Terugblik op 2019 van onze directeur Marian Kemper

Terugblik op 2019 van onze directeur Marian Kemper

Bij een terugblik op 2019 valt één ding op: de vrijwilligers. We blijven het zeggen: zonder de inzet van onze vrijwilligers zijn we nergens. We zien de inzet van actieve inwoners terug bij bijna alle diensten en het is echt grandioos wat zij betekenen voor anderen in de gemeente Epe.

Waar we voor staan

We werkten met 254 vrijwilligers, 69 werknemers en 22 stagiaires aan het welzijn van inwoners (0-100+). We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Soms zijn er belemmeringen en is tijdelijke ondersteuning nodig. Wij kijken wat nodig is en zijn gericht op de eigen kracht van inwoners om zelf in actie te komen. We werken preventief. We proberen individuele vragen te verbinden met een collectieve aanpak. Bijvoorbeeld bij eenzaamheid.

In onze kinderopvang staat opvoeden en opgroeien centraal en bieden wij een veilige en vertrouwde omgeving met alle ruimte om te ontdekken, leren en ontwikkelen. Onze kinderopvang draagt bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen.

Opvoeden, opgroeien, welzijn én verbinden

Wij stellen ons iedere dag tijdens ons werk ten doel een bijdrage te leveren aan de talentontwikkeling en welzijn van inwoners van 0-100+. Het was het jaar van samenwerken, zowel intern als met vele partners. Dat zien we onder andere terug bij de gebiedsregisseurs. We zijn met nieuwe diensten en activiteiten gestart. Er waren leuke ontwikkelingen. En er is, zoals ieder jaar, teveel om allemaal in dit artikel op te noemen..

De onmisbare inzet van vrijwilligers!

Vrijwilligers zijn actief bij zeer veel diensten van Koppel-Swoe en zijn enthousiast over hun werk. René vertelde onlangs over het Repair Café en zijn drijfveer voor een duurzamere en recyclebare samenleving waarbij je bij jezelf begint. Zijn tip als het gaat om het doen van vrijwilligerswerk: “Laat het dus niet alleen van anderen afhangen, maar doe zelf ook een stap. Zet zo nodig de eerste!”

Naast dat Anna en Toos van de Handwerkclub in Vaassen het fijn vinden om samen te komen en van alles te delen vinden zij het ook erg belangrijk om vrijwilligerswerk te doen voor de oudere medemens. John van het Formulierenteam: “Ik wil mensen graag helpen. Dat doe ik mijn hele leven al graag. Nu ik niet meer werk, kan ik die aanpak in dit Formulierenteam voortzetten. Je fungeert als een vliegwiel om mensen zelf weer dingen te laten oplossen.” Reinie over peuteropvang Kabouter Spillebeen: “Je bent echt van toegevoegde waarde”. Liedy over de 24 zomer- en winteruitjes. “Een groep van een paar honderd mensen meldt zich hiervoor regelmatig aan”. De gemene deler in alle verhalen is dat vrijwilligers graag iets voor anderen willen betekenen!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

Eén centraal en verbindend punt

Voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe kunnen inwoners terecht bij EpeDoet! Dit is het nieuwe, organisatie-overstijgende platform voor vrijwilligerswerk. Vraag en aanbod rondom al het vrijwilligerswerk in de gemeente Epe komt hier samen.

Wanneer je als vrijwilliger actief bent, is het fijn als je de kans krijgt om jezelf en je talenten verder te ontwikkelen.

Naast het koppelen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk is EpeDoet! er ook om organisaties en verenigingen, die met vrijwilligers werken, te ondersteunen en om een trainingsaanbod voor vrijwilligers te creëren. De Vrijwilligersacademie Noord-Oost Veluwe is samen met de vrijwilligersplatforms uit Heerde en Hattem opgezet met een aanbod aan trainingen, informatieavonden en cursussen speciaal voor vrijwilligers. De eerste avond gericht op bestuursleden was een groot succes.

Dichtbij de mensen

Steunpunten

De steunpunten zijn belangrijke plekken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, men terecht kan met een vraag en mee kan doen aan verschillende activiteiten. Actieve inwoners zijn ook hier wederom de dragende krachten bij de diverse activiteiten, zoals bij het Samen eten, Buurtkoffie, handwerken, conversatieles Nederlands, boekenkring, jeu de boules, koersbal, voorlichtingsbijeenkomsten, Groet & Ontmoet etc. Vanuit de steunpunten ontstaan nieuwe initiatieven van inwoners, zoals de kindermiddag in steunpunt Bloemfontein met gratis (tweedehands) kinderkleding en diverse kinderactiviteiten. Vanuit twee steunpunten zijn wij betrokken bij de pilot Buurtpunt. Hierbij gaat het om doorontwikkeling van dagbesteding naar een algemene toegankelijke voorziening voor ontmoeting en daginvulling.

Maatjes – er zijn veel inwoners op zoek naar een maatje

 ‘Het is fijn als er regelmatig iemand tijd voor je heeft’. 

Wij publiceren regelmatig oproepjes op onze eigen website en in de lokale media voor vrijwillige maatjes. Er is een nauwe samenwerking met de andere diensten van Koppel-Swoe en partners. Er zijn onder andere: computermaatjes, wandelmaatjes, bezoekmaatje, fietsmaatjes, spelletjesmaatjes, voorleesmaatjes, maatjes voor het gezin (steunouders), uit-maatjes en maatjes voor mensen met dementie.

Maatjes voor mensen met dementie zijn vrijwilligers die graag een stukje van hun vrije tijd delen om het leven van een ander aangenamer te maken. Zo’n moment kan soms wat lucht geven aan de mantelzorger.

De VoorleesExpress

Maar liefst 33 gezinnen namen afgelopen jaar deel aan de VoorleesExpress. In onze gemeente vormen 25 vrijwillig voorlezers de motor van de VoorleesExpress. Deze vrijwilligers begeleiden kinderen met specifieke taalbehoeften zoals begrijpend lezen, het bevorderen van de uitspraak of uitbreiding van de woordenschat. In nauwe samenwerking met de bibliotheek Noord-Veluwe ontwikkelen we de VoorleesExpress tot een steeds groter succes.

Jongerenwerk

Naast de jongerenavonden in Emst en Vaassen (Triton) is er een nieuwe jongerenavond gestart in Balai Pusat. Wekelijks zijn er 30 jongeren. Ook hier zijn actieve inwoners betrokken. Voor het dorp Epe wordt nog gezocht naar een geschikte accommodatie waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Toenemende vraag Formulierenteam

Maar liefst 24 vrijwilligers van het Formulierenteam ondersteunen inwoners o.a. met het invullen van formulieren en administratie, het creëren van overzicht, het zoeken naar de meest geschikte verzekering of het in contact brengen met de juiste persoon. “Je ziet soms letterlijk wat het grote effect is van een klein duwtje in de rug”. Het totaal aantal hulpvragen aan het Formulierenteam steeg het afgelopen jaar fors, van 177 in 2018 naar 280 in 2019.

“Het is een groep die met grote bevlogenheid voor de meest kwetsbare inwoners van de gemeente aan de slag zijn”.

Het Formulierenteam is de verbindende schakel bij een deel van de uitvoering van het netwerk van de Moedige Dialoog Epe, waar vier werkgroepen actief zijn. Dit netwerk werkt middels een publiek private samenwerking om armoede en schulden aan te pakken. Inwoners, werkgevers en werknemers kunnen bij het Formulierenteam terecht met vragen over financien. Er is een start gemaakt met de verbinding van onze Wetswinkel/Juridisch Spreekuur en de Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden.

De aanbeveling van de werkgroep Jeugd van de Moedige Dialoog is om geldlessen standaard op te nemen in het lespakket, zodat het elk jaar weer aan de orde komt. Het afgelopen jaar deden 5 basisscholen mee.

Nieuw in 2019

We zijn meerdere nieuwe diensten gestart en er waren veel nieuwe positieve ontwikkelingen. Ons Steunpunt Mantelzorg is zich ook gaan richten op de doelgroep Jonge Mantelzorgers. De Mantelzorgwaardering was er al voor volwassenen (627 mantelzorgers zijn op deze wijze gewaardeerd). Voor het eerst zijn nu ook jonge mantelzorgers beloond door de gemeente Epe voor hun hulpvaardigheid. Naar aanleiding van onze campagne werd voor 94 kinderen deze waardering aangevraagd. Het is best lastig om deze doelgroep te bereiken. Vaak vinden kinderen het gewoon om bijvoorbeeld (intensief) voor een zieke ouder te zorgen. Het tekent wel hun leven. Daarom vinden wij het ontzettend belangrijk dat er voldoende aandacht is voor deze grote groep die voor het grootste deel nog buiten beeld is (we gaan uit van ruim 2.000 jonge mantelzorgers in de gemeente Epe). Logeerzorg is een nieuwe pilot in de gemeente Epe en Heerde, om mantelzorgers te ontlasten. Onze cliëntondersteuning mantelzorg is hierbij betrokken.

Welzijn op recept

Welzijn op recept is een pilot voor Oene en Epe. Het is een methode om mensen met psychosociale klachten door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten. Vooral de huisarts, als eerstelijnshulpverlener, speelt een centrale rol als verwijzer. Onze welzijnscoach kent het aanbod van activiteiten en kijkt samen met de inwoner wat past. Vaak is het steuntje in de rug voldoende, zodat mensen weer in hun kracht komen te staan en weer opnieuw mee kunnen doen. Er zijn ondertussen 50 verwijzingen waarvan 95% geslaagd als interventie! Succesfactoren zijn de persoonlijke benadering en interventies op maat.

We organiseerden voor het eerst een hackathon in samenwerking met Aventus en Windesheim. 60 deelnemers met verschillende achtergronden gingen gezamenlijk aan het werk. Drie vraagstukken stonden centraal. Het winnende project was gericht op het in beweging krijgen van ouderen. Buurtsport is hier direct op in gesprongen en is gestart met het maken van video’s met beweegoefeningen en een uitleg van hun activiteit ZitFit. Zo kunnen ouderen ook -zonder de aanwezigheid van onze buurtsportcoaches- in beweging blijven.

Begeleiding nieuwkomers

Na acht maanden stopt de begeleiding aan nieuwkomers vanuit Vluchtelingenwerk. Koppel-Swoe neemt vanaf dat moment de begeleiding over, gericht op een optimale integratie van deze nieuwe inwoners. Er zijn overigens veel activiteiten voor nieuwkomers, waaronder voorlichtingsavonden en mannenavonden.

Zomerschool voor kinderen uit de gemeente Epe en Heerde

Koppel-Swoe was dit jaar, samen met Vluchtelingenwerk, de trekker van de tweede zomerschool. Het belangrijkste doel van de zomerschool is het voorkomen van achteruitgang in taalniveau tijdens de zomervakantie. De middagactiviteiten van de zomerschool waren afgelopen jaar voor het eerst gericht op kinderen die niet de mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan.

zomerschool 2019 epe en heerde

Onze pedagogisch medewerkers hebben hart voor ‘hun’ kinderen

Onze kinderopvang blijft groeien, waardoor er twee nieuwe BSO’s zijn gestart: BSO Kleurrijk en BSO Oene. Daarnaast start er in de kerstvakantie een nieuwe kleinschalige vakantie BSO op Kanjers. Het is voor kinderen een feestje om bij Koppel-Swoe te mogen zijn. Heel veel kinderen genieten van allerlei activiteiten en het heerlijk binnen en buiten spelen met elkaar. Wij investeren veel in kwaliteit, zowel in opleiding van onze pedagogisch medewerkers als het creëren van een uitdagende omgeving voor kinderen.

Gezonde leefstijl als rode draad 

Met Buurtsport/Heel Epe Beweegt stimuleren onze buurtsportcoaches sport- en beweegactiviteiten voor jong en oud en een gezonde leefstijl. Dat zagen we onder andere bij de schoolsportdagen voor bijna alle groepen 7 en 8 met ruim 640 kinderen en bijna 20 sportaanbieders. Ook de snoepgroente-campagne is een mooi voorbeeld, evenals de supermarktsafari’s, pietengym, workshops bewegen in de BSO, straatvoetbaltoernooi voor jongeren, het doorontwikkelen van ZitFit en de start van Uniek Sporten. Onze kinderopvanglocaties zijn in ieder geval al ‘besmet’ met de gezonde kinderopvang.

We gaan door in 2020

Voor 2020 gaan we uiteraard door met de weg die we als Koppel-Swoe hebben ingeslagen. In de volgende emailnieuwsbrief (januari 2020) zal ik een en ander toelichten.

Ik wens je fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling. Tot 2020!

Hartelijke groet,

Marian Kemper

Directeur bestuurder Koppel-Swoe

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2020 Media Magneet