Wil jij een maatje worden van een gezin?

Wil jij een maatje worden van een gezin?

22 januari 2019

Ieder gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld psychische klachten, een verstandelijke handicap, overbelasting, ziekte, moeilijkheden met de kinderen op het werk, eenzaamheid, geldproblemen of andere problemen.

Soms worden die spanningen teveel. Voor deze gezinnen zijn er steunouders. Vrijwilligers die een dagdeel in de week de kinderen kunnen opvangen, zodat de ouders even hun handen vrij hebben voor leuke dingen of om simpelweg tot rust te komen.

Maatje van een gezin

Steunouders zijn vrijwilligers die een maatje zijn voor gezinnen. Een maatje die lichte ondersteuning kan bieden aan het gezin, maar die er vooral is voor de kinderen. Wanneer de kinderen op pad zijn met de vrijwilliger, ervaren de ouders rust en worden zij even ontlast.

Samen met de ouders kijkt de vrijwilliger naar het netwerk van het gezin. Zijn er voldoende mensen waar het gezin op kan terugvallen? Als dit niet het geval is, dan wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden die opgepakt kunnen worden om een netwerk te creëren.

Evaluatie Steunouder in gemeente Epe

In 2018 hebben we het project geëvalueerd. Dat hebben we gedaan volgens de methodiek Effectencalculator. Hieruit zijn onder andere de volgende punten naar voren gekomen.

  • Vraagouders zijn blij met de inzet van een steunouder. Het ontlast hen in de zorg van de kinderen en doordat er tijd wordt gecreëerd ondernemen de ouders dingen die zij normaal niet kunnen doen. Hierbij kan je denken aan boodschappen doen, sporten of afspraken met professionals plannen.
  • Doordat er voor een langere tijd contact wordt aangegaan tussen het gezin en steunouder, raakt de steunouder bekend met het gezin. Hierdoor kan makkelijker ingespeeld worden op de behoefte van het gezin en wordt er meegedacht in wat nodig is.
  • Het contact tussen het gezin en steunouder wordt als laagdrempelig en uitnodigend gezien. Dit levert open gesprekken op en de durf van beide kanten om dingen bespreekbaar te maken of te vragen. Het is voor ouders prettig dat de Steunouder uit eigen ervaring met hen in gesprek kan gaan.

Koppel-Swoe is blij dat zij na een aantal jaren steunouder deze mooie en positieve reacties mag ontvangen.

Steunouder worden?

Om als steunouder ingezet te worden, moet er eerst een training worden gevolgd. Deze training wordt gegeven door stichting Steunouder Nederland en neemt 2 dagen of meerdere dagdelen in beslag. Uiteindelijk gaat de steunouder ongeveer een dagdeel per week aan de slag.

Als steunouder word je begeleid door Mariska van Elst. Dit gebeurt onder andere in de vorm van contactmomenten en bijeenkomsten. Koppel-Swoe is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en werkt nauw samen met de andere partners van het CJG en stichting Steunouder Nederland.

 Meld je aan als Steunouder!

Vind jij het prachtig om een gezin te zien opbloeien en wil jij een maatje zijn? Heb jij affiniteit met kinderen en ervaring met opvoeden? Meld je dan aan als steunouder!

Voor aanmelding of meer informatie kun je contact opnemen met Koppel-Swoe via telefoonnummer 0578-67 67 67 of via emailadres steunouder@koppelswoe.nl

 

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2024 Media Magneet