Buurtbemiddeling staat voor je klaar in de gemeente Epe

Buurtbemiddeling staat voor je klaar in de gemeente Epe

Het is voor sommige mensen heel herkenbaar: irritaties tussen buren. Vaak kan dat opgelost worden door het probleem kenbaar te maken tijdens een goed gesprek.

In enkele gevallen is een gesprek niet voldoende of is het lastig om dit gesprek met de buren aan te gaan. Een mogelijkheid is dan om terug te vallen op Buurtbemiddeling.

Zomertijd

Het mooie weer komt er aan. Veel mensen gaan naar buiten om van het weer te genieten. Door verschillende gebeurtenissen kunnen mensen juist overlast gaan ervaren in deze periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan barbecues, muziek, vuurkorven of tuinfeestjes die net wat te lang doorgaan. Dit soort overlast en irritaties kunnen de zomer flink verpesten. Als deze irritaties hoog oplopen is het aangaan van een goed gesprek erg lastig. Daarbij is het moeilijk om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen.

De werkwijze van Buurtbemiddeling

Als je Buurtbemiddeling belt, dan wordt er eerst telefonisch over de huidige situatie gesproken, zodat de projectleider kan inschatten of het passend is. Daarna worden er twee vrijwillige bemiddelaars gekoppeld om bij je op bezoek te komen. Samen spreekt men over de situatie en de eventuele verwachtingen.

Daarna gaan de twee bemiddelaars ook je buren bezoeken. Het is namelijk belangrijk om van beide partijen het verhaal te horen over de situatie. Uiteindelijk proberen de bemiddelaars een zogenoemd bemiddelingsgesprek te organiseren op een neutrale locatie in de wijk. Tijdens dit gesprek worden de ergernissen, verwachtingen en uiteindelijke oplossingen met elkaar gedeeld.

De bemiddelaars hebben in het hele traject een neutrale rol en dragen zelf geen oplossingen en ideeën aan. Ook geven zij geen oordeel wie van de buren ‘verkeerd’ bezig is en zich moet gaan aanpassen. De bemiddelaars zijn er ter ondersteuning en begeleiding van de gesprekken. Het belangrijkste aspect binnen buurtbemiddeling is het (weer) in contact komen met de buren.

Wil je een beroep doen op Buurtbemiddeling? Dan kun je bellen naar 0578-67 67 67/06-81 07 80 84 of je klacht invoeren op de website: www.problemenmetjeburen.nl

 

Dorps- en Wijksteunpunten in de gemeente Epe

Koppel-Swoe heeft vier Dorps- en Wijksteunpunten in de gemeente Epe. Vanuit deze punten worden verschillende activiteiten en diensten aangeboden.

De Wijksteunpunten zijn Burgerenk in Epe en Bloemfontein in Vaassen. De Dorpssteunpunten zijn gevestigd in het Kulturhus in Oene en in de Hezebrink te Emst.

Wijksteunpunt Bloemfontein ging in de gemeente Epe als eerste van start in april 2012.

Wat doen Dorps- en Wijksteunpunten in de gemeente Epe?

Dorps- en wijksteunpunten leveren een bijdrage aan ontmoeting en participatie in een dorp of wijk. Ze zijn gericht op contact en ontmoeting, informatie en advies en dienstverlening. Dorps- of wijksteunpunten zijn daarmee een centrale ontmoetingsplek waar men terecht kan voor informatie en advies.

Er worden vormen van ondersteuning en opvang aangeboden aan inwoners die ‘kwetsbaar’ zijn. Met name wanneer een netwerk ontbreekt en professionele ondersteuning/zorg is afgenomen. Wijkbewoners zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten. Samenwerking met bewoners en andere organisaties is dan ook een sleutelwoord voor het welslagen van een wijksteunpunt.

Wat biedt bijvoorbeeld Wijksteunpunt Bloemfontein?

Wijksteunpunt Bloemfontein biedt een verscheidenheid aan activiteiten waar wijkbewoners aan kunnen deelnemen. Er zijn activiteiten gericht op contact en ontmoeting zoals de koffie uurtjes, bingo, spelmiddag, buffet, Buurtkaffee, Groet & Ontmoet, kaarten maken en de handwerkgroep. Er zijn activiteiten gericht op bewegen zoals de gymnastiek, koersbal, yoga en meditatie en jeu de boules.

Koppel-Swoe heeft vier Wijk- en Dorpssteunpunten in de gemeente Epe. Vanuit deze punten worden verschillende activiteiten en dienstverlening aangeboden. De Wijksteunpunten zijn Burgerenk in Epe en Bloemfontein in Vaassen. De Dorpssteunpunten zijn gevestigd in het Kulturhus in Oene en in de Hezebrink te Emst. Lees hier meer >>

Activiteiten gericht op informatie en educatie zijn het computerspreekuur, de gesprekskring en de boekenkring. Naast deze activiteiten worden er incidenteel optredens georganiseerd en wordt ook Burendag ieder jaar groots gevierd.

Koppel-Swoe heeft vier Wijk- en Dorpssteunpunten in de gemeente Epe. Vanuit deze punten worden verschillende activiteiten en dienstverlening aangeboden. De Wijksteunpunten zijn Burgerenk in Epe en Bloemfontein in Vaassen. De Dorpssteunpunten zijn gevestigd in het Kulturhus in Oene en in de Hezebrink te Emst. Lees hier meer >>

Er zijn diverse spreekuren in het wijksteunpunt. De Vrijwillige Hulpdienst houdt dagelijks een spreekuur. Vluchtelingenwerk heeft een wekelijks spreekuur en eens per maand is er een sociaal juridisch spreekuur.

In de agenda op de website van SWO/E vind je een overzicht van de activiteiten. *

Vrijwilligers in Wijksteunpunt Bloemfontein

De activiteiten die in Bloemfontein gehouden worden, draaien allemaal op vrijwilligers. Een groep van maar liefst 35 vrijwilligers is betrokken bij de verschillende activiteiten. Er is een groep van zes vrijwilligers, een soort stuurgroep, die samen met Linda Seinstra als Coördinator Wijksteunpunten van Koppel-Swoe, alle activiteiten aanstuurt. Zij dragen zorg voor de aankleding en inrichting van het gebouw maar ook de inkoop, de tuin en bespreken nieuwe activiteiten.

Nieuw is het Huiskamerproject

Op woensdag 9 mei gaat een nieuw project van start in wijksteunpunt Bloemfontein, namelijk het Huiskamerproject. Dit is een initiatief van Vluchtelingenwerk en Koppel-Swoe. Er blijken nog genoeg bewoners in de wijk te zijn die niet aan de reguliere activiteiten van Bloemfontein meedoen, maar wel behoefte hebben aan contact en ondersteuning. Voor deze mensen wordt er gestart met het Huiskamerproject. Iedereen kan, buiten de reguliere activiteiten om, terecht in het Wijksteunpunt voor een praatje, een kopje koffie, hulp bij het lezen van een brief, een kopie maken, informatie opzoeken op de computer enzovoorts.

Het Huiskamerproject gaat in eerste instantie van start op de dinsdag en de woensdag. Als blijkt dat het voorziet in een behoefte, dan zal de huiskamer op meerdere dagen voor wijkbewoners geopend zijn. De huiskamer zal door vrijwilligers samen met professionals van Vluchtelingenwerk en Koppel-Swoe gedraaid worden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Dorps- of Wijksteunpunten in de gemeente Epe? Neem dan contact op met Linda Seinstra, onze Coördinator Wijksteunpunten. Dat kan via mail l.seinstra @koppelswoe.nl of bel 0578 – 67 67 67.

 

* Wij werken aan een nieuwe website voor onze nieuwe organisatie Koppel-Swoe. In de tussentijd word je soms doorverwezen naar de nog steeds actuele websites van SWO/E of Koppel.

Koppel roept Tolkenpool in het leven

Niet kunnen communiceren met ouders. Conflicten niet kunnen oplossen. Regels en verwachtingen niet kunnen overbrengen. Dat alles door een taalbarrière. Hier lopen steeds meer professionals en vrijwilligers tegenaan bij statushouders in de gemeente Epe. Daarom wil Koppel een Tolkenpool in het leven roepen. Dat project staat nog in de kinderschoenen, maar het is nu al te merken dat de behoefte groot is.

Binnen de gemeente Epe heeft men steeds meer te maken met statushouders. Die komen uit verschillende landen en hebben diverse achtergronden. Koppel en vele andere organisaties in Epe zetten zich zo goed mogelijk in om deze mensen te helpen. Ze worden geholpen bij de regelzaken, de Nederlandse taal, het leren fietsen en bijvoorbeeld huisvesting. Toch blijft het lastig om alles goed aan te kunnen bieden en de informatie goed over te brengen. Dit heeft alles te maken met de taalbarrière tussen de professionals en vrijwilligers en de statushouders. Door deze taalbarrière kunnen verwachtingen en andere belangrijke informatie soms niet goed uitgelegd worden. Om hierin tegemoet te komen, gaat Koppel starten met een Tolkenpool.

Tolken gezocht voor Tolkenpool

De Tolkenpool is een pool/groep vrijwilligers die, naast het Nederlands, een andere taal beheersen. Zij willen en kunnen vrijwillig bij bepaalde situaties tolken tussen verschillende partijen. Daarbij is het belangrijk dat zij alles overbrengen naar statushouders. Dus ook minder leuke boodschappen en kritiekpunten. Verder is het van belang dat zij de privacy van de verschillende personen waarborgen en niet met derden over de situaties praten. Over dit soort verwachtingen en eisen krijgen de tolken eerst een training, voordat zij gaan starten als vrijwilliger. Momenteel is Koppel op zoek naar tolken, waarbij de voorkeur uitgaat naar de beheersing van één van de volgende talen; Engels, Arabisch, Syrisch en Tigrinya.

Bent of kent u iemand die kan en wil tolken? Dan kan diegene zich aanmelden bij Mariska van Elst, via emailadres m.vanelst@koppelepe.nl.


(c) Can Stock Photo / mindscanner

Martin Pelamonia kijkt terug op carrière als sociaal werker

Martin Pelamonia is een zeer bekend figuur in de Vaassense wijk Berkenoord II. Niet alleen is hij al jarenlang inwoner van deze wijk, ook is hij al sinds 2002 de zeer actieve sociaal werker van Koppel. Onlangs bereikte hij zijn pensioengerechtigde leeftijd. Nog één keer blikt hij terug op zijn bijzondere carrière.

Als chauffeur van een huisartsenpost vond hij het altijd al zeer leuk om contact te hebben met mensen. In 2002 werd Pelamonia in het kader van het ‘Criemproject Berkenoord II’ gevraagd voor deze job. “Ik kende de wijk op mijn duimpje, ik woonde er al jaren. Daarbij kon ik bij deze baan met mensen werken. Dus ik stortte me volledig op de buurt en de baan. Mensen bij elkaar brengen om elkaar te ontmoeten; daar krijg ik energie van.”

Wederopbouw Berkenoord II

Vanuit wijkcentrum Balai Pusat was Pelamonia als Koppel-medewerker (samen met ex-collega Rob Imlabla) één van de partijen die meewerkte aan de wederopbouw van de wijk. “Als ik eerlijk ben; bij mijn aantreden was het hier echt niet altijd even veilig en prettig wonen. Wanneer je deze wijk analyseerde, was het vaak heel erg een boze wij-zij cultuur. Helemaal niet gek hoor, want Molukse Nederlanders hebben (door de gedeelde geschiedenis) vaak een soort haat-liefde verhouding met de Nederlandse overheid, met alle gevolgen van dien.”

Als je kijkt wat Pelamonia de afgelopen 15 jaar als één van de radertjes van het gebiedsgerichtwerken bereikt heeft, dan is hij zelf nuchter in. “We deden het samen. Koppel werkt innig samen met partijen zoals Vérian, de gemeente, de politie, Triada, maar ook de scholen in de wijk. Je kunt zien dat we er allemaal ons steentje aan bijgedragen hebben om de Molukse samenleving in Vaassen op een hoger plan te zetten. Wat dat aangaat is de samenwerking redelijk geslaagd.”

De individuele hulpvragen die Martin Pelamonia als sociaal werker allemaal kreeg, waren zeer divers. “Ik vond en vind het altijd zeer belangrijk om de eigen kracht van mensen aan te boren bij eventuele probleemsituaties. Wij moeten alle wijkbewoners in deze Vaassense buurt steeds duidelijk maken dat ze geen nummer zijn, maar inwoner van Epe. Net als iedereen heb je rechten, maar ook plichten. Uiteindelijk is het zeer fijn om te zien dat er ook actieve wijkbewoners van Berkenoord II zijn die willen samenwerken om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Mijn conclusie? Berkenoord II is inmiddels een wijk geworden, waar de meeste bewoners (zoals bleek uit een enquête) het prettig vinden om te wonen.”

Onthulling Moluks monument

Een aantal momenten in zijn Koppel-carrière die het succes staven? “Dat is toch wel de onthulling van het Moluks monument in 2008. Daarmee konden ook autochtone Nederlanders ervaren dat Molukkers letterlijk een plek in deze samenleving hadden gekregen.” Eenzelfde voorbeeld is die Molukse editie van een Vaassense dorpsavond, vindt Pelamonia. “De Vaassense dorpsavonden worden traditioneel steeds door de Vaassense voetbalvereniging Vios georganiseerd. Toen er een paar jaren geleden ook de samenwerking met de Molukse Vaassense bevolking gezocht werd, zag je pas echt goed dat de wij-zij cultuur ‘ons’ geworden was.”

In datzelfde wijkcentrum Balai Pusat, waar hij de afgelopen jaren zo veel uren als Koppelmedewerker vertoefde, nam Martin Pelamonia onlangs afscheid. Velen kwamen deze middag opdraven om hem de hand te schudden. “Dat doet me goed. Dan zie je pas echt goed dat het werk van Koppel gewaardeerd wordt.”

Inmiddels zijn zijn taken overgenomen door Hanneke Luesink. Martin vindt haar een goede kracht voor deze wijk. “Zij is als sociaal werker al jaren zeer actief voor Koppel. Daarbij is ze niet woonachtig in de wijk en niet van Molukse komaf. Dat zegt ook wel iets over welke stappen de wijk Berkenoord II in de afgelopen jaren gemaakt heeft. Het is niet meer belangrijk welke achtergrond je hebt. Zolang je je werk goed doet, kan je prima resultaten boeken in Berkenoord II.”

Afscheid nemen als sociaal werker bij Koppel, betekent overigens niet afscheid nemen als betrokken buurtbewoner. Martin Pelamonia heeft inmiddels al diverse vrijwilligersklussen aangenomen. “Zo word ik onder andere buurtverbinder binnen het gebiedsgericht werken (mijnbuurtje.nl). Mensen bij elkaar brengen en elkaar ontmoeten: dat hoort gewoon heel erg bij mij. Daar wil ik niet mee stoppen.”

foto: Martin Pelamonia, blikt terug op zijn carrière als sociaal werker bij Koppel.

 

Prokkelstage op Daltonschool de Bongerd

Marco Bouwman heeft op donderdag 15 juni op Daltonschool de Bongerd stage gelopen. Hij kreeg eerst een rondleiding van de leerlingen van de Bongerd maar daarna werkte hij flink door.

Hij veegde het plein en maakte kasten schoon. Ondertussen legde hij contacten met de leerlingen. Sommigen kenden hem al want hij woont niet ver van de Bongerd af. Kinderen en Marco vonden de prokkelstage ontzettend leuk.

Wij hopen dat Daltonschool de Bongerd volgend jaar weer zo’n leuke stagiaire kan krijgen.

Meer informatie over prokkelen vind je hier.

 

Moedige mensen strijden samen tegen armoede

Met het project Moedige Mensen is Sociaal Werk Nederland volop bezig om in 15 arbeidsmarktregio’s krachtige lokale samenwerking te organiseren. Dit gebeurt in de gemeente Epe in samenwerking met Koppel.

Armoede is een groeiend maatschappelijk probleem waarbij een enorme groep mensen buitenspel staat (onder wie 231.000 kinderen in Nederland). Hoe kunnen we hen echt effectief helpen en weer onderdeel van de maatschappij laten zijn?

Moed moet! Zeker nu.

Het vergt moed om armoede samen aan te pakken. Er is een een aanpak nodig langs meerdere kanalen om de toename van armoede en schulden te stoppen en de financiële redzaamheid van mensen in de gemeente Epe te verbeteren. Bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers gaan samen een doorbraak forceren in de lokale bestrijding van schulden. Want alleen via een brede integrale samenwerking kun je effectief de strijd aangaan met armoede en schulden.

Bijeenkomsten Moedige Mensen

Op 12 december en 17 januari houdt Sociaal Werk Nederland namens Koppel een gesprekskring met de gemeente, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Onderwerp? Hoe verbeteren we de financiële redzaamheid van inwoners in de gemeente Epe en houden we hen economisch vitaal? De betrokkenheid, kennis en innovatiekracht van het bedrijfsleven is hierbij van groot belang.

Op 15 december is er een bijeenkomst tussen sociaal werkers en klantmanagers. Het doel van deze dag is om de kracht van verschillen tussen deze partijen te benutten en tot vernieuwde inzichten te komen over mogelijke oplossingen en analyses voor vraagstukken uit de dagelijkse praktijk.

Onverwachte coalities

Sociaal Werk Nederland is het afgelopen half jaar letterlijk het hele land door geweest om partijen bij elkaar aan tafel te brengen. Dankzij voortschrijdend inzicht hebben de komende bijeenkomsten een iets andere insteek gekregen. Landelijk projectleider Jacqueline Beekman hierover: “Het hoofddoel is nu om in iedere regio een Financiële Zelfredzaamheidsdialoog op gang te brengen, à la Sallandse Dialoog. De betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven blijft daarbij cruciaal. Je hebt hen echt nodig voor een succesvolle aanpak van de harde sociale problemen en daardoor van schulden.”

Ben je geïnspireerd geraakt door dit artikel?  Laat het ons dan weten via het emailadres: m.kemper@koppelepe.nl

Kerstdiners gemeente Epe samen met Jumbo

Rond de kerst gaat Nederland weer aan tafel om samen met familie, vrienden en geliefden te genieten van een kerstlunch of kerstdiner. Veel mensen hebben echter weinig te besteden of verkeren in een sociaal isolement.

Om deze mensen een hart onder de riem te steken, willen Jumbo Supermarkten en Koppel hen rondom de feestdagen een kerstdiner aanbieden.

Landelijke actie

Vorig jaar deden landelijk ruim 80 lokale welzijnsorganisaties mee aan de Jumbo-kerstactie. Zij hebben op 200 plaatsen met veel enthousiasme voor zo’n 11.000 mensen in hun werkgebied een kerstdiner georganiseerd.

In gemeente Epe vier kerstdiners

Koppel heeft in samenwerking met inwoners  vier locaties in de gemeente Epe geregeld, waar een twintigtal vrijwilligers zich in de voorbereiding van of tijdens de kerstdiners inzetten. In vier (wijk)centra in de gemeente wordt dit jaar een kerstdiner georganiseerd. Bij het kerstdiner gaat het om andere mensen ontmoeten, om de gezelligheid, een welkom gevoel en vooral om het samen zijn.

De locaties waar de kerstdiners plaatsvinden zijn: Balai Pusat en Triton in Vaassen, beide op vrijdag 23 december. In MFC Kleurrijk te Epe vindt op woensdag 21 december het kerstdiner plaats en in Het Los Huus in Epe op dinsdag 20 december. Op elke locatie zijn gemiddeld vijf vrijwilligers betrokken bij het ophalen van de ingrediënten, het aankleden van de ruimte, het koken en het serveren.

Opgeven voor een kerstdiner?

In totaal kunnen er ongeveer 130 gasten worden ontvangen. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Bent u of kent u iemand die graag deel wil nemen aan het gezamenlijke kerstdiner? Dan kunt u uzelf of hem/haar aanmelden via emailadres: info@koppelepe.nl of tel.: 0578-676767

Mooie nieuwe verbindingen

Voor de locatie MFC Kleurrijk wordt gebruik gemaakt van de keuken van Zorgorganisatie Zideris, voorheen Lijn5. Het management van Zideris is ook dit jaar weer enthousiast om hieraan mee te werken en stelt haar keukenfaciliteiten ter beschikking. Er zijn twee cliënten van Zideris die een koksopleiding volgen. Zij willen graag meewerken aan de bereiding van het diner in MFC Kleurrijk. Zij zullen ook helpen om het voedsel te serveren en uiteraard om samen met andere buurtbewoners te eten.

Een mooi voorbeeld van het verbinden van mensen: vrijwilligers in de wijk Hoge Weerd, buurtbewoners en cliënten van Zideris.

© 2019 Media Magneet