Overzicht Thuis Wonen Nu en Later

Goed voorbereid op noodsituaties

Voorkomen is beter dan genezen. Neem maatregelen om het ontstaan van noodsituaties te voorkomen want dat kan immers iedereen overkomen. Een ongelukkige val in huis, extreme hitte of langdurige stroomuitval. Door vooraf na te denken over waar de risico’s liggen, kunt je meestal eenvoudig stappen zetten om deze risico’s te verkleinen. Deze voorbereiding kan in en rond het huis plaats vinden en kan gelden voor de situatie nu, maar ook voor later.

Hoe bereid jij je goed voor?
Tijdens de interactieve workshop ‘Goed voorbereid’ wordt geleerd hoe veel voorkomende risico’s in de directe leefomgeving voorkomen kunnen worden. Gedurende 1,5 uur geeft een vrijwilliger van het Rode Kruis en Thuis Wonen Nu en Later van Koppel-Swoe handige tips en uitleg. Zo zorgen we met en voor elkaar voor onze veiligheid.

Aanmelden:
Aanmelden kan telefonisch: t. 0578- 676767
of per mail: info@koppelswoe.nl

 

Datum/tijd:  dinsdag 17 maart van 14.00 tot 16.00
Locatie : Kulturhus EGW
Kosten: gratis

Thuis Wonen Nu en Later komt naar je toe! 

Ook in 2020 gaan we verder met onze dienst Thuis Wonen Nu en Later, want een thuis is belangrijk. Zeker wanneer men ouder wordt.

Het project ‘Thuis Wonen Nu en Later’ zorgt er voor dat inwoners van de gemeente Epe actief en goed geïnformeerd worden over zelfstandig en langer thuis wonen en het ondersteunende aanbod in de gemeente Epe. Thuis Wonen Nu en Later bestaat uit twee onderdelen: de woningcheck en het algemene, informatieve gesprek.

1. Woningcheck

Het doel van de woningcheck is om erachter te komen of het wooncomfort en de veiligheid in de woning nog voldoende zijn. De woningcheck voeren inwoners zelf digitaal uit of een speciaal opgeleide vrijwilliger voert de woningcheck uit. Vervolgens krijgt de inwoner een advies op maat over mogelijke aanpassingen. Dit advies wordt digitaal of per post toegestuurd.

2. Algemene, informatieve gesprek

Voor dit gesprek wordt een afspraak gemaakt met een vrijwillig adviseur. Deze vrijwilliger komt op huisbezoek en gebruikt een uitgebreide vragenlijst over allerlei onderwerpen. De vrijwilliger spreekt met de inwoner (en eventueel familielid) over bijvoorbeeld wonen, gezondheid, welzijn, mantelzorg, financiën, mobiliteit en vervoer. De vrijwilligers hebben informatiefolders bij zich over verschillende onderwerpen, maar soms blijkt er behoefte aan meer specifieke informatie en/of ondersteuning te zijn. Dan zorgt de vrijwilliger ervoor dat een medewerker van Koppel-Swoe contact opneemt.

Thuis Wonen Nu en Later komt naar je toe! 

In 2020 willen we naast individuele gesprekken ook voorlichtingen geven aan groepen op verschillende plekken in de gemeente. Denk aan ontmoetingsplekken, zoals Buurtkoffie, bij buurtverenigingen, ouderenbonden of steunpunten. Maar ook bij (bijeenkomsten van) organisaties die werkzaam zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn komen we graag meer vertellen. Ook worden er in samenwerking met het Rode Kruis bijeenkomsten ‘Goed Voorbereid’ georganiseerd waar we op een interactieve manier inwoners bewust maken van hoe je je kunt voorbereiden op noodsituaties. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan veiligheid in en om huis, stroomuitval of wateroverlast.

Wat voor jouw bijeenkomst?

Denk jij nu: dat is wat voor ons? Organiseer jij een bijeenkomst voor deze doelgroep en zoek je nog een interessant onderwerp? Weet jij een plek waar wij (gratis) voorlichting kunnen geven aan leden, bezoekers of medewerkers  over (onderdelen van) Thuis Wonen Nu en Later? Neem dan contact op met Niki Binnendijk (gebiedsregisseur en sociaal werker bij Koppel-Swoe) via: n.binnendijk@koppelswoe.nl of telefonisch: 06-40 38 74 86.

Thuis Wonen Nu en Later

Thuis Wonen Nu en Later in de gemeente Epe

Als je ouder wordt, is je eigen plek belangrijk en is thuis blijven wonen fijn en aantrekkelijk. Bij het project ‘Thuis Wonen Nu en Later’ worden ouderen in de gemeente Epe thuis bezocht door seniorenvoorlichters van Koppel-Swoe.

Een seniorenvoorlichter is een getrainde vrijwilliger die met de ouderen in gesprek gaat. Met als doel om te inventariseren wat nodig is. Nu én in de toekomst, zodat de oudere zo lang en prettig mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Iedereen in de gemeente Epe kan gebruikmaken van Thuis Wonen Nu en Later.

Samenwerken Thuis Wonen Nu en Later

In de gemeente Epe zijn verschillende organisaties actief op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Vanuit deze organisaties vinden huisbezoeken plaats, vaak met een eigen doel. Dan kun je denken aan een bezoek van Kruimelschaar of de Zonnebloem.

Bij het project Thuis Wonen Nu en Later is er aandacht voor de onderlinge afstemming hiervan. Er is een klankbordgroep in het leven geroepen waaraan verschillende organisaties deelnemen. Het doel van de klankbordgroep is afstemming en uitwisseling van de huidige ontwikkelingen op de verschillende terreinen. Zo wordt er een jaarkalender samengesteld waarin de verschillende activiteiten en voorlichtingen gebundeld worden.

Het project Thuis Wonen Nu en Later is ook een intensieve samenwerking aangegaan met het Rode Kruis. Op het gebied van scholing, vrijwilligers en de uitvoering van de gesprekken wordt ook gezamenlijk ontwikkeld.

Thuis Wonen Nu

In 2018 krijgen alle ouderen die in dit jaar 75 jaar worden een brief waarin staat dat de seniorenvoorlichter contact op zal nemen voor een persoonlijke gesprek. Als de ouderen het prettig vinden, kunnen zij bij dit gesprek een bekende uitnodigen, zoals bijvoorbeeld een zoon, dochter of een goede vriend.

Het onderdeel ‘Thuis Wonen Nu’ houdt in dat de seniorenvoorlichter van Koppel-Swoe in gesprek gaat met de ouderen. In het gesprek kunnen ouderen aangeven wat zij van hun persoonlijke situatie vinden. Is alles goed zoals het is? Verwacht de oudere dat dit voorlopig zo blijft? Zijn er nog eventuele wensen? Is er op korte termijn wellicht behoefte aan ondersteuning? Zo verkennen de seniorenvoorlichter en de ouderen samen wat er mogelijk is en wat niet.

Thema’s Thuis Wonen Nu

De thema’s die besproken kunnen worden zijn: wonen, gezondheid, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, mantelzorg en zelfredzaamheid. De seniorenvoorlichter beschikt over veel informatie. Hij of zij weet bijvoorbeeld welke zorgaanbieders er in de gemeente Epe zijn, heeft foldermateriaal van onder andere vervoersdiensten en fungeert als een wegwijzer in alle verschillende organisaties en voorzieningen.

Ook weet de seniorenvoorlichter wat er mogelijk is als het gaat om langer veilig en zelfstandig thuis te kunnen blijven. Wil men hier een uitgebreid gesprek over, dan kan er een vervolgafspraak gemaakt worden (Thuis Wonen Later).

Behalve gesprekken worden er ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze kwartaalbijeenkomsten worden in samenwerking met andere partners georganiseerd.

Thuis Wonen Later

Het onderdeel ‘Thuis Wonen Later’ is gericht op de toekomstbestendigheid van de woning. Een getrainde vrijwilliger voert een woningcheck uit. Hiervoor wordt een checklist doorgenomen en bekijkt de vrijwilliger of het wooncomfort en de veiligheid nog voldoet of dat deze aangepast moet worden. Vervolgstap? Een team van vrijwilligers kan eventuele kleine aanpassingen uitvoeren. Hierin wordt samengewerkt met de Vrijwillige Hulpdienst Vaassen en met de Kruimelschaar.

Aan de hand van de uitkomsten van de woningcheck geeft de vrijwilliger informatie en advies waar men terecht kan bij verschillende aanbieders die eventueel grote(re) aanpassingen uit kunnen voeren. Tevens verstrekken zij informatie over hoe eventuele aanpassingen via de wmo aangevraagd kunnen worden.

In 2018 gaat Koppel-Swoe op zoek naar vrijwillige verhuiscoaches die een eventuele verhuizing kunnen ondersteunen. Dit is in ontwikkeling.

Doorverwijzing

Tijdens de gesprekken worden vele onderwerpen besproken. Meestal is informatie en advies over het betreffende onderwerp daarbij afdoende. Maar het kan ook zijn dat er meer aandacht gewenst is voor bepaalde onderwerpen. Mocht blijken dat er behoefte is aan meer informatie, ondersteuning of begeleiding, dan kan contact op worden genomen met onder andere:

# Het formulierenteam. Een vrijwilliger van het formulierenteam helpt de inwoner met administratieve ondersteuning om de administratie op orde te brengen.

# De cliëntondersteuner ouderen. In een gesprek met de cliëntondersteuner ouderen kan de oudere bespreken waar hij of zij zich zorgen over maakt, wat aan zorg en ondersteuning nodig is en dient de ondersteuner als wegwijzer in het woon-, zorg- en welzijnsaanbod.

# De cliëntondersteuner mantelzorg. In een gesprek met de cliëntondersteuner mantelzorg wordt besproken of de mantelzorg naar wens verloopt of dat er behoefte is aan meer advies/ondersteuning/begeleiding.

# Het Wmo-loket. Voor de aanvraag voor indicaties zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassing et cetera.

# Triada. Voor informatie over sociale woninghuur of onderhoud.

Wij zijn op zoek naar seniorenvoorlichters

Voor het project Thuis Wonen Nu en Later zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met hart voor mensen, die na een uitgebreide training aan de slag willen gaan als seniorenvoorlichter. Mensen die door middel van het gesprek aan te gaan informatie en advies geven in het kader van zelfredzaamheid. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met de hieronder vermelde contactpersonen.

Meer informatie over het project Thuis Wonen Nu en Later? Bekijk deze pagina of neem contact op met Koppel-Swoe via telefoonnummer 0578-676767.

Vraag naar Bernadette Kodden b.kodden@koppelswoe.nl (maandag, dinsdag en donderdag) of Niki Binnendijk n.binnendijk@koppelswoe.nl (maandag, dinsdag en donderdag)

Deelnemers gezocht voor onderzoek vitaal thuis wonen

Ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis, in de eigen, vertrouwde omgeving. Dagelijkse activiteiten als traplopen, opstaan uit een stoel, schoonmaak werkzaamheden en een stukje wandelen, horen daar allemaal bij.

Goed functionerende spieren en spierkracht zijn bij deze activiteiten van groot belang. Bij het ouder worden, neemt de hoeveelheid spieren af. Daardoor kan het uitvoeren van deze activiteiten moeilijker worden. Dit beperkt de zelfredzaamheid en bewegingsvrijheid. Het is dus belangrijk om verdere achteruitgang in lichamelijk functioneren te voorkomen.

Deelnemers gezocht voor onderzoek vitaal thuis wonen

Daarom starten Wageningen University & Research (WUR) en ouderenzorgorganisatie Viattence in april in gemeente Epe met het onderzoeksproject ‘ProMuscle in de Praktijk’. In dit project wordt onderzocht of eiwitrijke voeding en krachttraining positieve effecten heeft op het lichamelijk functioneren van thuiswonende ouderen in en rond Epe. “Viattence wil het graag, door middel van haar zorg en ondersteuning, mogelijk maken dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven. Goed kunnen bewegen en daar de kracht voor hebben en houden kan daar enorm bij helpen,” aldus Jan Heining, adviseur Zorg & Innovatie bij Viattence.

Effect van krachtoefeningen in combinatie met extra eiwit

Eerder wetenschappelijk onderzoek van WUR naar het effect van krachtoefeningen in combinatie met extra eiwit in de voeding, heeft veelbelovende resultaten laten zien. “Deelnemers die aan het begin van de studie nog erg veel moeite hadden om uit de stoel op te staan, deden dat aan het eind van het onderzoek stukken beter,” aldus promovendus Ellen van Dongen van Wageningen University & Research. De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek zijn nu vertaald naar een praktijkprogramma, dat met ‘ProMuscle in de Praktijk’ wordt getoetst. WUR doet dit in samenwerking met bedrijven, lokale overheden en zorgorganisaties in vijf Gelderse gemeenten, waaronder Epe. In Epe wordt dit project ondersteund door SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe en het team van Heel Epe Beweegt van Koppel.

Bewegen onder begeleiding en persoonlijk voedingsadvies

Vanaf april kunnen 40 senioren van 65 jaar en ouder in en rondom Epe hieraan meedoen. De helft van de 40 deelnemers (de interventiegroep) ontvangt gedurende 12 weken, twee keer per week krachttraining onder leiding van een fysiotherapeut, in de oefenzaal van Viattence locatie De Klaarbeek. Deze groep ontvangt ook persoonlijk voedingsadvies van een diëtiste om het aandeel eiwit in de voeding te verhogen. Na 12 weken wordt het beweegprogramma met lokale partijen voortgezet. In samenwerking met de GGD worden er activiteiten georganiseerd, waarmee senioren zelf maaltijden leren bereiden die voldoende eiwitten bevatten.

Controlegroep

De andere helft van de deelnemers (de controlegroep) dient als controlegroep om te kunnen toetsen of het programma ‘ProMuscle in de Praktijk’ beter is dan de huidige zorg en begeleiding. Zij ontvangen in eerste instantie nog geen begeleiding, maar kunnen na 12 weken deelnemen aan de georganiseerde activiteiten en het beweegprogramma bij de lokale verenigingen. “Door het programma voort te zetten bij een vereniging of sportclub in de wijk hopen we dat de deelnemers na afloop van het project door blijven gaan met bewegen en het eten van voldoende eiwitrijke voeding”,  aldus promovendus Nick Wezenbeek van Wageningen University & Research.

Heeft u interesse om deel te nemen?

Voor het onderzoek in Epe zijn we op zoek naar 40 senioren van 65 jaar en ouder die al (enige) moeite ervaren met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, die willen deelnemen. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de voorwaarden en wat deelname precies inhoudt? Bezoek dan één van de volgende informatiebijeenkomsten

  • Woensdag 25 januari, om 10.00 uur, Rozenhof in Epe
  • Maandag 30 januari, om 10.00 uur, Bloemfontein in Vaassen
  • Woensdag 1 februari om 10.00 uur, Kulturhus in Epe
  • Dinsdag 7 februari om 18:30 uur, Het Praathuis – De Klaarbeek, Epe

Aanmelden en vragen

De onderzoekers zijn aanwezig en zullen al uw vragen beantwoorden. Wij vragen u zich van te voren even aan te melden, dan houden wij rekening met uw komst. U kunt dat doen door te bellen (06 – 14 61 54 76) of een e-mail te sturen (promuscle@wur.nl).

Kunt u niet aanwezig zijn tijdens een van de bijeenkomsten, maar bent u wel geïnteresseerd? Neemt u dan gerust contact op met de onderzoekers van ‘ProMuscle in de Praktijk’. U kunt hen bereiken op tel: 06 – 14 61 54 76 of per e-mail: promuscle@wur.nl.


(c) Can Stock Photo / lisafx

© 2022 Media Magneet