Experimenteel leren in de wijk; onderwijs en welzijn ontmoeten elkaar

Experimenteel leren in de wijk; onderwijs en welzijn ontmoeten elkaar

16 maart 2018

Onderwijs en welzijn kunnen van elkaar leren. Dat was de insteek van de pilot ‘Experimenteel leren in de wijk’, die Aventus met de opleiding Sociaal Werk en Koppel-Swoe in het schooljaar 2016/2017 met elkaar zijn gestart.

Koppel-Swoe wil ‘leren’ toevoegen aan ‘leven’ en ‘werken’ in de wijk. De begeleide praktijk geeft een extra dimensie en extra handen. Op die manier kunnen bewoners bereikt en ondersteund worden in hun wensen, behoeften en vragen.

Binnen het MBO is leven, werken en leren een onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden. Studenten worden opgeleid voor een beroep dat nu nog niet bestaat. Zo ontmoeten onderwijs en welzijn elkaar.

De doelstelling van het project is om tweedejaars studenten inzicht te geven in de toekomstige beroepspraktijk. Hierdoor zijn ze zich sneller bewust van hun eigen loopbaankeuze en beter toegerust voor de beroepspraktijk. Het werkveld krijgt zo de beste professionals.

De praktijk

Ruim 20 studenten van de opleiding Sociaal Werk van Aventus zijn in oktober 2016 bij Koppel-Swoe gestart met het experimenteel leren in de wijk. Dit noemt men ook wel hybride leren. Iedere woensdagmiddag zetten studenten zich in voor de wijk Krugerstraat Noord in Vaassen. Ze doen dit onder begeleiding van twee docenten en een sociaal werker van Koppel-Swoe.

De uitvalsbasis is Wijksteunpunt Bloemfontein. In nauwe samenwerking met docenten en een sociaal werker is er lesgegeven, maar zijn er ook praktijkopdrachten met wijkbewoners uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in diverse projecten en activiteiten die bijdragen aan het vergroten en verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Krugerstraat Noord in Vaassen.

Vraaggericht werken

De studenten leren om vraaggericht te werken. Zij zijn gestart met een buurtanalyse en een behoefte-onderzoek. Dit om in kaart te brengen welke signalen, vragen en behoeften er in de wijk leven.

Dat heeft geresulteerd in diverse activiteiten en projecten zoals: een nieuwjaarsbijeenkomst, fietslessen, hulp met het maken van cv’s, sport en spel op straat, kinderactiviteiten, een beautymiddag en een high tea voor ouderen, een paasactiviteit voor buurtbewoners en ondersteuning bij de Buitenspeeldag. Als afsluiting is er een spetterend wijkfeest voor jong en oud gehouden. Het doel? Elkaar beter leren kennen en het contact tussen de buurtbewoners te versterken.

Geslaagd experiment

De pilot ‘Experimenteel leren in de wijk’ is aan het eind van het schooljaar geëvalueerd. Zowel Aventus als Koppel-Swoe ervaren de samenwerking als zeer positief. Voor Koppel-Swoe was het vooral erg prettig dat er door het project veel extra handen in de wijk waren. Daardoor kon er nog betere invulling gegeven worden aan de vraag en behoefte van wijkbewoners.

Om een goed beeld te krijgen van ‘Experimenteel leren in de wijk’ is er in juli 2017 (toen nog Stichting Koppel) een kort filmpje door Aventus gemaakt:

Vervolg experimenteel leren

Door de positieve ervaring hebben beide partijen besloten om de samenwerking te continueren. Sinds september 2017 zijn iedere woensdagmiddag 25 nieuwe tweedejaars studenten aan het praktijkleren én werken in de wijk de Heggerenk in Vaassen.

Sinds februari is de helft van de groep ingezet in de wijk Krugerstraat Noord. Dit om nog meer inwoners te bereiken en te ondersteunen in hun wensen en behoeften. Na het behoefteonderzoek in de buurt, is er gestart met diverse nieuwe activiteiten en projecten. Waaronder een kinderclub, sport en spel op straat en een smartphonecursus. Voor de tweede helft van dit schooljaar staat er nog veel meer op de planning. Zoals bijvoorbeeld het ondersteunen bij het opzetten van het Huiskamerproject in Bloemfontein en activiteiten voor ouderen.

Voor meer informatie over ‘Experimenteel leren in de wijk’ kunt u contact opnemen met Fabiënne Zoetbrood via f.zoetbrood@koppelswoe.nl.

 

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2024 Media Magneet