Spelregels Repair Café gemeente Epe

Spelregels Repair Café Epe

zorg je dat je op de hoogte bent?

Bij ons Repair Café hanteren we -op alle locaties- de volgende spelregels. We verzoeken je om kennis te nemen van deze spelregels als je voornemens bent iets bij ons te laten repareren.

Spelregels Repair Café gemeente Epe

 • De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen, zo nodig met hulp van de bezoekers.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten, die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet kunnen worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
 • Tijdens ons Repair Café maken we foto’s, die we voor promotionele doeleinden gebruiken. Uiteraard kun je ons op dat moment aangeven als je niet op de foto wilt.

<< ga terug naar de pagina van Repair Café

© 2024 Media Magneet