Workshop: sociale veiligheid

Workshop: sociale veiligheid

Locatie : De Heerd
Datum/Tijd : 07/02/2023 - 19:30 - 21:30

Deze avond is met name bedoeld voor bestuursleden van verenigingen, stichtingen en organisaties die werken met vrijwilligers. U bent van harte uitgenodigd.

Deze avond wordt verzorgd door Ingrid Smit. Ingrid werkt als expert VOG/Sociale Veiligheid vanuit het Platform Vrijwillige Inzet/NOV.

Onder de noemer Sociale veiligheid wordt alles bedoeld dat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (pesten, discriminatie, (seksueel) geweld en agressie). Op deze avond aandacht voor  onder andere hoe je daar als bestuurder het beste mee om kunt gaan. Zowel in het voorkomen ervan, als het reageren erop als het zich heeft voorgedaan.

Grensoverschrijdend gedrag is iets waarvan je hoopt dat het zich niet voordoet in jouw organisatie maar waarbij het verstandig is om er op voorbereid te zijn wat op er van je verwacht wordt als bestuurslid als het zich voordoet.

Op deze avond zal er een verkenning zijn over tal van aspecten die vallen onder het thema sociale veiligheid. Bijvoorbeeld het vragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), aangifte doen, vertrouwenspersoon, slachtoffers, daders, onrust en communicatie. Het zal afhangen van of en wat er al geregeld is in je organisatie in hoeverre het verstandig is om dat alsnog te doen. Die dingen regelen, kan een vervolg zijn op deze informatieavond.

Wat leer je tijdens deze workshop?

Op deze avond zal er een verkenning zijn over tal van aspecten die vallen onder het thema sociale veiligheid. Bijvoorbeeld het vragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), aangifte doen, vertrouwenspersoon, slachtoffers, daders, onrust en communicatie. Het zal afhangen van of en wat er al geregeld is in je organisatie in hoeverre het verstandig is om dat alsnog te doen. Die dingen regelen, kan een vervolg zijn op deze informatieavond.

Voor wie ?

Deze avond is met name bedoeld voor bestuursleden van verenigingen, stichtingen en organisaties die werken met vrijwilligers.

Door wie?

Deze avond wordt verzorgd door Ingrid Smit. Ingrid werkt als expert VOG/Sociale Veiligheid vanuit het Platform Vrijwillige Inzet/NOV.

 

Meer informatie & aanmelden via www.epedoet.nl/workshops

Doelgroep: Volwassenen
Dienst: EpeDoet

Suzanne Tuinman

Vrijwilligerscoördinator Koppel-Swoe, Coördinator EpeDoet!, Sociaal Werker
Telefoon
06-36 23 96 18
E-mail
s.tuinman@koppelswoe.nl
Bereikbaar op Maandag, Dinsdag, Woensdag

© 2024 Media Magneet