Raad van Toezicht

Mis nooit meer iets

Ontvang ons nieuws in uw mailbox

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raad van Toezicht Koppel-Swoe

De Raad van Toezicht (RvT) van Koppel-Swoe is een klankbord voor de organisatie en de directeur bestuurder, denkt en kijkt mee met de uitvoering van het beleid en heeft een toezichthoudende rol. De RvT komt zes keer per jaar bij elkaar en brainstormt daarnaast over thema’s zoals: vrijwilligersbeleid, visie en strategie van de organisatie. Dan is er overleg met Marian Kemper, de directeur bestuurder van Koppel-Swoe. “Samen kijken we hoe het gaat, hoe alles loopt en waar we heen willen. Hierbij is het belangrijk om zaken vanuit een breed kader bekijken. Wat zijn de financiële gevolgen bijvoorbeeld? En wat betekenen bepaalde keuzes voor de leefbaarheid van een dorp?”, aldus voorzitter Michel Adrichem.

 

Raad van Toezicht Koppel-Swoe 2022

De Raad bestaat uit Anneke Burger, Elisabeth de Ruiter, Richard Nijhof, Gerard van Breen, Marcel Langevoort en voorzitter Michel Adrichem. Het zestal stelt zich hieronder uitgebreid aan je voor.

Documenten

gerelateerd aan de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

stelt zich voor

Michel Adrichem

voorzitter
Michel Adrichem - Raad van Toezicht Koppel-Swoe

Hoe lang zit je al bij de RvT?
“Ik maak sinds 2019 onderdeel uit van de Raad van Toezicht van Koppel-Swoe.”

Wat is/was je werk in het dagelijks leven?
“In mijn dagelijks leven ben ik actief als interim manager. Mijn ervaringen met bedrijfsprocessen hoop ik ook in deze functie in te kunnen zetten. Alles draait om verbinden en samenwerken.”

Wat doe je bij de RvT?
“Ik was eerst lid, sinds begin dit jaar ben ik benoemd als voorzitter. Je denkt mee over de missie, visie en strategie van Koppel-Swoe. Dat vind ik erg boeiend. We hebben een mooie rol als toezichthouders en helpen indirect mee met de uitvoering van het beleid.”

Waarom zit je bij de RvT van Koppel-Swoe?
“Ik hoop op deze manier iets te doen voor de lokale samenleving. Deel uit maken van de Raad van Toezicht is vrijwilligerswerk. Geld krijg je hier niet voor. Dat hoeft ook niet, want het levert mij persoonlijk veel op. In deze functie draag je indirect bij aan het welzijn van andere Epenaren. Dat vind ik een kostbare beloning.”

Wat hoop je via de RvT te bereiken?
“Koppel-Swoe werkt perfect samen met andere partijen in de keten. Zoals gemeente en andere instellingen. Daar help ik graag aan mee.”

Welk speerpunt in het visiedocument van Koppel-Swoe staat het dichtst bij je?
“Het aandacht hebben voor specifieke groepen. Koppel-Swoe kan écht het onderscheid maken voor mensen die net even iets meer aandacht nodig hebben. De slogan is niet voor niets ‘maakt meedoen mogelijk’.”

Marcel Langevoort

vicevoorzitter
Marcel Langevoort - - Raad van Toezicht Koppel-Swoe

Hoe lang zit je al bij de RvT?
“Ik doe dit vanaf 2016.”

Wat is/was je werk in het dagelijks leven?
“Ik ben eigenaar van een aantal verschillende bedrijven die opereren in de ict-branche. Dat is een hele harde business. Als lid van de RvT van Koppel-Swoe maak je vooral ook kennis met de zachte kant van de samenleving. Dat is wat mij betreft een prachtige aanvulling op mijn dagelijkse werk.”

Wat doe je bij de RvT?
 “Ik zet mijn kennis over ondernemerschap in. Ik richtte me eerst veelal op de financiële kant van de zaak. Ook was ik een paar jaren geleden betrokken bij de fusie met de Stichting Welzijn Ouderen Epe (SWO/E). Dat was prachtig om te doen en zeer leerzaam. Inmiddels ben ik vicevoorzitter. Samen proberen we de speerpunten van de organisatie Koppel-Swoe zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.”

 

Waarom zit je bij de RvT van Koppel-Swoe?
“Ik ben ooit in contact gekomen met Koppel-Swoe, omdat onze kinderen naar de kinderopvang en naar de BSO gingen. Ik vond het indertijd vooral een sympathiek bedrijf. Maar sinds ik bij de RvT zit, ben ik erachter gekomen dat Koppel-Swoe zo veel meer doet dan kinderopvang alleen. Koppel-Swoe is niet meer weg te denken in de totale Eper samenleving. Ik draag graag mijn steentje bij om dat zo te houden.”

Wat hoop je via de RvT te bereiken?
“Koppel-Swoe staat al jaren vast op de kaart. Het gaat goed. Ik hoop er aan bij te dragen dat Koppel-Swoe ook in de toekomst een zeer stabiele organisatie blijft. Koppel-Swoe moet in deze gemeente als verbinder in het sociale domein gezien worden.”

Welk speerpunt in het visiedocument van Koppel-Swoe staat het dichtst bij je?
“Het zorgen voor kwalitatief goede kinderopvang in de gemeente Epe. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik de andere speerpunten niet belangrijk vind.”

Anneke Burger

lid
Anneke Burger - Raad van Toezicht Koppel-Swoe

Hoe lang zit je al bij de RvT?
“Ik maak sinds 2021 onderdeel uit van de Raad van Toezicht van Koppel-Swoe.”

Wat is/was je werk in het dagelijks leven?
“In mijn dagelijks leven ben ik actief als interim manager. Mijn ervaringen over bedrijfsprocessen verbinden en over samenwerken, hoop ik ook in deze functie in te kunnen zetten.”

Wat doe je bij de RvT?
“Ik ben er net bij. Ik reageer daarom vooral op wat ik hoor. Ik praat over alles mee wat me opvalt. Ik hou van een dergelijke ‘spaghetti-opdracht’ waarbij mensen en processen op een interessante wijze door elkaar heen kronkelen.”

Waarom zit je bij de RvT van Koppel-Swoe?
“Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan dit dorp. Deze organisatie ligt me inmiddels in een erg korte periode al zeer aan het hart. Ieder lid van de RvT neemt zijn of haar rugzak mee. In die van mij zit de ervaring van interim-opdrachten over verandermanagement bij organisaties. Al zie ik wel, dat er bij Koppel-Swoe niet veel veranderd hoeft te worden. Hooguit minutieus bijsturen. Het draait hier om de continue herijking en herbevestiging van wat er allemaal al heel goed gaat. Die goede koers geeft mij persoonlijk veel energie.”

Wat hoop je via de RvT te bereiken?
“We moeten bovenal verbonden zijn met alles wat er gebeurt bij Koppel-Swoe. Het is daarbij erg interessant om contact te blijven zoeken met de ogen en de oren van deze organisatie.”

Welk speerpunt in het visiedocument van Koppel-Swoe staat het dichtst bij je?
“Gebiedsgericht werken. Dat is wat mij betreft de basis voor alle andere activiteiten van Koppel-Swoe.”

Elisabeth de Ruiter

lid
Elisabeth de Ruiter - Raad van Toezicht Koppel-Swoe

Hoe lang zit je al bij de RvT?
“Ik ben sinds 2019 actief voor de RvT.”

Wat is/was je werk in het dagelijks leven?
“In mijn dagelijks leven ben ik huisarts.”

Wat doe je bij de RvT?
“Ik ben lid en gebruik mijn medische achtergrond om op een andere manier naar bedrijfsprocessen te kijken. Die knowhow is best waardevol gebleken toen er bijvoorbeeld allerlei maatregelen genomen moesten worden vanwege de coronacrisis.”

Waarom zit je bij de RvT van Koppel-Swoe?
“Ik wil graag constructief meedenken en een vraagbaak zijn.”

Wat hoop je via de RvT te bereiken?
“Ik hou van verbinding zoeken met de burger. Dat doe ik in mijn werk, maar zo werk ik ook graag bij deze taak van vrijwilligerswerk. Verbinding zoeken met elkaar is een groot goed. De dienst ‘Welzijn Op Recept’ is daar in mijn beleving een prachtig voorbeeld van. Bij zo’n project bereik je veel.”

Welk speerpunt in het visiedocument van Koppel-Swoe staat het dichtst bij je?
“Het aandacht hebben voor specifieke groepen. Het draait om de kwetsbaren in de maatschappij.  Jeugd, ouderen, mantelzorgers, nieuwkomers: als die groepen écht iets nodig hebben, dan moet Koppel-Swoe wat mij betreft klaar voor hen staan. Koppel-Swoe laat dat voor mijn gevoel al jaren zien. Dit maakt deze welzijnsorganisatie ook zo bijzonder.”

Gerard van Breen

lid
Gerard van Breen - Raad van Toezicht Koppel-Swoe

Hoe lang zit je al bij de RvT?
“Ik ben vanaf 2021 lid van de RvT.”

Wat is/was je werk in het dagelijks leven?
“Ik heb jarenlang bij bedrijven zoals Albert Heijn en Kruidvat gewerkt. Ik had daar commerciële functies.”

Wat doe je bij de RvT?
“Ik hou me graag bezig met het begrip ‘klanttevredenheid’. Het is wezenlijk om als Koppel-Swoe steeds te inventariseren of je het voor die ander goed blijft doen. Centrale vraag daarbij: ‘hoe kunnen we de gebruiker achter de diverse activiteiten blijven vinden?’. Erg belangrijk, vind ik.”

 

Waarom zit je bij de RvT van Koppel-Swoe?
“Ik doe met deze vorm van vrijwilligerswerk graag iets terug voor de gemeente Epe in het algemeen en voor de inwoners die het extra hard nodig hebben in het bijzonder.”

Wat hoop je via de RvT te bereiken?
“Er aan bijdragen dat de klant de diensten van Koppel-Swoe blijft zien en dat men deze diensten goed waardeert.”

Welk speerpunt in het visiedocument van Koppel-Swoe staat het dichtst bij je?
“Het aandacht hebben voor specifieke groepen vind ik zeer belangrijk. Want als je te veel dingen langs de meetlat van het gemiddelde legt, dan doe je het eigenlijk voor niemand goed. Extra bezig zijn met de kwetsbare groepen van de samenleving, daar draait het wat mij betreft om bij Koppel-Swoe.”

Richard Nijhof

lid
Richard Nijhof - Raad van Toezicht Koppel-Swoe

Hoe lang zit je al bij de RvT?
“Ik ben in 2021 gevraagd als lid van de RvT. Ik heb weinig twijfel gehad om ‘ja’ te zeggen en ben in 2022 ingestapt.”

Wat is je werk in het dagelijks leven?
“Ik ben eigenaar van een makelaarskantoor.”

Wat doe je bij de RvT?
“Ik ben er natuurlijk nog niet zo heel lang bij, maar ik hoop mijn kennis over deze omgeving en over vastgoed en het onderhoud van gebouwen in te zetten. Ik vind het leuk om te merken dat de RvT een zeer aanvullende groep mensen is. We versterken elkaar.”

Waarom zit je bij de RvT van Koppel-Swoe?
“Het werken met mensen. Dat is voor mij erg belangrijk. Maar bij Koppel-Swoe gaat het ook nog eens óver mensen. Dat vind ik belangrijk. Daarbij is de koppeling met vrijwilligerswerk wat mij betreft een essentieel onderdeel van deze organisatie.”

Wat hoop je via de RvT te bereiken?
“Je wilt als RvT toezicht houden op het proces. Veel meer hoeft ook niet, want het is mij allang duidelijk dat Koppel-Swoe enorm veel goed werk doet voor de Eper samenleving.”

Welk speerpunt in het visiedocument van Koppel-Swoe staat het dichtst bij je?
“Ik vind het gebiedsgericht werken in de gemeente Epe belangrijk. Het gaat om de poppetjes, maar het gaat ook om de locaties waar die poppetjes werken. Koppel-Swoe is perfect zichtbaar in alle kernen: Epe, Vaassen, Emst én Oene.”

© 2024 Media Magneet