Uit de media: Dag van de Dialoog 2018 op 6 november

Uit de media: Dag van de Dialoog 2018 op 6 november

Ze woonde wel in dezelfde buurt, maar ze sprak nooit met haar autochtone dorpsgenoot. De culturele verschillen leken te groot. Met recht leken, want uiteindelijk bleek het van beide kanten onwetendheid te zijn. “In de week na de Dag van de Dialoog werd ik ineens gedag gezegd door haar. Ze groette me als een vriendin.”

Dit is zo maar één van de prachtige voorbeelden die een willekeurige deelnemer van de Dag van de Dialoog heeft ervaren. Bilge Yeleser, één van de organisatoren van dit jaarlijkse evenement, raakt met dit voorbeeld meteen de kern.

“Daar waar verschillende personen in de wijken misschien wel veel te veel langs elkaar heen leven, zorgt zo’n evenement er juist voor dat er verbinding optreedt. Je praat met elkaar. Het is geen discussie, je laat elkaar in zijn of haar waarde. Ongeacht je afkomst.” De Turkse vrouw waar Bilge Yeleser het over heeft, vond het eerst ‘best spannend’ om mee te doen. Toen ze er echter achterkwam dat er een gelijkwaardig gesprek ontstond, viel de schroom van haar af.

Organisatie Dag van de Dialoog 2018

Bilge Yeleser zit samen met Martin Pelamonia, Johan Schroten en Anneke Filmer in het organisatiecomité van de Dag van de Dialoog. Dit jaar vindt deze dag op dinsdag 6 november plaats. Op verschillende plekken in Epe zijn er deze dag zogeheten gesprekstafels neergezet waar geïnteresseerden met elkaar in dialoog kunnen gaan over een bepaald thema. “Het is een verrijking voor de deelnemers. Maar ook voor de gespreksleiders en de organisatie”, aldus het viertal. De gesprekken aan de tafels duren 2,5 uur.

“Vanaf heden kan een ieder zich via epeindialoog@gmail.com of tel.: 06-12 96 16 42 opgeven om deel te nemen aan een gesprek.” Men kan zich ook als gespreksleider opgeven. Die groep krijgt voordien een training in dialoogmethodiek aangeboden. “Luisteren naar de andere. Onbevooroordeeld met elkaar communiceren. Het is steeds weer erg inspirerend. Uiteindelijk ontstaat er altijd een kleurrijke dialoogmozaïek, een prachtig gespreksboeket.” In 2016 is er voor het eerst ook een Kinderdialoog georganiseerd. Ook dit jaar zijn er diverse kindertafels samengesteld.

Dag van de Dialoog 2018

Tijdens de jaarlijkse Week van de Dialoog (vrijdag 2 tot en met zondag 11 november), is het de bedoeling om burgers met verschillende achtergronden en culturen met elkaar in gesprek te brengen. Mensen verbinden en hen samen in gesprek laten gaan zonder vooroordelen. In de gemeente Epe vindt op 6 november de Dag van de Dialoog plaats. Dit jaar zijn er 24 gesprekstafels opgesteld. Per tafel zijn er ongeveer zeven deelnemers. Dit jaar is het thema ‘elkaar zien’. Voor velerlei uitleg vatbaar, inderdaad.

Meer informatie of je willen opgeven als gespreksleider of gesprekspartner? Bekijk dan deze pagina.

tekst en foto: Dennis Dekker – Veluws Nieuws

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet