Iedereen mag meedoen in Epe

Iedereen mag meedoen in Epe

24 januari 2018

Meer initiatieven met hetzelfde aantal mensen en gerichte inzet van vrijwilligers. Dat is eenvoudig gesteld het gevolg van de fusie van de Eper welzijnsstichtingen Koppel  en SWO/E die per 1 januari van kracht is geworden. Het welzijn van alle inwoners van de gemeente Epe is daarmee nog steviger verankerd in één organisatie, met aan het roer Marian Kemper.

Kemper, die al zeven jaar directeur/bestuurder van Koppel is, vertelt dat er twee jaar aan de fusie is gewerkt en dat de samensmelting met de Stichting Welzijn Ouderen Epe (SWO/E) geen personele consequenties heeft gehad. “Iedereen is binnenboord gebleven”, aldus Kemper. De gefuseerde instellingen gaan verder onder de naam Koppel-Swoe. Kortom, de vertrouwde namen blijven met daarachter veelal de vertrouwde gezichten.

Winst in tijd en menskracht

Wel wordt het een en ander geschoven binnen de organisatie, laat Kemper weten. Door de fusie worden communicatielijnen beduidend korter, om maar eens iets te noemen. Kemper: “Er waren hier en daar natuurlijk overlappingen tussen beide organisaties. Die konden er nu uit worden gehaald en we konden kennis gaan bundelen. En dat is winst in tijd en menskracht. Winst die we nu in kunnen zetten voor Epe.”

Ambities en plannen

Want de directeur van de nieuwe instelling barst van de ambities en plannen. Naast alle en vele vertrouwde initiatieven voor jong en oud zijn er ook nieuwe concrete plannen in ontwikkeling zoals een tolkenpool die nieuwkomers op weg moet gaan helpen in de Eper samenleving. Ook zijn er plannen die inmiddels al groen licht hebben gekregen van de gemeenteraad, zoals een project om jongeren weer op gezond gewicht te krijgen.

Vrijwilligers enorm belangrijk

Maar er gist en borrelt meer in het Kulturhus aan de Stationsstraat. Dat blijft de uitvalsbasis van de instelling.  Een belangrijk aspect daarvan vormen de vrijwilligers. Zowel Koppel als SWO/E beschikte al over een trouwe vrijwilligersgroep, door de fusie zijn die ook samen gekomen. In één klap 435 vrijwilligers. Met verstand en affiniteit met de meest uiteenlopende zaken.

Om deze belangrijke bron optimaal te kunnen benutten wordt er volgens Kemper een Coördinatiepunt Vrijwilligers opgestart waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De directeur benadrukt dat dit coördinatiepunt er komt voor alle organisaties die in de gemeente Epe met vrijwilligers werken. “Dit wordt echt een dienst voor de actieve inwoners in de gemeente.”

Ook wordt werk gemaakt van een zogeheten vrijwilligersacademie, waar vrijwilligers kunnen worden geschoold of bijgespijkerd op verschillende terreinen. Daarnaast komt er dan nog een Vrijwilligersraad die een aantal keren per jaar samenkomt, meedenkt en binnen Koppel-Swoe een vinger aan de pols houdt.

Iedereen mag meedoen in Epe

Alles heeft volgens Kemper uiteindelijk als doel dat iedereen mag ‘meedoen’: “Jong en oud. Dat iedereen hier plezierig kan leven en wonen. In het geval van ouderen ook zolang mogelijk zelfstandig. Al onze mensen werken samen, zijn preventief bezig en signaleren, zodat we in geval van nood snel kunnen handelen.”

In dat verlengde gaan per 1 januari in Epe ook zogenoemde Gebiedsregisseurs aan de slag. In totaal zijn dat er zeven: zes van Koppel-Swoe en één van MEE Veluwe. Deze regisseurs gaan inwoners, organisaties en overheid aan elkaar verbinden om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente.

‘Er gebeurt meer met hetzelfde geld’

Verantwoordelijk wethouder Erik Visser is in zijn nopjes met de nieuwe organisatie. Hij is nauw bij het proces betrokken geweest en heeft als bewindsman de kaders geschetst waarbinnen Kemper alle vrijheid kreeg om met haar mensen vorm en inhoud te geven aan de nieuwe welzijnsinstelling.

Visser: “De fusie is beslist niet uit bezuinigingsoverwegingen ingezet. Beide organisaties waren afzonderlijk al goed bezig. Maar wij wilden kijken of er nog zaken verbeterd konden worden. En dat is zeker gelukt. Er gebeurt nu meer met hetzelfde geld. En ik ben er buitengewoon trots op dat beide organisaties elkaar op zo’n voortreffelijke manier hebben gevonden.”

Dit artikel is december 2017 geschreven door Ton van der Schouw voor De Stentor

 

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2024 Media Magneet