Overzicht Welzijn op recept

Welzijn op Recept-maatjes kunnen inmiddels niet meer zonder elkaar

Huisartsen zien best vaak mensen die door omstandigheden somber of andere klachten hebben, eenzaam zijn of weinig om handen hebben. Koppel-Swoe is daarom het initiatief Welzijn op Recept begonnen. Welzijnscoach Driesje Draaijer vertelt daarover. “We gaan met mensen in gesprek en komen er zo al snel achter wat iemand nodig zou hebben. Zo kwam ik ook bij dit stel terecht. Zij had gezondheidsklachten en hij had behoefte aan een praatje. Ik dacht dat de één de andere best kon helpen en heb hen aan elkaar gekoppeld.”

Zij kwakkelde vorig jaar met haar gezondheid, hij was erg eenzaam. Driesje Draaijer: “Ik heb haar dus gevraagd of ze het wellicht leuk vond om eens koffie te drinken met een alleenstaande man die het af en toe best wel eens moeilijk had. Ik heb hem op datzelfde moment gevraagd of hij niet eens samen wilde wandelen met een vrouw die achter de rollator liep vanwege haar broze gezondheid. In dit geval sloegen we twee vliegen in één klap.” Of eigenlijk drie. Want de liefde kwam ook al snel om de hoek kijken…

Die eerste afspraak, is inmiddels negen maanden geleden. Al snel bleek dat het stel veel gedeelde interesses had en oorspronkelijk ook nog in hetzelfde dorp opgroeide. Het hek was van de dam. Sindsdien is dit stel veel meer dan maatjes alleen. Ze wandelen met elkaar, ze praten met elkaar, ze knuffelen met elkaar. “We weten niet wat ons overkomt. Dit is ‘houden van’. We hadden nooit gedacht nog eens iemand te ontmoeten die dit gevoel bij ons losmaakte.”

Ze hoeven niet met naam en toenaam op deze site genoemd te worden. En in de spotlights of in de belangstelling staan: daar zijn ze ook wars van. “Het gaat niet om ons. Het gaat om onze liefde en ons geluk. Heel eerlijk? Die was er echt niet geweest als we Driesje van Welzijn op Recept niet hadden ontmoet.”

‘Ik wil alleen maar bij haar zijn’

Zij was al vele jaren alleenstaand. Zijn vrouw overleed in 2008. Samen reageren ze: “Dan verwacht je niet meer dat dit ooit nog eens kan gebeuren?” De tortelduiven op leeftijd (allebei 74) zijn inmiddels vrijwel onafscheidelijk. Zij: “We zien elkaar elke dag. Hij is een hele lieve man. Hij geeft me veel aandacht. We weten wat we aan elkaar hebben.” Terwijl zij dat over hem zegt, staan bij hem de tranen in de ogen. “Ik ben zo blij, zo blij. Ik wil alleen maar bij haar zijn.”

Ondanks alles, doet het stel ’t ook rustig aan. Ze hebben allebei nog hun eigen woning, hun eigen besognes. Maar die periodes zonder elkaar, worden steeds korter. Het gemis wordt alsmaar groter wanneer ‘die ander er niet is’.  En als ze dan wel bij elkaar zijn, voelen ze meer. Dan groeien er vlinders in buiken, dan bloeit de liefde weer op. Dan is eenzaamheid als sneeuw voor de zon verdwenen. “Dat is een zalig gevoel.”

 

‘De weken vliegen voorbij’

Toch laten ze elkaar ook vrij. De verdraagzaamheid is hoog. “We weten dat we allebei al wat ouder zijn. Dan kun je de ander niet meer veranderen. Dat hoeft ook niet. We hebben veel begrip voor elkaar. We zoeken samen naar oplossingen in plaats van dat we elkaar iets opleggen. Heel eerlijk? We genieten. De weken vliegen voorbij.”

Driesje Draaijer zit er bij en kijkt er naar. Ze straalt zichtbaar. “Dat hen dit is overkomen. Geweldig toch? Welzijn op Recept heeft daar toch een klein beetje aan meegeholpen. Dit is met recht een prachtig verhaal voor deze donkere dagen rondom kerst.”

Meer weten?
Vanaf 2022 gaat Koppel-Swoe ook in de dorpen Vaassen en Emst met Welzijn op Recept starten. Meer weten? Neem contact op met Driesje Draaijer via d.draaijer@koppelswoe.nl of bel 0578-67 67 67.

 

Welzijn op recept: Doen geeft energie

Door allerlei omstandigheden of een ingrijpende gebeurtenis kunnen klachten ontstaan. Stress, somberheid, angst of andere klachten kunnen het dagelijks leven moeilijk maken. Stel, je wilt er iets aan doen, maar je weet niet goed hoe. In de gemeente Epe kan de huisarts je dan verwijzen naar een welzijnscoach. Deze hulpverlening is er voor alle inwoners en is geheel gratis.

De welzijnscoach in Epe, Driesje Draaijer, werkt volgens de succesvolle methode Welzijn op recept. Zij helpt mensen om iets op te pakken wat zij leuk vinden of waar zij goed in zijn, omdat in eerdere projecten is aangetoond dat je je daar ook echt beter van kunt gaan voelen. Iets doen geeft energie. Ook zou het kunnen dat mensen via het contact met Driesje nieuwe mensen ontmoeten, of juist voor anderen mensen iets gaan betekenen. Hierbij kan gedacht worden aan al langer bestaande succesvolle vrijwilligersprojecten bijvoorbeeld het maatjesproject van koppel-swoe. Deze en nog andere projecten worden al jarenlang met succes georganiseerd door deze welzijnsorganisatie.

Welzijn op recept wordt in een groeiend aantal Nederlandse gemeenten met succes uitgevoerd. Het is een vorm van niet medische behandeling, voor mensen die beperkingen hebben overgehouden aan een bepaalde gebeurtenis, of tegenslag in hun leven. Je kan het zien als extra steun in de rug als je tegen situaties aanloopt waarvan je denkt, hoe moet ik daar nu mee omgaan? Wie kan ik hiervoor inschakelen? Als de huisarts geen oplossing heeft, hoeft dat niet te betekenen dat iemand geen positieve draai meer aan zijn of haar leven kan geven. Het mooie is dat zo’n niet medische behandeling wel een positief effect kan hebben op je algehele gezondheid. Het geeft mensen weer een doel in het leven.

De methode Welzijn op recept is ook bekend bij alle huisartsen, maatschappelijk werkers en thuiszorgorganisaties in de gemeente Epe. Via deze hulpverleners kunnen mensen verwezen worden naar welzijnscoach Driesje Draaijer. Maar uiteraard mogen mensen ook zelf contact opnemen met haar, om te kijken wat zij voor hen kan betekenen.

In de gemeente Epe is welzijnscoach Driesje Draaijer met veel collega’s aan het werk om Welzijn op recept tot een succes te maken. Hierbij startte zij begin 2019 een intensieve samenwerking met Verian maatschappelijk werk en de huisartsenpraktijken in Epe en Oene.

Contactgegevens:

https://koppelswoe.nl/diensten/welzijn-op-recept/
Mw. Driesje Draaijer, welzijnscoach, d.draaijer@koppelswoe.nl
Koppel-Swoe Tel. 0578-676767

 

Welzijn op recept in gemeente Epe in het leven geroepen

Soms heb je als huisarts wel eens een consult waarbij er maar moeilijk een diagnose te stellen is. Iemand ervaart stress of lichamelijke klachten door bijvoorbeeld partnerverlies. “Dan helpt medicatie niet direct, dan schrijf je liever een ander recept voor.” Een recept dat gericht is op beweging en sociale interactie bijvoorbeeld. Om dat te bereiken moeten hulpverleners in de eerstelijnszorg nog meer samen gaan werken. Onlangs is het initiatief Welzijn op recept in de gemeente Epe gestart, waarbij diverse partijen de handen ineen slaan. Een gesprek met Driesje Draaijer, welzijnscoach van Koppel-Swoe, huisarts Freek Stijntjes en Tessa Hoogesteger, maatschappelijk werker bij Vérian.

Want die drie partijen zijn dit project gestart, vertelt Driesje Draaijer. “Onze directeur Marian Kemper (Koppel-Swoe) kwam een aantal jaar geleden in aanraking met eenzelfde idee in Nieuwegein.

Financiering Welzijn op recept in gemeente Epe

Er werd een projectplan gericht op de gemeente Epe geschreven. Vervolgens is de  financiering gezocht. Deze werd onder andere gevonden bij de gemeente Epe, maar ook bij het Oranjefonds en de Stichting Samen voor Ouderen in Epe. Wij hebben een projectplan ingediend bij de gemeente Epe, kregen er subsidie voor en zijn in april gestart. “Meteen is er contact gezocht met Vérian en met de huisartsengroep Epe-Oene. Want om goede resultaten te boeken is een nog intensievere samenwerking tussen de instanties van de eerstelijnszorg nodig.”

‘Duwtje’

‘Welzijn op recept’ was geboren. Het verschilt nadrukkelijk met maatschappelijk werk, vullen Tessa Hoogesteger en Freek Stijntjes aan. “Deze klachten van inwoners van de gemeente Epe worden op deze manier eerder gesignaleerd en dus proactief opgepakt. We hebben allemaal hetzelfde doel: we proberen eerder te signaleren en de mensen samen naar een hoger niveau te krijgen.” Op het moment dat een dergelijke klacht bij huisartsen, Vérian of andere partijen gesignaleerd wordt, dan pakt Driesje Draaijer het vervolgtraject op.

“Ik reageer binnen twee weken en probeer een gesprek in te plannen met die persoon. Vervolgens inventariseren we samen (eventueel met andere partijen zoals schuldhulpverlening of bijvoorbeeld MEE Veluwe) hoe iemand met dergelijke psychosociale klachten weer geactiveerd kan worden. We geven een duwtje in de rug, waardoor mentale gezondheid, veerkracht en zelfredzaamheid vergroot. Inmiddels zijn de eerste personen al geholpen.” Bewegen, vrijwilligerswerk doen, met anderen koken, lekker samen kletsen of ergens een hapje eten, het zijn activiteiten die je daarvoor in het leven zou kunnen roepen. “Dat is iedere keer weer anders: we proberen er zorgvuldig achter te komen wat er precies nodig is.”

Vrijwilligers gezocht

Een nadrukkelijk extra aspect aan ‘Welzijn op recept’? Driesje Draaijer: “We zouden het prachtig vinden wanneer er ook vrijwilligers aanhaken die mee willen helpen met dit project.  Je kunt dan ondersteuning bieden en ingezet worden in het begeleiden van mensen naar een activiteit die bij diegene past.  Lijkt je dit wat? Stuur dan een mail naar d.draaijer@koppelswoe.nl of bekijk de extra informatie op onze website.”

bron tekst en fotografie: Veluws Nieuws – Dennis Dekker 

Welzijn op Recept

EpeDoet!

© 2022 Media Magneet