Vrijwilligers VoorleesExpress roepen gemeenteraad op tot voortzetting VoorleesExpress

Vrijwilligers VoorleesExpress roepen gemeenteraad op tot voortzetting VoorleesExpress

Hoe trots kun je als organisatie zijn op je vrijwilligers? Heel trots kunnen wij je vertellen! Zeker als zij letterlijk de bühne op klimmen voor een project waar zij vrijwilliger van zijn.

Wij hebben als Koppel-Swoe kort geleden van de gemeente Epe vernomen dat het project VoorleesExpress niet meer in de begroting van 2019 is opgenomen. Voor ons teleurstellend nieuws, omdat wij ervaren dat de VoorleesExpress zoveel meer is dan alleen voorlezen.

We hebben hier onze vrijwilligers over geïnformeerd en zij hebben besloten zich hier niet zomaar bij neer te leggen. Afgelopen donderdagavond hebben onze vrijwilligers onderstaande brief, die zij gezamenlijk hebben geschreven, voorgelezen in de commissievergadering.

Wij hopen uiteraard met hen dat de gemeente het besluit terug zal draaien.

Brief van de vrijwilligers van de VoorleesExpress

Geachte gemeenteraad,

Helaas hebben wij, de vrijwilligers, vernomen dat er besloten is om de VoorleesExpress niet op te nemen in de begroting voor het jaar 2019. Dit vinden wij teleurstellend. Bij dit project zijn er jaarlijks minimaal 30 vrijwilligers betrokken. Wij gaan wekelijks (20 weken) bij een gezin op bezoek om hen kennis te laten maken met boeken, voorlezen en de (Nederlandse) taal.

Daarnaast doen wij nog veel meer. Wij zijn namelijk een rustpunt voor de kinderen, doordat we één op één aandacht hebben voor de kinderen zien we hun zelfvertrouwen groeien. Door de weken heen wordt er steeds meer gepraat, gelachen, gezongen en zelfs gedanst met elkaar! Dit horen we ook terug van de leerkrachten. De kinderen worden socialer en hun zelfvertrouwen in de klas groeit mee.

We zorgen er ook voor dat we signalen bespreekbaar maken en helpen de gezinnen een beetje op weg. Zo hebben we een gezin kennis laten maken met Mode en Co, zij bezoeken nu regelmatig deze voorziening en zijn ontzettend dankbaar hiervoor.

Bij een ander gezin hebben we moeder kunnen mobiliseren door haar te wijzen op de fietscursus. En zo zijn er nog meer mooie voorbeelden.

De voorbeeldfunctie die wij neerzetten binnen het gezin werpt in veel gevallen haar vruchten af. Ouders raken bekend met (taal-)spelletjes en het voorlezen. Daarnaast gaan we altijd met hen naar de bibliotheek, zodat ze daar ook kennis mee maken. Hier krijgen de ouders ook uitleg over het Taalpunt, een mooi verlengstuk voor de ouders.

Wij zijn een groep vrijwilligers die ontzettend betrokken en enthousiast is. Alles halen wij uit de kast om aan te kunnen sluiten bij het gezin. Vingerpoppetjes, voorleesknuffels, spelletjes, liedjes, dansen, gamen; niet is ons te gek!

Ook zijn wij er voor de ouders. We merken dat we makkelijk benaderbaar zijn voor hen. Ouders stellen ons vragen en zoeken steun. De VoorleesExpress is meer dan alleen voorlezen, het is de integratie van gezinnen. In sommige gezinnen de enige schakel naar de buitenwereld.

Ouders grijpen de VoorleesExpress met beide handen aan. Er wordt een band met ons gevormd, wat het afscheid soms lastig maakt. De ouders beoordelen onze trajecten vaak met hoge cijfers tijdens de evaluatie. 8, 9 en 10 als evaluatiecijfers komen regelmatig voor. Veel van onze vrijwilligers blijven het contact houden en bezoeken de gezinnen nog regelmatig op. Bij het afscheid laten de ouders en kinderen keer op keer zien hoe onze inzet op prijs wordt gesteld en hoe jammer het is dat het stopt. We worden overladen met cadeautjes, knutsels, bloemen, taart of eten.

De scholen herkennen dit verhaal. Enthousiaste gezinnen doen hun verhaal bij de leerkracht en de kinderen laten trots hun diploma op school zien.

Door te stoppen met de VoorleesExpress valt een belangrijke preventie van laaggeletterdheid weg in de gemeente Epe. Een preventie die uitgevoerd wordt door vrijwilligers en die jaarlijks 30 gezinnen bereikt. In onze ogen is deze preventie van laaggeletterdheid minder duur dan mogelijke gevolgen als lagere opleiding, school uitval en uiteindelijk een lager werkniveau.

De afgelopen drie jaar heeft de VoorleesExpress zijn nut bewezen in onze gemeente en geeft daarnaast veel plezier en voldoening voor alle betrokkenen.

Dit mooie en waardevolle project mag in Epe niet verloren gaan!

Namens alle vrijwilligers van de VoorleesExpress Epe.

 

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2023 Media Magneet