Gebiedsgericht werken is continu zoeken naar verbinding

Gebiedsgericht werken is continu zoeken naar verbinding

Iedere buurt of wijk is uniek en heeft zijn eigen sfeer en identiteit. Dit komt door de diversiteit in bijvoorbeeld gezinssamenstellingen, geschiedenis van de wijk, leeftijd, inkomens en nog veel meer. In de gemeente Epe zijn een aantal wijken verrijkt met een wijkvereniging, speeltuinvereniging, dorpshuis of een kerk. Op acht locaties verspreid door de gehele gemeente Epe zijn ook ‘Huizen van de Buurt‘ waar sociaal werkers van Koppel-Swoe actief samenwerken met inwoners, vrijwilligers en andere professionals op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Alle eerder genoemde locaties zijn belangrijke centrale plekken voor de inwoners van de gemeente Epe. “Hier drinken buurtbewoners samen koffie, zijn zelf actief als vrijwilliger, lopen naar binnen voor gratis advies, nieuwkomers kunnen er terecht voor taallessen, volwassenen hebben leuke dagbesteding, maar ook jongeren komen samen chillen. Het zijn, binnen het gebiedsgericht werken, plekken van én voor inwoners die zorgen voor verbinding”, aldus Linda Brouwer, gebiedsregisseur bij Koppel-Swoe. “Hier hebben actieve inwoners een belangrijke, onmisbare rol.”

In verbinding staan met elkaar

“Door op al deze locaties onderling met elkaar in contact te staan, kun je als gebiedsregisseur signalen ophalen uit een gebied. Waar is behoefte aan? Hoe ervaren inwoners de leefbaarheid? Of de veiligheid? Dat kunnen we als gebiedsregisseur niet alleen”, aldus Linda. “Dat doen we in samenwerking met de sociaal werkers van Koppel-Swoe en we werken nauw samen met organisaties waarvan de professionals ook achter de voordeur komen. Het doel is om elkaar steeds meer op te zoeken als organisaties en ons met actieve inwoners gebiedsgericht te buigen over vraagstukken rondom de eigen leefomgeving, financiële gezondheid, jeugd en nieuwkomers.”

Een actueel voorbeeld van gezamenlijk optrekken binnen een vraagstuk is de gewenste herinrichting van het pleintje van de Wetstraat-flat. “Ons bereikten signalen dat een aantal buurtbewoners graag een veilige, groene (speel)plek wilde inrichten voor zowel kinderen als volwassenen. Samen met Triada, gemeente, Axent en de inwoners hebben we om de tafel gezeten.”

Er is afgelopen maand een bewonersavond georganiseerd. Koppel-Swoe heeft een flyer voor de bewoners gemaakt en stelt Huis van de Buurt Bloemfontein beschikbaar. Buurtbewoners hebben de flyer zelf rondgebracht in de buurt, gaven die avond uitleg over hun plan en vertellen medebewoners over de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden in dit project. Het doel van de initiatiefgroep is om van 70% van de bewoners handtekeningen binnen te halen om het project te kunnen realiseren. “Wij luisteren, faciliteren, denken mee, helpen en verbinden met de juiste organisaties. Maar uiteindelijk komt het idee en de invulling van deze gebiedsopgave van de bewoners zelf. En pakken we dit samen op met gemeente, Axent en Triada.”

Verbinden is belangrijk binnen gebiedsgericht werken. In de gemeente Epe zijn verschillende plekken die zorgen voor die verbinding.

Signalen bespreekbaar maken

Worden signalen van inwoners altijd duidelijk gecommuniceerd? Zijn ze altijd zichtbaar? Linda: “Nee. Soms moet je tussen de regels door luisteren, krijg je een signaal van een andere organisatie of geeft een andere inwoner een signaal af, omdat iemand zich zorgen maakt om een buurtbewoner.” Waardoor denkt Linda dat dit komt dat? “Soms komt het dat omdat inwoners niet weten waar ze moeten zijn. Maar soms ook door het niet durven melden door schaamte. Een herkenbaar voorbeeld uit deze tijd is bijvoorbeeld hoe lastig het voor sommige inwoners is om aan te geven dat ze financieel niet meer rondkomen.”

Zorgen over energiekosten als onderwerp is momenteel wel beter bespreekbaar, omdat we allemaal te maken hebben met hoge energielasten. Die zijn voor bijna iedereen moeilijk om te betalen. Daarin verschillen we niet. “Maar aangeven dat we helemaal niet meer kunnen rondkomen is een ander verhaal. We merken dat mensen zich schamen en niet aan de bel durven trekken.”

Signalen m.b.t. dit thema lopen vanuit het gebiedsgericht werken uiteen, maar de volgende signalen komen veelvuldig terug:

  • Gevoel van wantrouwen: ‘Ik hoef geen toeslagen, want dadelijk moet ik ze achteraf terugbetalen’
  • Gebrek aan informatie: ‘Waar is er eigenlijk een overzicht aan regelingen en toeslagen en waar kan ik terecht?’
  • Kennis: regels rond uitkeringen, toeslagen en belastingen zijn voor inwoners soms een studie op zich waar zelfs financiële experts in vastlopen (NRC 28-2-2023 – Al jaren in armoede)

Binnenlopen wanneer je wilt

“We zien nu regelmatig dat iemand pas in zicht komt als er al schulden zijn. En dat is jammer.” Inwoners kunnen tijdens de openingstijden van een Huis van de Buurt of ons secretariaat (Stationsstraat 25, Epe) altijd binnenlopen met vragen over welzijn, zorg of wonen. Ook organiseren we in bijna ieder Huis van de Buurt inloopuren. Soms ook samen met partners. Inloopuren zijn belangrijke uren voor inwoners. Bij de inloopuren van Het Formulierenteam zitten bijvoorbeeld deskundige vrijwilligers die met je meedenken over de administratie of een lastige brief. Ze zijn getraind en volgen de laatste ontwikkelingen. Ze kijken ook naar het totaalplaatje in hun advies. Bijvoorbeeld: als je deze toeslag aanvraagt, dan heeft dat hier gevolgen.

Het is belangrijk dat mensen weten dat deze gratis inloopuren bestaan en dat ze op tijd met hun vragen daarheen gaan. “Geldzorgen hebben heeft ook effect op de gezondheid van mensen”, vervolgt Linda. “Hier komt opnieuw het belang van het in verbinding staan met professionals en buurtbewoners onderling weer om de hoek kijken. Door te weten wat er speelt bij je buurtbewoner, of bijvoorbeeld als dokter bij je patiënt of als organisatie bij je cliënt, kunnen ook zij doorverwijzen naar de diensten en regelingen die er in de gemeente Epe zijn. Dan hebben we samen aan de voorkant al veel gewonnen.”

Verbinders

“Aarzel niet om ons te bellen of mailen als je iets signaleert, je zorgen over iets maakt of een goed idee hebt voor je wijk, buurt of dorp. Op www.koppelswoe.nl/gebiedsregisseurs staan onze contactgegevens. Als gebiedsregisseurs verbinden we graag”, sluit Linda af. Wil je nog meer weten over gebiedsgericht werken? We hebben al eerder een artikel hierover gepubliceerd. Dat lees je via deze link.

 

PS Van 27 t/m 31 maart 2023 is het de landelijke ‘Week van het Geld’. Koppel-Swoe sluit hier samen met gemeente Epe bij aan. Volgende week hebben we een emailnieuwsbrief met daarin onder andere een overzicht van de activiteiten. Ook lees je hierover meer informatie op de gemeentepagina’s in ‘Rondom de Sprengen’.

Dit vind je misschien ook interessant!

Multi-Culti lunch in Bloemfontein

16 februari 2024
Samen lunchen, elkaar ontmoeten, gezelligheid en elkaar leren kennen door elkaars eten. Dit zijn de ingrediënten voor de Multi-Culti lunch in Huis van de Buurt...
Meer lezen?

Vacature: leden Raad van Toezicht

12 februari 2024
Vanwege uiteenlopende redenen (verstrijken termijn en terugtreden) zijn wij als Raad van Toezicht van de Stichting Koppel-Swoe op zoek naar twee nieuwe leden: Een lid...
Meer lezen?
© 2024 Media Magneet