Peuters ’t Muizenholletje op bezoek bij de kalfjes

Peuters ’t Muizenholletje op bezoek bij de kalfjes

Bij peuterspeelzaal ‘t Muizenholletje (Koppel-Swoe) zijn de peuters bezig met het thema “Bloeien en groeien”.

In deze tijd worden bij de grote dieren heel veel kleine dieren geboren. Zo ook bij familie Straatman in Vaassen. De peuters mochten op bezoek komen om de kalfjes te aaien, te voeren en te bekijken! In de stal hebben de peuters de koeien, kalfjes, schapen en kippen goed kunnen zien, het waren er heel veel! Ze liepen en sprongen door de stal en waren heel lief.

In de keuken van de boerderij hebben alle peuters een beker drinken en een stukje kaas van de melk van de koeien gekregen. Daarna was het alweer tijd om terug naar de peuterspeelzaal te gaan.

Familie Straatman, bedankt dat de peuters bij jullie mochten komen kijken, ze vonden het geweldig! En ook de mama’s, papa en oma’s hebben genoten!

Wilt u meer informatie over peuterspeelzaal/opvang ‘t Muizenholletje? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel-Swoe, planning@koppelswoe.nl of 0578 676767.

Herfstwandeling peuterspeelzaal de Buurtkabouters

Zaterdag 27 oktober was de jaarlijkse herfstwandeling van peuterspeelzaal de Buurtkabouters (Koppel-Swoe).

De peuters hebben met hun ouders, broertjes/zusjes of opa’s en oma’s een leuke en leerzame wandeling gemaakt. Door het zonnige herfstweer was het prachtig lopen in het bos.

De oudercommissie had een route uitgezet en door het volgen van pijlen kwamen de peuters langs verschillende opdrachten. Heel veel bladeren hoog in de lucht gooien, takken en noten zoeken, op een  omgevallen boom lopen, voelen in een voeldoos en nog veel meer. Aan het eind stond drinken en lekkers klaar en de kinderen gingen allemaal met een cadeautje naar huis.

Tijdens de meivakantie maken we een reis door de tijd

Voor de meeste scholen in Epe begint 30 april de meivakantie. Heel veel kinderen hebben enorm veel zin om weer naar de Vakantie-peuteropvang en de Vakantie-BSO van Koppel-Swoe te gaan.

In de aankomende meivakantie reizen de kinderen van de vakantieopvang door de tijd. Van de prehistorie tot de Middeleeuwen en van de tijd van de Grieken en de Romeinen naar de 20e eeuw.

Meivakantie-peuteropvang 2018

De Vakantie-peuteropvang is in de meivakantie gedurende drie ochtenden per week geopend. Iedere ochtend staat er een spetterende activiteit op het programma. Zo gaan de peuters een heus zelfportret à la Rembrandt of Van Gogh maken en creëren zij grottekeningen met houtskool.

Ze wanen zich Robin Hood tijdens de spelletjesdag en verkleden zich als jonkvrouwen en ridders tijdens de verkleeddag. Ook maken de peuters een uitstapje naar Kasteel Cannenburch en knutselen ze Romeinse mozaïeken.

Kijk hier voor het volledige programma

Meivakantie-BSO 2018

Ook de kinderen van de Vakantie-BSO gaan terug in de tijd. Zij starten de vakantieweken met het bouwen van een grote tijdmachine, waarmee ze gedurende twee weken iedere BSO-dag naar een andere tijd kunnen reizen. Ze vertrekken als eerst naar de prehistorie, waar ze zelf vuur gaan maken en een prehistorische lunch zullen eten.

Aan sportiviteit geen gebrek op de Oudhollandse spelletjesdag en tijdens de Robin Hood-dag. Op creatief gebied wordt er geschilderd en een mozaïek gemaakt. En uiteraard staan er ook uitstapjes op het programma: de kinderen gaan terug naar 1900 tijdens de kindermiddag bij Museum Hagendoornse Plaatse en bezoeken het middeleeuwse stadje Hattem.

Kijk hier voor het volledige programma

Meer informatie

De BSO van Koppel-Swoe organiseert iedere vakantie dagelijks een activiteit. De opvang is af te nemen op vaste momenten, maar ook geheel flexibel.

Wilt u meer informatie over de buitenschoolse opvang (BSO) of de peuteropvang en de mogelijkheden hiervan? Stuur dan een mail naar planning@koppelswoe.nl of bel naar 0578-67 67 67.

Samen op weg K.Norelschool en Kindercentrum Kierewam

Vanaf 19 februari ’18 wordt de samenwerking tussen de peuters van peuterspeelzaal ’t Hummelhoekje (onderdeel van Kindercentrum Kierewam, Koppel-Swoe) en de K. Norelschool geïntensiveerd.

Tussen hun tweede en zesde levensjaar ontwikkelen kinderen zich enorm. Te denken valt aan taal- en communicatieve vaardigheden, leren samen spelen, zichzelf aankleden enz.
De sprong naar de basisschool komt voor drie-jarigen dichterbij en kinderen zullen die sprong gemakkelijk aandurven, wanneer ze voorbereid, begeleid en gestimuleerd zijn.

Elke maandagochtend komen de peuters mét de pedagogisch medewerker op school.De peuters spelen dan samen met de kleuters en ‘ontwikkelen’ in dezelfde omgeving als de kleuters.Dit is een mooie voorbereiding op de basisschool, de peuters wennen vast aan ‘school’ en de gang van zaken op een basisschool. De kleuters genieten van het ‘helpen’ van de peuters.

Wilt u meer informatie over Kindercentrum Kierewam (peuterspeelzaal/peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang)? Neem dan contact op met de afdeling Planning van Koppel-Swoe, planning@koppelswoe.nl of 0578 676767. Voor meer informatie over de K.Norelschool kunt u contact opnemen met Corrianne de Vries, directie@knorel-epe.nl of 0578 615019.

IKK: nieuwe kwaliteitseisen voor de Kinderopvang en BSO

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er landelijke wijzigingen in de kwaliteitseisen voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang. Dat noemt men het zogenaamde Akkoord IKK*. 

Het Akkoord IKK is ingedeeld in vier thema’s en omvat wijzigingen of aanvullingen ten aanzien van de kwaliteit. Voor dit jaar, maar ook voor 2019 en de jaren daarna. We leggen je graag uit wat de thema’s en wijzigingen inhouden. In het algemeen en voor onze kinderopvang.

De 4 thema’s van het IKK

1# Ontwikkeling van het kind staat centraal

Het eerste thema is ‘de ontwikkeling van het kind staat centraal’. Hierbij is vastgelegd dat de pedagogische doelen als voorwaarde gelden voor verantwoorde kinderopvang. Als kinderopvangorganisatie moet je ervoor zorgen dat elk kindercentrum een pedagogisch beleidsplan heeft, dat voldoet aan de nieuwe eisen.

Koppel-Swoe heeft een vernieuwd algemeen pedagogisch beleidsplan geschreven. Daarnaast ligt er per locatie een pedagogisch werkplan dat is afgestemd op die betreffende locatie en/of groep.

De pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren de brede ontwikkeling van kinderen. Er is altijd sprake van overdracht naar school en naar de BSO (na schriftelijke goedkeuring van ouders). Elk kind in de dagopvang, peuterspeelzaal en BSO heeft een eigen mentor. Deze mentor is aanspreekpunt voor kinderen en hun ouders en bespreekt de ontwikkeling van het kind met ouders. Het werken met mentoren in de BSO is nieuw voor ons.

 2# Veiligheid en Gezondheid

Het tweede thema staat in het teken van Veiligheid en Gezondheid. Een jaarlijkse inventarisatie maakt plaats voor een ‘actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid’. Dit beleid, mede vormgegeven door onze pedagogisch medewerkers, biedt meer ruimte voor maatwerk bij het beperken van de risico’s op veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. Daarbij biedt het handvatten aan pedagogisch medewerkers om kinderen te leren met kleine risico’s om te gaan.

Tijdens de opvangtijd moet er op ieder kindercentrum een volwassene aanwezig zijn met een kinder-EHBO-certificaat, zodat snel en adequaat gehandeld kan worden bij calamiteiten. Alle pedagogisch medewerkers van Koppel-Swoe zijn in het bezit van een erkend Kinder-EHBO-diploma.

3# Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

Thema 3 gaat in op stabiliteit en pedagogisch maatwerk. Er is een nieuwe eis vastgesteld waarbij het ‘vaste-gezichten-criterium’ voor 0-jarigen wordt aangescherpt. Bij baby’s van 0 jaar is er dus minder wisseling van de aanwezige vaste gezichten dan bij oudere kinderen.

Nieuw is ook dat er vanuit het Akkoord IKK geen vastgestelde tijdsvakken meer zijn waarbinnen er afgeweken mag worden van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Koppel-Swoe mag nu dus zelf deze tijdsvakken bepalen en vastleggen in het pedagogisch beleidsplan. De tijdsvakken bedragen in totaal niet meer dan drie uur per dag. Het gaat meestal om het begin en het eind van de dag en de slaaptijd van de meeste kinderen.

4# Kinderopvang is een vak

Het laatste thema betreft ‘Kinderopvang is een vak’. Dat kunnen wij niet anders dan beamen. Koppel-Swoe investeert veel in de scholing van de pedagogisch medewerkers en blijft dat ook doen. Medewerkers worden bijgeschoold op diverse gebieden, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Jaarlijks maken wij een opleidingsplan.

Het komende half jaar staan er uitdagende trainingen op het programma voor de pedagogisch medewerkers. De eerste interactieve scholingsavond, met als thema ‘implementatie IKK’ heeft  al plaatsgevonden. In februari volgt er een nascholing op gebied van ‘Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)/Kindgericht werken’ voor alle pedagogisch medewerkers. In maart staat de ‘meldcode kindermishandeling’ op het programma. In april en mei volgen de pedagogisch medewerkers een workshop schminken.

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact op met de leidinggevenden van onze kinderopvang, peuterspeelzalen en BSO.

Melle de Vos (m.devos@koppelswoe.nl) of Hester Rook (h.rook@koppelswoe.nl) staan je graag te woord. Liever bellen? Neem dan contact op met 0578-67 67 67, dan wordt er een belafspraak gepland.

De wijzigingen komen voort uit het Akkoord IKK dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV en het CNV in 2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het IKK-akkoord geschaard.

Vacature vrijwilliger(s) – Kindercentrum Kanjers en Kindercentrum Kierewam – 2 dagdelen per week (per kindercentrum)

Voor Kindercentrum Kanjers en voor Kindercentrum Kierewam is Koppel op zoek naar vrijwilligers.

 

Vacature vrijwilliger(s) – Kindercentrum Kanjers en Kindercentrum Kierewam – 2 dagdelen per week (per kindercentrum)

Taakomschrijving

 • Verrichten van hand- en spandiensten (zowel qua activiteiten met de kinderen als ondersteunende werkzaamheden);
 • Helpen bij het ophalen van kinderen uit school (BSO);
 • Lichte schoonmaakwerkzaamheden.

Wat verwachten we van jou?

 • Kanjers: minimaal beschikbaar op donderdagmiddag, bij voorkeur ook de donderdagochtend, maar een ander dagdeel (naast de donderdagmiddag) mag ook.
 • Kierewam: minimaal 2 dagdelen beschikbaar (welke dagen dit zijn maakt niet uit).
 • Een Verklaring omtrent het Gedrag;
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Onderschrijven van het pedagogisch beleid van Koppel en dit uitdragen in de omgang met kinderen, ouders en beroepskrachten;
 • In staat om aanwijzingen van de pedagogisch medewerker zichtbaar op te volgen;
 • Dient zich te houden aan gemaakte afspraken en de plichten zoals deze beschreven staan in het vrijwilligersbeleid. Ook tekent de vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst;
 • Bij voorkeur ervaring met de doelgroep.

Wat bieden wij jou?

 • Afwisselend werk in de kindercentra van Koppel;
 • Mogelijkheid om ervaring op te doen in het werken met kinderen van 0-12 jaar.

Reageren

Ben je enthousiast over deze vacature? Denk jij dat je de juiste persoon bent voor deze functie, dat jij onze organisatie nog verder kunt versterken?

Dan willen we graag dat je reageert!

Stuur een mail naar Hester Rook, h.rook@koppelepe.nl, o.v.v. vacature vrijwilliger Kindercentrum Kanjers of Kierewam. Ook kun je contact opnemen met Hester via bovengenoemd emailadres of 06 20219200 op maandag, dinsdag of donderdag.

Over Koppel

Opvoeden, opgroeien, welzijn én verbinden. Dat zijn de woorden waar stichting Koppel uit de gemeente Epe voor staat. Of hetnu kinderopvangpeuterspeelzaalactiviteitenbso of wijkgerichte werkzaamheden zijn. Koppel stelt zichzelf ten doel om iedere dag een bijdrage te leveren aan talentontwikkeling en welzijn van burgers van 0 tot 100 jaar. De organisatie staat dichtbij de mensen en is actief in alle buurten en wijken van de dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene.

Meer informatie

Hier vind je meer informatie over de missie en visie van Koppel en Kindercentrum Kanjers en Kindercentrum Kierewam.

Inloopochtend peuterspeelzaal Kiddo’s

Op maandag 27 november van 8.30 uur tot 10.30 uur en op woensdag 29 november van 10.30 uur tot 12.30 uur is er een inloopochtend bij peuterspeelzaal Kiddo’s.

Kiddo’s is gevestigd in Jenaplanschool ’t Hoge Land. Kiddo’s heeft, naast de peuterspeelzaal/peuteropvang voor 2 tot 4-jarigen, ook een buitenschoolse opvang voor
4-12-jarigen.

Peuterspeelzaal Kiddo’s beschikt over een mooi lokaal, ingericht volgens de visie van Koppel: kinderen leren van elkaar, de ruimte en de volwassenen. Er is een ontdekhoek, met lichtbak en verschillende materialen om zelf te ontdekken. Ook de bouwhoek, huishoek en knutselplek ontbreken niet. De buitenruimte is ruim en ook hier is genoeg gelegenheid om van alles te ontdekken!

Op 27 en 29 november zijn ouders die een liefdevolle en uitdagende plek als voorbereiding op de basisschool voor hun peuter zoeken, van harte welkom! De koffie en thee staat klaar! De kinderen kunnen heerlijk spelen en meemaken hoe een ochtend op de peuterspeelzaal er uit ziet.

Wanneer er op deze ochtend aangemeld wordt voor peuterspeelzaal Kiddo’s, hoeft er geen inschrijfgeld betaald te worden!

Wilt u meer informatie over peuterspeelzaal/peuteropvang Kiddo’s? Stuur dan een mail naar planning@koppelepe.nl of bel naar 0578 676767.

 

© 2019 Media Magneet