Ook in de gemeente Epe wordt de Dag van de Dialoog georganiseerd. Maar wat is nu de exacte werkwijze van de Dag van de Dialoog? We leggen het uit.

Werkwijze Dag van de Dialoog

Werkwijze Dag van de Dialoog Epe

Ook in de gemeente Epe vindt dit jaar weer een Dag van de Dialoog plaats. Maar wat is nu de exacte werkwijze van de Dag van de Dialoog? Lees hieronder een uitgebreide uitleg daarover.

De methodiek die in de gemeente Epe wordt gehanteerd, heet ‘Nederland in Dialoog’. Deze methodiek is gebaseerd op de methode ‘Appreciative Inquiry’.

Stappen dialooggesprek

De vier stappen die in het dialooggesprek worden doorlopen, zijn:
1. Kennismaken
2. Ervaringen delen
3. Dromen
4. Doen

Deze vier stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

Regel van de Dag van de Dialoog

Tijdens de jaarlijkse Dag van de Dialoog Epe is het de bedoeling om burgers met verschillende achtergronden en culturen met elkaar in gesprek te brengen.

Aan elke tafel van de Dag van de Dialoog worden de volgende regels gerespecteerd:

 • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen
 • Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover
 • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid
 • Spreek vanuit jezelf (‘ik vind’ in plaats van ‘men zegt’)
 • Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen.
 • Stel oordelen uit en onderzoek ze.
 • Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken

6 Pijlers van de Dag van de Dialoog

De 6 pijlers van de Dag van de Dialoog, worden hieronder uitgelegd:

 1.  Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties.
 2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de gemeente.
 3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen de vaste dialoogmethodiek met 4 vragen.
 4. De gesprekken worden geleid door gespreksbegeleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
 5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
 6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit
Ook in de gemeente Epe wordt de Dag van de Dialoog georganiseerd. Maar wat is nu de exacte werkwijze van de Dag van de Dialoog? We leggen het uit.

Ervaringen uit eerdere jaren

Tijdens de jaarlijkse Dag van de Dialoog Epe is het de bedoeling om burgers met verschillende achtergronden en culturen met elkaar in gesprek te brengen.

De ervaringen van voorgaande jaren waren enorm positief. In 2016 had de gemeente Epe 23 tafels. De hoeveelheid tafels was boven de verwachting van de projectgroep. Voorbeelden van reactie die die gegeven werden na afloop van de dialoogtafels waren:

 • ‘Ik was verrast door diepgang van het gesprek’
 • ‘Ik vond het leuk om met mensen in gesprek te zijn die ik anders niet ontmoet zou hebben’         
 • ‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan’
 • ‘Ik vond bijzonder om te merken dat iedereen een luisterend oor had’

Heb je vragen?

Bilge Yeleser

Sociaal Werker
Telefoon
0578-676767
E-mail
b.yeleser@koppelswoe.nl
Bereikbaar op Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag

Meedoen aan de Dag van de Dialoog Epe?

Iedereen in de gemeente Epe wordt van harte uitgenodigd om het gesprek met anderen aan te gaan. Aan de Dag van de Dialoog kan men op verschillende manieren meedoen. Hoe?

 • als organisator van dialoogtafels. Organisatoren van dialoogtafels zijn personen die
  normaal gesproken namens een organisatie één of meer dialoogtafel(s) organiseren op een eigen locatie. Hiervoor krijgen ze inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de projectgroep die deze activiteit coördineert.
 • als gespreksbegeleider van een dialoogtafel. De kwaliteit van het gesprek is afhankelijk van de vaardigheden van de gespreksbegeleider in de dialoogmethodiek. Daarom wordt aan alle gespreksbegeleiders een korte training in de dialoogmethodiek aangeboden. Deelname aan deze gratis training is voorwaarde voor de inzet als gespreksbegeleider.
  • als gespreksdeelnemer om mee te doen aan het gesprek. Alle deelnemers dienen zich vooraf aan te melden zodat de organisatie gemengde gesprekstafels kan samenstellen.

Voor meer informatie over de Dag van de Dialoog kan men contact opnemen met de organisatie via 0578-67 67 67 of epeindialoog@koppelswoe.nl.

Schrijf je in voor de Dag van de Dialoog!

© 2024 Media Magneet