de speelzaal nog vaak nagespeeld kan worden.

Foto: Genieten in het gras van een heerlijke picknick!

© 2019 Media Magneet