Het regent prijzen voor vrijwilligers

Het regent prijzen voor vrijwilligers

Prijzen, prijzen, prijzen. Veel jaarlijks te vergeven prestigieuze prijzen in de gemeente Epe, draaien om vrijwilligers. Zo ook weer in 2018. 

Het ‘letterlintje’ voor de Werkgroep Laaggeletterdheid? De Vrijwilligersprijs 2018? De Heel Epe Beweegt Prijs 2018? De Jo Post Prijs 2018? Het is zo maar een greep van de awards waarbij Koppel-Swoe een directe rol speelt bij de organisatie of waar vrijwilligers van Koppel-Swoe een award wonnen.

Het liefst alle vrijwilligers in het zonnetje zetten

Marian Kemper, directeur-bestuurder van Koppel-Swoe, is daarom trots, zeer trots. “Zo zie je maar wat vrijwilligerswerk betekent in deze samenleving. Al moet er wel toegevoegd worden dat álle vrijwilligers eigenlijk waardering verdienen. Want zonder vrijwilligers functioneert onze maatschappij niet. Ze zijn de katalysator waar onze samenleving op draait.”

Mooi om aan de start van 2019 de prijzen van 2018 nog eens op een rij te zetten.

Letterlintje

Om eens met het lintje te beginnen. In april 2018 is er in de gemeente Epe een geldproject van start gegaan. Diverse partijen (naast Koppel-Swoe zijn dat Schuldhulpverlening, Bibliotheek Noord-Veluwe en projectgroep Moedige Dialoog) werken samen om laaggeletterdheid en armoede te bestrijden. In september heeft deze Werkgroep Laaggeletterdheid een lintje in de categorie ‘bruggenbouwer’ ontvangen van wethouder Aalbers. Marian Kemper vindt het geweldig dat de Werkgroep Laaggeletterdheid Epe een lintje heeft verdiend. “Ze verbinden de thema’s ‘geld’ en ‘laaggeletterdheid’ goed met elkaar. Dat is belangrijk omdat het vaak dezelfde doelgroep betreft.”

Vrijwilliger van het Jaar

Dan is daar natuurlijk de welbekende Vrijwilliger van het Jaar. Dit initiatief van Persburo Dick van der Veen wordt sinds jaar en dag ondersteund door Koppel-Swoe. Journalist Van der Veen laat maandelijks een vrijwilliger uit de gemeente Epe centraal in een rubriek in de weekkrant VeluweLand. Uit die acht vrijwilligers nomineert de jury drie kandidaten voor de Vrijwilliger van het Jaar die tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe uitgereikt wordt. De genomineerde kandidaten waren Hûlya Akirmak (Vaassen), Cees Blom (Epe) en Egbert Dijkgraaf (Oene).

Hûlya Akirmak ging er in 2018 met de hoofdprijs vandoor. Akirmak is overigens zeer nadrukkelijk als vrijwilliger betrokken bij diverse projecten van Koppel-Swoe (Eetcafé in Epe, Buurtkaffee in Vaassen, Straatspeeldag).

Jo Postprijs

De acht kandidaten voor de bovengenoemde Vrijwilligersprijs hebben het voorrecht om een groep of organisatie voor te dragen voor de Jo Postprijs. Deze prijs is afgelopen december voor de 31e keer uitgereikt.

De Jo Post Prijs is een jaarlijkse oorkonde en kunstwerk (aangeboden door De Veluwse Bron) die wordt uitgereikt aan de vrijwilligersorganisatie die zich in de gemeente Epe het meest verdienstelijk heeft gemaakt. De Jo Post Prijs wordt vanaf 1989 jaarlijks uitgereikt omstreeks 7 december (Internationale Vrijwilligersdag). Dit om een vrijwilligersorganisatie in het zonnetje te zetten. De Programmaraad van het Eper Kulturhus EGW won begin december 2018 deze prestigieuze prijs.

(foto: Dick van der Veen)

Heel Epe Beweegt Prijs

Maar er is meer. De Heel Epe Beweegt Prijs bijvoorbeeld. Een award die de gemeente Epe uitreikt aan hét sportinitiatief van de gemeente. Hier is het niet alleen de jury die bepaalt. Hier kunnen burgers ook stemmen.

Van de drie genomineerde projecten: Epe On Ice, buurtmaker Steven Geerts en Janny Thomassen, is laatstgenoemde de winnaar geworden.

Janny verzorgt sportlessen bij basisschool de Sprenge in Vaassen, maar ook bijvoorbeeld Peutergym. Ze heeft de Sprenge Trail (opening Nationale Sportweek) samen met Heel Epe Beweegt georganiseerd. Belangrijkste reden dat ze gewonnen heeft? Ze enthousiasmeert alle kinderen tot bewegen, bijvoorbeeld door de Daily Mile op school en buitenschoolse sportactiviteiten.

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet