Vrijwilligersraad Koppel-Swoe

Vrijwilligersraad Koppel-Swoe

Zonder de inzet van onze vrijwilligers zijn we als Koppel-Swoe nergens. We zien de inzet van actieve inwoners terug bij bijna alle diensten en het is echt grandioos wat zij betekenen voor anderen in de gemeente Epe. Omdat vrijwilligers zo belangrijk voor ons zijn, hechten we veel waarde aan de advisering van én inspraak door vrijwilligers. Daarom hebben wij in september 2018 een Vrijwilligersraad geïnstalleerd. In de Vrijwilligersraad wil Koppel-Swoe een brede vertegenwoordiging van de vrijwilligers om hen een stem te geven.

Het doel van de Vrijwilligersraad en vrijwilligersbeleid

De belangrijkste taak van de Vrijwilligersraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Vrijwilligerscoördinator en directeur bestuurder van Koppel-Swoe bij het te voeren beleid ten aanzien van vrijwilligerswerk en het toetsen van het huidige beleid.

Het doel van het vrijwilligersbeleid is het formuleren van uitgangspunten voor een duidelijke en eerlijke samenwerking. Verwachtingen kunnen worden uitgesproken en op basis van afspraken kan men elkaar aanspreken op het nakomen van deze afspraken. Koppel-Swoe wil met dit vrijwilligersbeleid de plaats van de vrijwilliger in de organisatie helder omschrijven en de rechten en plichten van de vrijwilligers vastleggen.

Over de Vrijwilligersraad van Koppel-Swoe

De Vrijwilligersraad bij Koppel-Swoe bestaat uit minimaal 5 en maximaal 11 leden. Hierbij wordt gestreefd naar een brede en diverse vertegenwoordiging van de vrijwilligers. De leden zijn al minimaal een half jaar actief als vrijwilliger bij Koppel-Swoe.

Van de leden wordt verwacht dat ze ogen en oren open houden tijdens hun vrijwilligerswerk en in hun leefomgeving om zo signalen op te vangen en deze in te brengen tijdens de vergaderingen. Dit kan over van alles gaan, als het maar de sociale interactie in de leefomgeving gaat en er een link is naar vrijwilligerswerk bij Koppel-Swoe. De Vrijwilligersraad vergadert vier keer per jaar, bij voorkeur op vrijdagmiddag van 14.00-15.30 uur in het Kulturhus in Epe. Zijn we bij elkaar dan is de sfeer goed, bruisend en opbouwend!

Om opgedane, zinvolle ervaring in de Vrijwilligersraad zo effectief mogelijk in te zetten en continuïteit te waarborgen, wordt er bij aftreden naar gestreefd dat minimaal 50% van de zittende raadsleden doorgaan voor de volgende twee  jaar. Zo treden er bij toerbeurt tweejaarlijks leden af of worden herkozen.

Als vrijwilliger van Koppel-Swoe is de Vrijwilligersraad er voor jou. De Vrijwilligersraad is door en voor vrijwilligers. Wil jij in contact komen met de Vrijwilligersraad? Bijvoorbeeld omdat je ergens tegen aan loopt in je vrijwilligerswerk bij Koppel-Swoe. Dit kan via vrijwilligersraad@koppelswoe.nl

Bereikte resultaten

Koppel-Swoe heeft, op advies van de Vrijwilligersraad, vastgesteld dat iedere vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet kunnen overleggen. Een mooie stap op weg naar veilig vrijwilligerswerk. Daarnaast heeft de Vrijwilligersraad het vrijwilligersbeleid van Koppel-Swoe opgesteld. Twee mooie successen van de Vrijwilligersraad.

Wil jij lid worden van de Vrijwilligersraad? Meld je aan!

De Vrijwilligersraad van Koppel-Swoe is op zoek naar nieuwe leden in verband met het aftreden van enkele leden. Lijkt het jou leuk om de Vrijwilligersraad te versterken en mee te denken over vrijwilligerswerk bij Koppel-Swoe? Meld je dan aan bij de Vrijwilligersraad via vrijwilligersraad@koppelswoe.nl

Namens de Vrijwilligersraad,

Piet Rutgers, Zwaantje Nootboom, Jan Wouter van der Straaten, Wim Derksen, Kees van der Zaal, Cora Derksen, Huib van der Geer en Suzanne Tuinman

Dit vind je misschien ook interessant!

EpeVertelt! De Tovertuin

EpeVertelt! is een rubriek waarbij EpeDoet! mensen uitnodigt die vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij doen. Voor deze editie zaten we op een mooie woensdagochtend...
Meer lezen?
© 2024 Media Magneet