Samen pakken we armoede in Epe aan!

Samen pakken we armoede in Epe aan!

Met het project Moedige Mensen is Sociaal Werk Nederland begonnen om in 15 arbeidsmarktregio’s krachtige lokale samenwerking te organiseren ter bestrijding van armoede en schulden. Waarom?

Armoede is een groeiend maatschappelijk probleem waarbij een grote groep mensen buitenspel staat, onder wie een hoop kinderen. Zij hebben hulp nodig en moeten weer onderdeel van de maatschappij uitmaken. De gemeente Epe is groot voorstander van dit landelijke initiatief.

Lees ook: Armoede en Schulden in de gemeente Epe

Ook Epe pakt armoede samen aan

Donderdag 22 juni werd op de landelijke Moed-en-Morgen-dag van Moedige Mensen de zogenaamde ‘Spierbundel’ overhandigd aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. Een bundeling van alle lokale projecten en hun succes. Ook het enthousiaste netwerk dat de afgelopen periode in Epe is ontstaan op het gebied van armoede en schulden maakt hier onderdeel van uit.

Marian Kemper (‎directeur-bestuurder Koppel, de Eper organisatie voor welzijn en kinderopvang) en Erik Visser (wethouder gemeente Epe): “Het belangrijkste winstpunt? Het enthousiasme waarmee de handschoen is opgepakt, we zitten met allemaal maatschappelijk betrokken mensen bij elkaar. Nieuw is ook de samenwerking met het bedrijfsleven, waardoor je echt kunt versnellen.”

Veel verborgen armoede in Epe

Veel gemeenten kampen ermee: mensen die recht hebben op voorzieningen maar daar nauwelijks gebruik van maken. Dat speelt ook in Epe, stelt Marian Kemper van Koppel. “Er is veel verborgen armoede, doordat mensen geen hulp durven vragen, of omdat ze niet weten bij wie ze daarvoor moeten zijn. Dat hoor ik vanuit het wijk- en buurtgericht werken, het Formulierenteam, de ParticipatieSpringplank (voor uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt) en vanuit de kinderopvang en peuterspeelzalen.”

armoede in epe

In de gemeente Epe leeft 6 procent van de huishoudens op of onder het sociaal minimum. “Dat is een belangrijke reden om mee te doen aan Moedige Mensen: hoe kunnen we ze beter bereiken en voorkomen dat ze verder afglijden?”

Lees ook: Moedige mensen: aanpak armoede en schulden in de gemeente Epe

Minimaal rondkomen

Erik Visser: “Toen ik net wethouder was, kreeg ik vanuit de diaconie het signaal dat men geen enkel gezin in armoede had geholpen. Waarschijnlijk niet omdat dergelijke gezinnen er niet zijn, maar enkel omdat ze buiten beeld blijven. We hebben ze in contact gebracht met de stichting Leergeld. Die input vanuit de samenleving vormde ook de basis voor onze gemeentelijke nota ‘minimaal rondkomen; armoede & schulden in Epe 2017-2020’. Moedige Mensen sluit daar perfect bij aan.”

“Het extra van Moedige Mensen is de focus op het erbij halen van ondernemers. Zij kunnen en willen iets doen voor bijvoorbeeld werknemers met financiële problemen, maar ook rond de andere twee thema’s die in samenspraak zijn geformuleerd. Vanwege hun ‘out-of-the-box denken’ en de doortastende instelling.”

Drie werkgroepen

In Epe is een kerngroep met vertegenwoordigers van de gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De kerngroep heeft bekeken wat er al gebeurt rond schulden en armoede in Epe, bijvoorbeeld vanuit initiatieven als Epe scoort en de Bedrijvenkring. Dat leverde drie thema’s op:

  1. Jeugd in armoede
  2. Werknemers in armoede
  3. Zelfstandigen/kleine ondernemers in armoede en schulden

Ieder thema heeft een eigen werkgroep gekregen die zelfstandig aan de slag gaat. Karin van Turnhout-Eikelenboom is recent aangetrokken als kwartiermaker voor Moedige Mensen. Ze zorgt voor de verbinding van en het linken tussen de drie thema’s en de betrokkenen. Karin heeft veel contacten met ondernemers, mede dankzij haar landelijke en lokale activiteiten rond het zogeheten Roefelen.

Extra slagkracht

Erik Visser: “We hebben bewust overzichtelijke vervolgstappen afgesproken met realistische, meetbare  doelen, zodat je snel zichtbare successen kunt boeken en delen. Zo houd je commitment. En hoe voorkom je dat sociale uitsluiting al op scholen begint? Vanwege bijvoorbeeld de kosten van een schoolreisje of een trip naar Rome? Om nog maar te zwijgen van bijles en examentraining. Gemeente Epe heeft een Schoolfonds en een meedoenregeling, maar de bekendheid ervan moet groter. Daarbij kunnen we het Moedige Mensennetwerk goed gebruiken.”

Wil je meer weten over het project ‘Moedige Mensen’? Neem dan contact op met Marian Kemper via info@koppelepe.nl of 0578 -676767.


(c) Can Stock Photo / fantasista

Dit vind je misschien ook interessant!

Ouderensoos Oene

21 oktober 2019
Op donderdagmiddag 31 oktober 2019 komt de Soos in Oene weer bijeen van 14.00 uur tot 16.00 uur in Zaal Post. Deze middag is Bouke...
Meer lezen?
© 2023 Media Magneet