OR

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) van Koppel-Swoe is een medezeggenschapsorgaan die de belangen van de medewerkers van Koppel-Swoe vertegenwoordigd en beschermd. We voeren hiervoor overleg over het beleid en het functioneren van de organisatie. Medewerkers kunnen via de ondernemingsraad invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming. Net als de directeur bestuurder heeft de OR de verantwoordelijkheid om medezeggenschap goed te laten werken  en te ontwikkelen.

Taken OR

De OR heeft meerdere doelen en taken:

  • Meedenken bij mogelijke oplossingsrichtingen of voorgenomen besluiten m.b.t. de organisatie en de medewerkers.
  • Het informeren van de directeur bestuurder over signalen en problemen in de organisatie.
  • Het informeren, raadplegen, om advies vragen en eventueel mobiliseren van medewerkers.
  • Verstrekken van achtergrondinformatie over situaties waarin OR advies- of instemmingsrecht heeft.
  • Ondersteuning bieden bij groepsvraagstukken m.b.t. de organsiatie. De OR heeft geen rol bij individuele belangenbehartiging.

Bij belangrijke beslissingen of veranderingen binnen de organisatie kan de OR alle medewerkers vragen om hun mening. Hiermee krijgen de medewerkers de gelegenheid om hun stem te laten horen. Ook heeft de OR de mogelijkheid om (interne of externe) deskundigen in te schakelen voor advies of onderzoek.

Rechten

Naast de doelen en taken heeft de OR wettelijk gezien ook een aantal rechten:

  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Initiatiefrecht

 

Klankbord

De OR komt minimaal zes keer per jaar samen. De OR is een klankbord voor de directeur bestuurder en adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid van de organisatie. Er is regelmatig overleg met de directeur bestuurder en twee keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht en de preventiemedewerker.

Dit zijn de leden van de OR

Neem gerust contact met ons op via de gegevens hieronder of vul het contactformulier onderaan deze pagina in.

OR contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Ik wil graag:*
Naam*
Zet geen persoonlijke informatie in deze mail. Doe liever een verzoek om contact met je op te nemen.
© 2024 Media Magneet