Armoede en Schulden

Mis nooit meer iets

Ontvang ons nieuws in uw mailbox

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Armoede en Schulden in de gemeente Epe

Armoede en schulden in de gemeente Epe zijn een steeds groter wordend probleem. Zes procent van de huishoudens leeft op of onder het sociaal minimum. Voor de gemeente Epe gaat het om 837 huishoudens. De gemeente Epe heeft voor een actieve en integrale aanpak op het voorkomen van armoede en schulden de beleidsnota ‘minimaal rondkomen (2017-2020)’ geschreven. 

Armoede en schulden zijn een steeds groter wordend probleem. 6% leeft op of onder het sociaal minimum. Voor de gemeente Epe gaat het om 837 huishoudens.

Vanuit Sociaal Werk Nederland zijn doelstellingen geformuleerd voor het opzetten van landelijke steungroepen. Koppel-Swoe heeft in de gemeente Epe het initiatief genomen om het project ‘Moedige Dialoog‘ op te starten. Via een brede samenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijven, vrijwilligers en de overheid, willen we effectief de strijd aangaan met armoede en schulden.

We werken aan een duurzame oplossing met de nadruk op preventie. Met als doel financiële zelfredzaamheid. Schuldproblemen van mensen leiden tot vele afgeleide problemen, zoals gezondheidsproblemen, eenzaamheid, depressie, dakloosheid et cetera. Ook de oorzaak van armoede en schulden is divers.

Er zijn vier werkgroepen actief: Jeugd, Werkgevers / Werknemers, Ondernemers en Financieel Veilig Ouder Worden (Lokale Alliantie). Per werkgroep worden deelprojecten zelfstandig uitgevoerd.

Servicepunt voor financiële en juridische vragen

Bij het Servicepunt kunnen inwoners, werkgevers, werknemers en ondernemers terecht met hun vragen over financiën en juridische zaken. Het Formulierenteam is hierin de verbindende schakel en voert het Servicepunt uit. Werkgevers worden geïnformeerd over de manier waarop zij schulden bij hun werknemers kunnen signaleren en de juiste ondersteuning kunnen bieden.

Schulden zorgen voor stress, mindere werkprestaties en meer ziekteverzuim en kosten volgens het Nibud een werkgever zo’n € 13.000 per jaar. Werkgevers geven aan dat de veranderende (krappere) arbeidsmarkt ervoor zorgt dat ze bereid zijn hun werknemers met schulden in verregaande mate te ondersteunen, maar niet altijd weten hoe ze dat het beste kunnen doen. Het Servicepunt is ze daarbij graag van dienst.

Samenwerken binnen het Servicepunt

Professionals en vrijwilligers werken samen in het Servicepunt. Partijen die meehelpen om de vragen van inwoners, werkgevers, werknemers en ondernemers samen aan te pakken zijn: Juridisch Spreekuur-Wetswinkel, het Formulierenteam en de Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden.

Het Servicepunt is te bereiken via: 0578-67 67 67 of servicepunt@koppelswoe.nl.

Meer informatie vind je op: www.moedigedialoogepe.nl

 

Lessen in omgaan met geld

De werkgroep jeugd organiseert lessen over omgaan met geld in het basisonderwijs en de eerste groepen van het voortgezet onderwijs. Ook wil de werkgroep ouders meer betrekken bij het onderwerp door onder andere lezingen te organiseren. Zoals de bijeenkomst over Financieel opvoeden door Eef van Opdorp.

Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden

Binnen dit samenwerkingsverband spannen de betrokken organisaties zich in om financieel misbruik tegen te gaan. Er wordt informatie uitgewisseld, ervaringen gedeeld, voorlichting gegeven en gewerkt aan bewustwording van risico’s. Het doel is om bij de diverse partijen, die te maken hebben met het vermoeden van financieel misbruik handelingsverlegenheid om te zetten in handelingsbekwaamheid door het delen van de aanwezige kennis. Koppel-Swoe is partner van deze alliantie.

Meer informatie: www.financieelveiligouderworden.com/steunpunt-epe

 

Voor Armoede en Schulden – Moedige Dialoog ontvangen wij subsidie van de gemeente Epe.

Heb je vragen?

Agenda

Dit vind je misschien ook interessant!

bekijk deze diensten ook eens

Nieuws over Armoede en Schulden in de gemeente Epe

© 2024 Media Magneet